Home

Koncovky podstatných jmen rodu středního pracovní list

PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý, zdůvodni správným tvarem. bušit kladivy: městy : velká vítězstv -> pod ko Podstatná jména rodu středního - pracovní list • Autor: Miroslava Hrstková • řezen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768 Neberte oknům světlo! (Část z článku MRAKODRAPY Ondřeje Horáka v časopise abc, prosinec 2008, obrázek Klipart

NOVÁ ŠKOLA, s

koncovky podstatných jmen, střední rod, ženský rod, mužský rod. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková skupina: 10 - 12 let: Celková velikost: 727,77 k Pracovní list č. 18 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Skloňování podstatných jmen rodu středního 1. Do slov doplň vynechané i/í nebo y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. podstatné jméno vzor podstatné jméno vzor obydlí stavení pískle moře sídliště moře krmítko měst

Test - PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ - pracovní list y_32

Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá; Pracovní list - dum; Druhy podmětu - Ryšavá; Druhy přísudku - Ryšavá; Shoda podmětu s přísudkem. Podmět rodu středního 1 - dum; Podmět rodu středního a ženského PL online. Vzory podstatných jmen - rod střední: Slova mnohoznačná, opa čná, souznačná, Podstatná jména rodu středního: Slova významem nadřazená a podřazená: 1. Urči rod, číslo, pád, vzor podst. jmen: Slova s citovým zabarvením, význam slov: Vzory podstatných jmen - rod ženský: Druhy slov - ohebná a neohebná slova Podstatná. Barevné tabulky k doplňování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen rodu ženského a mužského. Lze využít jako pracovní listy, testy či pro samostatnou práci ve dvojicích, trojicích (výhodou je, že žáci si mohou zkontrolovat práci sami - učební materiál obsahuje vyřešené tabulky) Koncovky podstatných jmen: ženský rod - Procvičování koncovek podstatných jmen ženského rodu, volba y/i: rozsáhlá sbírka příkladů, vysvětlení, více způsobů procvičování, hry, atraktivní a přehledná forma zpracování

Žák přiřadí slovo ke vzorům podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního doplní koncovky podstatných jmen všech rodů. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova pán, muž, předseda soudce, hrad, stroj, žena, růže, píseň, kost, město, moře, kuře, stavení Druh učebního. Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního. Rébusy Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech. Odkaz na televizní vysílání 4. roční Když určujeme kategorie podstatných jmen, tak nás zajímá pád, číslo, rod a vzor.Ovšem když nám jde o pravopis koncovek podstatných jmen, tak tu poznáme podle vzoru.Vyzkoušejte si zábavné cvičení na Pravopisně.cz a soutěžte s ostatními o první místo 1. trÉnovÁnÍ podstatnÝch jmen rodu stŘednÍho. 9. opakovÁnÍ takÉ - je, -Ě (připomenu pomůcku: -jednat, -jevit, -jem, -jel Mluvnické kategorie podstatných jmen v češtině. U podstatných jmen se určuje . rod, číslo, pád, vzor.; Podstatné jméno může být rodu mužského (latinsky maskulinum), ženského (latinsky femininum) a rodu středního (latinsky neutrum). Rod mužský má šest vzorů, rod ženský čtyři vzory a rod střední také čtyři vzory

Podstatná jména rodu středního - pracovní list

 1. 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod ženský: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy) 01
 2. podstatných jmen podle vzoru MĚSTO : Skloňování podstatných jmen podle vzoru MOŘE : Skloňování podstatných jmen podle vzoru KUŘE : Skloňování podstatných jmen podle vzoru STAVENÍ: Vzory středního rodu - přiřazování slov ke vzorům: Pravopisné cvičení - určování koncovek a vzorů středního rodu
 3. o a pexeso
 4. Dle koncovky zvolíme vzor. Příklad jak určit vzor podstatného jména ze zdroje, jako stroj ze stroje zdroj se shoduje v 2.pádě(pádu) se vzorem stroj. Skloňování podstatných jmen rodu mužského Vzor PÁN. Pád Skloňování podstatných jmen rodu středního
 5. Procvičujte online: Vzory jsou město, moře, kuře, stavení. K určení vzoru slouží 2. pád podstatného jména. Pozor na podobnost vzorů moře a kuře (moře bez mořE, ale kuře bez kuřETE)

