Home

Austrálie počet obyvatel

Světadíl: Austrálie Počet obyvatel: 23 733 300 (2015) Hustota zalidnění: 2,8 ob. / km² Jazyk: angličtina Národnostní složení: 85 % obyvatel je evroého původu Náboženství: katolíci 26,8 %, anglikáni 21,8 %, ostatní křesťané 21,7 %, muslimové 1,1 %, buddhisté 1,1 %, hinduisté 0,4 %, ostatní 27,1 ↓ Počet obyvatel jednotlivých měst ↓ → Správní jednotky → Austrálie · Populace 1950-2100 Austrálie · historická a předpovězená populace (obě pohlaví) pro období 1950-2100 (miliony) Skutečný počet obyvatelstva: Austrálie od 1. července uvedeného roku Po druhé světové válce měla Austrálie jen sedm miliónů obyvatel a potřebovala mnohem větší počet obyvatelstva, aby se mohla bránit. Postupně nové imigrační předpisy umožňovaly přistěhovalectví ze všech států bez ohledu na rasu a národnost, a z tohoto důvodu hlavně v posledních letech začíná přistěhovalectví. Austrálci - původní obyvatelé Austrálie. Austrálci, též nazýváni Aboriginové, jsou původní obyvatelé Austrálie, kteří se na tomto kontinentu usadili před více než 40 000 lety.Do Austrálie přišli z Timoru a Indonésie. Nyní žijí Aboriginové ve městech a v přírodních rezervacích po celé zemi a jejich odhadovaný počet je celkem 380 000

Austrálie - Aktuálně

Počet obyvateľov miest či regiónov v Austrália (113) Toto nie je úplný zoznam. Iba 50 najväčších miest v abecednom poradí. Môžete kliknúť na štarte listom mestá ↑: ♥ Adelaide South Australia Albany Western Australia Albury New South Wales Ballarat Victoria Bathurst New South Wales Bendigo Victoria ♥ Brisbane Queenslan Tuto centrální aridní oblast obklopuje území, kde srážky umožňují extenzivní pastevectví zaměstnávající opět pouze omezený počet obyvatel. Z toho vyplývá, že více než tři čtvrtiny Austrálie jsou téměř neosídleny nebo jsou osídleny jen velmi řídce

Počet obyvatel: cca 22,2 milionů (odhad 2013) Průměrná doba dožití: 81,5 let Prům. počet dětí: 1,78 na jednu ženu Kojenecká úmrtnost: 4,82 z 1 000 živě narozených Věková struktura: 18,8 % děti do 15 let, 50 % obyv. mladších než 37,1 let, 13,3 % obyv. starších než 65 le ☺Vybarvi si vlajku Austrálie a doplň základní údaje k Austrálii: rozloha: 7 692 030 km2 porovnání s ČR: JE O VÍCE NEŽ 7,6 mil. km2 VĚTŠÍ NEŽ ČR, tzn. JE ASI 96 KRÁT VĚTŠÍ NEŽ ČR počet obyvatel: 21 152 000 (2007

Austrálie - Populac

 1. Západní Austrálie Počet obyvatel 2 236 900 s rozlohou 2 645 615 km² Hlavní město Perth Federální vláda tak například spravuje Teritorium Jervis Bay v Novém Jižním Walesu sloužící jako námořní základna. Součástí země jsou i tzv. vnější obydlená teritoria: Norfolk, Vánoční ostrov, Kokosové ostrovy..
 2. 72,54 obyvatel na km 2: Afrika: 30 370 000 km 2: 1 186 178 000: 39,06 obyvatel na km 2: Jižní Amerika: 17 840 000 km 2: 418 447 000: 23,46 obyvatel na km 2: Severní Amerika: 24 490 000 km 2: 573 777 000: 23,43 obyvatel na km 2: Austrálie a Oceánie: 9 008 500 km 2: 39 331 000: 4,37 obyvatel na km 2: Antarktida: 13 720 000 km 2: 4 490: 0,00.
 3. Rozloha: 9 008 500 km 2: Počet obyvatel: 39 331 000 (rok 2013): Hustota zalidnění: 4,37 obyvatel na km 2 (rok 2013): Počet států: 18 států - seznam států kontinentu Austrálie a Oceáni
 4. Archeologické nálezy na místě dnešního Sydney potvrzují výskyt původních obyvatel, tzv. aboriginců, již před 30 000 lety. Žili zde rozdělení do čtyř kmenů a celá populace čítala cca 8 000 lidí. Fungovali zde pokojně až do doby, kdy zde v roce 1770 připlul kapitán James Cook a dnešní Port Jackson zakreslil do svých map
 5. Počet obyvatel asi 5 miliónů Počet nakažených 1 164 Počet mrtvých 6 - První, co naše vláda v březnu udělala, že zavřela hranice. Federální vláda zavřela hranice okolo Austrálie a vláda Queenslandu zavřela hranice do sousedních států
 6. Svět: Populace 1800..2020..2100, Aktuální počet obyvatelstva Svět , Milníky, Mapa světové populace, Demografie.