pomŮcka - pŘestoŽe vzor matČin je pro pŘÍdavnÁ jmÉna rodu ŽenskÉho, mŮŽeme si jÍm pomoci i pŘi urČovÁnÍ koncovky pŘÍdavnÝch jmen muŽskÝch. Vzor OTCŮV končí na obojetnou souhlásku -V , kdežto u vzoru MATČIN vyslovujeme na konci [ -N ] nebo [ -Ň ] , určení -i/-y je pro nás tedy jednodušší zobrazit Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město - 2. p. mn. č. zobrazit Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město - 6. p. mn. č. zobrazit Skloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma zobrazit Skloňování jmen středního rodu zakončených na -ao, -eo, -io, -yo, -u PRACOVNÍ LIST - PÁDY PODSTATNÝCH JMEN 1 _____ Test 1 - pádové otázky, Test 2 - urči pád, Test 3 - urči pád, Test 4 - urči pád, Test 5 - urči pád, Test PÁDU PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO ZAKONČENÝCH V 1. Koncovce podstatného jména se také přizpůsobují koncovky jmen přídavných,. PÁTEK - pracovní sešit str. 63, cv. 1 a 2 Napřed ještě jedno opakovací cvičení na koncovky podstatných jmen tady: https: Pro týden od 16. března jste dostaly 5 pracovních listů zaměřených na opakování vzorů podstatných jmen rodu středního a ženského

TESTY - VZORY RODU STŘEDNÍHO. 5. 8. 2007 Procvičování vzorů podst. jmen r. středního - učivo 4. třídy Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESKÝ. Podstatná jména - VZORY. 5. 8. 2007 Učíme se vzory podstatných jmen - učivo 4. třídy. Podstatná jména mužského rodu. Do okýnek vypiš z textu podstatná jména mužského rodu. Stiskni pak KONTROLA. S dědečkem jsem navštívil cirkus. Nejdříve cvičili akrobati na visuté hrazdě. Létali z jedné hrazdy na druhou jako vrabci. Pak přišel žonglér s talíři a míči. Rozházel je do vzduchu a zas je schytal

NOVÁ ŠKOLA, s

Podstatná jména rodu ženského mají 1. pád jednotného čísla jednak s koncovkou, jednak bez koncovky.. U podstatných jmen ženského rodu s koncovkou (-a nebo -e) rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory: tvrdý (-a) a měkký (-e). U podstatných jmen ženského rodu bez koncovky rozlišujeme podle tvaru ve 2. pádu dvojí skloňování, a. Český jazyk - pracovní list 8 Opakování - podstatná jména rodu středního U vzorů rodu středního máme jeden tvrdý vzor - město!!! Důležité je si zapamatovat, že v 7. pádě množného čísla u podstatných jmen rodu středního podle vzoru město píšeme - y - ptáme se (s) kým, čím

Pravopis podstatných jmen rodu středního Podstatná jména rodu středního, která se skloňují podle vzoru: Město - mají v 7. pádě množného čísla koncovku -y Moře - mají ve 3. a 6. pádě čísla jednotného a ve 2., 3. a 6. pádě čísla množného koncovku -i Stavení - píše se vždy s koncovkou - Je-li podmět v množném čísle rodu středního, píšeme v příčestí minulém . Je-li podmětem slovo děti, píšeme v příčestí minulém . Je-li podmět v množném čísle rodu ženského, píšeme v příčestí minulém . Je-li podmětem slovo oči nebo uši, píšeme . 2. A teď se vyzkoušej! kapky padal: oblaka se kupil.

Koncovky podstatných jmen - Digitální učební materiály RV

 1. Podstatná jména rodu ženského - pracovní list • Autor: Miroslava Hrstková • řezen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, hrudim, Dr. Peška 76
 2. 3 testy k určení vzoru podstatných jmen rodu středního - vybírej z nabídky; Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu středního - pěkné; 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního; Urči rod,číslo, pád, vzo
 3. Procvičuj koncovky podstatných jmen Procvič koncovky podst. jmen rodu ženského a středního: dobrovolný dú na razítko - rozhlédni se kolem sebe a napiš do jednoho sloupce 10 podstatných jmen rodu mužského životného a 10 neživotného (na papír, uschovat k odevzdání nebo vyfotit a poslat na můj mail).
 4. O životnosti a o gramatickém rodu podstatných jmen viz V případě, že podmět tvoří jména rodu středního a alespoň jedno je v čísle jednotném, v příčestí píšeme ‑y: Housata a kotě se honily na dvorku. Auta a jízdní kolo byly zaváty listím. Skladiště i všechno nářadí byly prodány za nízkou cenu

Seznam cvičen

Název Vzory podstatných jmen rodu středního Anotace Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení vzorů podstatných jmen rodu středního. Žáci třídí podstatná jména středního rodu podle příslušnosti ke vzorům. Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Skloňovat podstatná jména Anotace: Výklad: - skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů Praktické činnosti: - přiřazování podstatných jmen ke vzorům - určování pádů a vzorů podstatných jmen - doplňování i, í nebo y, ý v koncovkách, odůvodňování pravopisu - opakování - řazení slov podle abecedy Procvičování: - interaktivní tabule - pracovní list V češtině rozlišujeme tři rody: ženský, mužský a střední. K jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu ukázali ukazovacím zájmenem (ten, ta, to). Více o určování rodu si můžete přečíst v článku Rod podstatných jmen

Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen - diktáty (více

 1. Koncovky podstatných jmen Koncovky podstatných jmen ID: 125109 Vzory rodu středního Pád a vzor 2 by sandrova: Pracovní list - vzory podstatných jmen by Specka1: Vzory podstatných jmen rodu mužského by amzuzaaa: Podstatná jména vzory(střední,ženský) by radekvolevecky: Pracovní list - vzory podstatných jmen
 2. Pracovní list č. 19 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Skloňování podstatných jmen rodu ženského 1. Do slov doplň vynechané i/í nebo y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. podstatné jméno vzor podstatné jméno vzor povinnost kost opice růže Litomyšl píseň výheň píse
 3. Pracovní list k procvičování učiva - skloňování podstatných jmen rodu mužského Očekávaný výstup: Žák rozlišuje ve slovech koncovky podstatných jmen rodu mužského, dopisuje i, í nebo y, ý do slov, určuje vzory. Zdůvodní shodu přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: pracovní list
 4. Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí určování vzorů podstatných jmen rodu středního. PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO - VZORY Urči u podstatných jmen v tabulkách vzor. PODSTATNÉ JMÉNO VZOR PODSTATNÉ JMÉNO VZOR vejcích koťata k nebi zvířata.
 5. Doplň správné koncovky, najdi si vždy správný vzor. Dále vyhledej prvních 5 podstatných jmen rodu mužského, napiš je pod sebe a urči u nich pád, číslo, rod a vzor. Matematika. Dnes dokonči počítání v PRACOVNÍM SEŠITĚ na str. 15/6-9 Přírodověd

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

 1. vzory podstatných jmen rodu středního, zařadí podstatná jména k jednotlivým vzorům. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova podstatné jméno, rod střední, město, moře, kuře, stavení Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žá
 2. Pracovní sešit str. 28 cv. 4, 5, 6 Samostatné cvičení - pracovní sešit str. 29 cv. 8 - vyplňte, poté vyfoťte a pošlete na můj email. Já vám cvičení opravím a oznámkuji. Pátek 20.11.2020 Nejprve si zopakujeme VĚTNÝ ROZBOR - KAREL IV. Tři hodiny po západu slunce se 29. listopadu 1378 nad královským hradem rozezně
 3. Podstatná jména - vzory rodu středního TEST č. 1 TEST č. 2 TEST č. 3 : Když kliknete na kufřík, objeví se správný vzor. 1. Letadlo letí nad horami. 2. V hlubokém údolí. teče řeka. 3. Nad polem. zpívali.
 4. Práce s textem, vzory rodu mužského, přiřazování podstatných jmen ke vzorům Klíčová slova: Podstatné jméno, vzor podstatných jmen, vzory rodu mužského, slovo nadřazené, slovo podřazené Druh učebního materiálu: Pracovní list Soulad se ŠVP: Je plně v souladu se ŠVP - Strom Rozvíjené klíčové kompetence
 5. Opakujeme učivo 1. pololetí - vyjmenovaná slova, stavba slova, pravopis předpon, probrané mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves. Pracujeme na volných pracovních listech. K odevzdání po prázdninách pracovní list str. 4 - 6. Učebnice: vybraná cvičení str. 59, 62 - 67. Pracovní sešit str. 35 - 38

Vzory podstatných jmen Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce. Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou Přehledná tabulka - skloňování vzorů rodu středního. TESTY - vzory rodu středního. Podle tohoto typu se skloňuje většina podstatných jmen rodu mužského a středního.Ve 2. pádě č. jednotného přibírá podstatné jméno koncovku -(e)s, ostatní pády jsou bez koncovky. Koncovku -es mají podstatná jména na -s, -sch, -st, -ß(ss), -x, -tsch, -z Koncovku -s přibírají např. několikaslabičná podst. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Podstatná jména rodu středního řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. kolo - bez kola (město - bez města) - vzor město. Vzor MĚST

4. ročník Čj - Procvičován

Vzory podstatných jmen rodu středního, koncovky podstatných jmen. pracovní sešit str. 27 - 30 při on-line hodinách: Matematika: MATEMATIKA 3. pracovní list - převody jednotek délky. GEOMETRIE pracovní list 2 - Symboly, bod, přímka, úsečka, polopřímka, rýsování kolmic, rýsování rovnoběžek. pracovní sešit Opice. Pracovní sešit. Str. 26, cv. 13 a 14. PŘÍRODOVĚDA . Ekosystém park. Jako výuka tohoto tématu je ideální procházka kyjovským parkem. Je mně ale jasné, že se to asi nepodaří. Určitě si prostudujte učebnici na stranách 51 a 52. Do ŠvP vám vložím pracovní list. Jsou tam lehké úkoly Pracovní list koncovky podstatných jmen dumy. DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - Učivo - PDF Free Download; Příklad Odůvodnění Koncovky chytal motýl_ 4. krok: chytal motýly jako chytal pány Závěr: v koncovce slova motýly napíšeme tvrdé y Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy

4

Luštěnky Český jazy

 1. Profil žáka v kontextu Voršilského školství Vážení rodiče, chceme dětem nabízet nejen kvalitní vzdělávání, ale předávat jim také hodnoty v duchu odkazu sv.Anděly Merici.K dosažení těchto cílů vznikl Profil žáka voršilské školy a brožura Voršislké školství v duchu sv. Anděly Merici, které doporučujeme Vaší pozornosti
 2. UčíTelka (4. tř.): Podstatná jména rodu středního a ženského. Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku určovat vzory u podstatných jmen rodu středního a ženského. Tentokrát využijeme k procvičování téma Velikonoce. K jednotlivým vzorům přiřadíme obrázky a překvapení, které obsahuje televizní.
 3. Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c
 4. Opakování podstatných jmen Pracovní list na souhrnné procvičení podst. jm ID: 223605 Language: Czech Vzory rodu středního by MartinaPb: Tvary podstatných jmen podle vzorů by Lidyis: Koncovky podstatných jmen by radekvolevecky: Vzory podstatných jmen rodu mužského by amzuzaaa: Pád a vzo

Podstatná jména - tabulky - Digitální učební materiály RV

Název Vzory podstatných jmen rodu ženského Anotace Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení vzorů podstatných jmen rodu ženského. Žáci třídí podstatná jména ženského rodu podle příslušnosti ke vzorům. Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Skloňovat podstatná jména. Speciální. 7. Malá Liduška seděla na saních. 8. Večer se přihnala bouře Barevné tabulky k doplňování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen rodu ženského a mužského. Lze využít jako pracovní listy, testy či pro samostatnou práci ve dvojicích, trojicích (výhodou je, že žáci si mohou zkontrolovat práci sami - učební materiál obsahuje vyřešené tabulky). Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a. Vzory rodu mužského pracovní list. skloňování vzorů mužského rodu. Hmyzí cvičiště. přiřazování podstatných jmen ke vzorům. pravopis podstatných jmen rodu mužského. Pravopisný trenažér. Partneři. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění Podobné cvičení najdete zde: Vzory středního rodu (online cvičení) Můžete si také prověřit znalosti vzorů podstatných jmen rodu mužského a vzorů podstatných jmen rodu ženského. Případně si můžete stáhnout a vytisknout naše výukové karty pro vzory rodu ženského, vzory rodu mužského a vzory rodu středního

Vzory podstatných jmen: Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského - Studio 1+1 12 Kč - 23 Kč Karta je na tvrdém papíru oboustranně potištěná a opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru Téma: Koncovky podstatných jmen rodu st ředního Žák ve spolupráci s ostatními ve skupin ě p řiřadí a nalepí podstatná jména ke správným vzor ům Autor: Marie P říborská Očekávaný výstup: Žák si upevní znalosti o podstatných jménech rodu st ředního v r ůzných tvarech a jejich za řazení k Pracovní list Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Opakování vzdělávacího celku: Koncovky podstatných jmen 1. Vypracuj podle zadání. 2. Doplň. 3. Sestav si své vlastní cvičení a procvičuj koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského podstatných jmen Autor: Petra Velebová Očekávaný výstup: Žák si procvi čí a upevní pravidla pro psaní koncovek podstatných jmen Klí čová slova: Koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského, st ředního Druh u čebního materiálu: Pracovní list Cílová skupina: Žák 1. stupn ě Z

Koncovky podstatných jmen: ženský rod - Procvičování

Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu středního. Vzory podstatných jmen - rod střední (Word) 1 soubor(y) 66.27 KB. Stáhnout. Vzory podstatných jmen - rod střední (PDF) Pracovní list - doplnění hudebních pojmů, rozdělení hudebních nástrojů. Opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen. Náhled: Pracovní list v pdf: Pracovní list - Opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen.pdf (54719) Převody jednotek délky, objemu a hmotnosti, násobení dvojciferným číslem,písemné odčítání. Český jazyk - pracovní list 7 Moji milí čtvrťáci, v minulých týdnech jsme důkladně procvičili určování mluvnických kategorií podstatných jmen kromě vzoru. U podstatných jmen umíme určovat pád, číslo, rod. A to budeme nyní potřebovat. Dnes se začneme zabývat vzory středního rodu. Nebojte, není to nic těžkéh 3 testy k určení vzoru podstatných jmen rodu středního - vybírej z nabídky. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu středního - pěkné. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního. Urči rod,číslo, pád, vzo

4. týden - Podstatná jména rodu ženského a středního ..

Pracovní listy navazují přímo na učivo probírané v prezentacích. Slouží k tomu, aby si žáci mohli danou látku procvičit i písemně a samostatně. Pravopis podstatných jmen vlastních: Doplňte velké nebo malé počáteční písmeno: Doplňuj koncovky přídavných jmen a ověřuj si, zda jsou měkká. ryz- kov, včel. 4. ročník Čj - Procvičování. Vzory podstatných jmen rodu středního. Urči pád, číslo, rod a vzor - Ryšavá Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá.. Český jazyk 7.A ZŠ Míru Brno Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám Pracovní list - opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen 1. Roztřiď slova do příslušných sloupců: pole, obilí, drzost, chůze, bydlení, televize, květina, prase, švihadlo, třešeň, srdce, matka, past, tele Rod střední vzor město vzor moře vzor kuře vzor stavení Rod žensk Pracovní list s názvem Vzory podstatných jmen seznamuje žáky s novou látkou, kdy roztřiďují obrázky, které musí nejprve správně pojmenovat, do připravených tabulek, v nichž jsou vypsané vzory pro dané rody. Líbí se mi, že každý rod je na samostatném listu, což navádí žáky i ke správnému pojmenování obrázků

PRACOVNÍ LIST- VZORY PODSTATNÝCH JMEN- PROCVIČOVÁNÍ 1. Určete vzory podstatných jmen, podstatná jména rodu mužského podtrhněte modře, rodu ženského červeně a rodu středního zeleně vyjmenovaná slova a slova příbuzná, vzory a příklady podstatných jmen podle vzorů rodu středního a ženského, koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského, slovní druhy, určování známých kategorií podstatných jmen a sloves, předpony, závěr pohádky. Druh učebního materiálu: pracovní list

Koncovky podstatných jmen - PRAVOKVÍZ (10

Pracovní list Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Opakování vzdělávacího celku: Koncovky podstatných jmen 1. Vypracuj podle zadání. 2. Doplň. Počkej chvíli. Na paloučku tančily víly. Na větvi sedí dvě sovy. V mrkvi je obsažený Sestav si své vlastní cvičení a procvičuj koncovky podstatných jmen rodu středního a. Video vzory podstatných jmen přehledně ukazuje formou animovaného videa vzory pro podstatná jména rodu středního, ženského a mužského. Lze použít například p.. Poslední list je věnován samostatné práci žáků, kde si osvojené učivo upevňují. Materiál je určen pro žáky 4. ročníku. 03. Podstatná jména - vzory rodu středního : Žáci se učí přehled vzorů podstatných jmen rodu středního, rozlišují koncovky a přiřazují podstatná jména rodu středního ke správným vzorům → 2. pád podstatných jmen. → Pády a jejich předložky Pracovní list v pdf: Pracovní list - Opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen.pdf (54719). Převody jednotek délky, objemu a hmotnosti, násobení dvojciferným číslem,písemné odčítání . Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

PREZENTACE :: machackova

koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního (pracovní sešit strana 16/ 9 - 13) učebnice strana 168/ 1 a písemně, b, c ústně, 169/ 2 písemně druhý odstavec, pracovní sešit strana 1, 2 - (shoda podmětu s přísudkem Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu středního. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Cestování - vzory středního rodu.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Cestování - vzory podstatných jmen středního rodu. Metodický portál. Pracovní list slouží k procvičování skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního v množném čísle podle vzorů: магазин, портфель, школа, неделя, фотография, здание а k upevňování pádových koncovek Koncovky podstatných jmen Koncovky podstatných jmen ID: 125109 Idioma Vzory rodu středního por MartinaPb: Pád a vzor 2 por sandrova: Vzory podstatných jmen rodu mužského por amzuzaaa: Pracovní list - vzory podstatných jmen por Specka1: Pracovní list - vzory podstatných jmen

Pracovní sešit je vhodný pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za první ročník a pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy, jak doporučuje MŠMT a MZd. Pomocník při individualizování výuky s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků Žák správně doplňuje koncovky podstatných jmen Speciální vzdělávací potřeby Pro žáky s LMR Klíčová slova Město, moře, pán, hrad, žena, kost Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Procvičení podstatných jmen . Označte v textu všechna podstatná jména rodu středního zeleně, rodu ženského.

Pád

Pracovní listy z českého jazyka 7. ročník PODSTATNÁ JMÉNA Zpracovala: Kristina Rauscherová, Čj-Sv Milí kolegové, do rukou se vám dostaly pracovní listy z českého jazyka - procvičování podstatných jmen pro 7. ročník základní školy. Najdete zde různé typy úkolů Domácí práce pro týden 25.5. - 29.5.2020 Český jazyk - 4.A, 4.B, 4.C V tomto týdnu budeme opakovat vzory podstatných jmen a jejich koncovky 1) Pracovní sešit - vypracují pouze Ti, kteří ještě nemají vypracováno

Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. Většinu živých bytostí řadíme k životným podstatným jménům. A naopak. kluk, sportovec, pták - životná podstatná jména kyblík, záznam, proutek - neživotná podstatná jména. Ne vždy gramatická a biologická životnost odpovídají Tak právě tuto tabulku by měly mít k dispozici všichni žáci čtvrtých tříd, protože se učí toto učivo. Jedná se o velice přehlednou tabulku všech vzorů podstatných jmen a to všech vzorů. Rodu středního, ženského i mužského. Barevně jsou zde zvýrazněny všechny koncovky podstatných jmen Ficha online de Podstatná jména vzory para 4. třída. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf PRACOVNÍ LIST (učebnice 46 - 49) Vzory podstatných jmen rodu středního, koncovky podstatných jmen pracovní sešit str. 27 - 30 při on-line hodinách Matematika MATEMATIKA 3. pracovní list - převody jednotek délky GEOMETRIE pracovní list 2 - Symboly, bod, přímka, úsečka, polopřímka, rýsování kolmic, rýsování. Zkušební diktát - koncovky podstatných jmen všech rodů. diktát: procvičování pravopisu podstat.jmen rodu středního. Rod ženský - učebnice str. 111/ tabulka. DÚ: naučit se skloňování str. 113. Pracovní sešit str. 28, cv 13 - dokončit za DÚ.

 • Spojkova sada felicia 1.3 mpi.
 • Míchání karet.
 • Rs 422 485.
 • L threonát hořečnatý.
 • Adam sandler 2019.
 • Pomalu pečený bůček apetit.
 • Vodopády jedlové albrechtice v jizerských horách.
 • Velký sonberk.
 • Josef hlinomaz.
 • Vánoční látkové prostírání.
 • Aleppo mýdlo.
 • Honorář za překlad knihy.
 • Hellenic air force.
 • Utc 1.
 • Knackebrot akce.
 • Salátový dresink.
 • Dotykový displej špatně reaguje.
 • Pasivní znalost jazyka.
 • Rulík zlomocný příznaky otravy.
 • Patti smith 2018.
 • Damien hirst benatky.
 • Csfd loners.
 • Program na losování výherců.
 • Spz ennepe.
 • George clooney dvojčata.
 • Komiksy marvel avengers.
 • Bolest třísel na začátku těhotenství.
 • Prodej na ebay diskuze.
 • Dog civava.
 • Houba kuřátko jedlé.
 • G cloud backup.
 • Delší ukazováček na noze.
 • Co je to sip.
 • Vánoční dekorace na cukroví.
 • Označení šroubů.
 • Ztracená kočka.
 • Druhý kontinentální kongres.
 • Cover photo facebook mobile.
 • Orgalutran aplikace.
 • Antilopa kde žije.
 • Ošetřovatelství výuka.