Obyvatelstvo Austrálie Pedagogická fakulta Masarykovy

Počet obyvatel: 600000 obyvatel (červenec 2011 - 572000 - CIA) Hlavní město: Honiara (50000 obyvatel) na ostrově Guadalcanal (velká bitva v 2.SV). Státní zřízení: konstituční monarchie, hlavou státu je britská královna Alžběta II., zastoupená generálním guvernérem, fakticky vládne premiér Na území tehdejší Austrálie mohlo žít klidně i nějakých 800 000 těchto domorodců. I přesto James Cook napsal, že se jedná o liduprázdnou zemi. Domorodci byli ale vyvražďování doslova jako kočky a dnes připadá na celkový počet obyvatel Austrálie zhruba 270 000 domorodců. Jak přicestovali ze Sund

- Počet obyvatel - přes 30 mil. obyvatel - Hlavní část Austrálie a Oceánie je australská pevnina . Austrálie. Terra ustralis (latinský název) - jižní země. Leží na jižní polokouli obklopena: Indickým oceánem, Tichým oceánem. Austrálie byla objevena v roce 1606 holandskými mořeplavc Austrálie je nejsušším kontinentem, jehož převážnou část tvoří roviny a pouště. Na jeho území se nachází množství živočišných i rostlinných endemitů, stejně jako jedinečných přírodních úkazů. Známí jsou také domorodí Aboriginci, vynálezci nejen bumerangu. Rozsáhlé nerostné bohatství je hlavní složkou vyspělé ekonomiky stejnojmenného státu

Austrálci - původní obyvatelé Austrálie

Oceánie je zeměpisný a kulturní celek, který se rozkládá v Tichém oceánu.Zahrnuje přes 20 000 tichomořských ostrovů a z politických i jiných důvodů se k ní počítá také Austrálie, která je ovšem z tektonického hlediska plně samostatným kontinentem. Někdy se tato oblast označuje též jako Austrálie a Oceánie, nebo jen Austrálie Největší město (počet obyvatel) Největším městem Austrálie a Oceánie je Sydney. Hlavní město australského svazového státu New South Wales (Nový Jižní Wales) mělo v roce 2008 4.3 milionu obyvatel. Jen o málo menší než Sydney je jeho věčný australský rival, Melbourne

Základní údaje: Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/Km čtvereční. Historie:První kdo objevil Austrálii byly Holanďané-Pojmenovali část pevniny Nové Holandsko,ale více se o ní již nestarali.Opravdové využití Austrálie nastalo až po znovuobjevení kapitánem Cookem roku 1770-přejmenoval kontinent na Nový Jižní Wales a. Austrálie. Nejmenší světadíl světa, nejméně zalidněn; Počet obyvatel: 18,3 milionu obyvatel; Krajní body: sever - mys York; jih - Jihovýchodní mys; východ - mys Byron; západ - Příkrý mys; Povrch: Západní vysočina - MacDonnellovo pohoří, Musgraveho pohoří. Počet obyvatel . Zdroj: World Bank . KT - Vývoj, Karel Tichý, stav k: 13.10.2020 . Vývoj počtu obyvatel v letech 1960 až 2019. Česko : 10 669 709 (2019) / 1960: 9 602 006 ; rozdíl 1960 a 2019: + 1 067 703 ; + 11 % Vývoj počtu obyvatel (1960 až 2019

Austrálie je stát s rozlohou 7 686 850 km 2 nacházející se na stejnojmenném kontinentu, který leží na jižní polokouli. Na území Austrálie převládá tropický, subtropický i mírný pás, záleží tedy, v jaké části kontinentu se nacházíte. Úředním jazykem je v Austrálii angličtina a žije zde přibližně 21 560 000 obyvatel ☺Zjisti v atlasu světa, kolik žije v Austrálii obyvatel. počet obyvatel: 21 152 000 (2007) porovnání s ČR: AUS. MÁ ASI DVAKRÁT VÍCE OBYV. NEŽ ČR ☺Doplň do vyobrazené mapky názvy vyznačených měst: DARWIN. ALICE SPRINGS. BRISBAN Počet obyvatel Austrálie je 21,26 milionů a počet ovcí je 106 milionů. Austrálie je největším světovým vývozcem vlny.Roční export činí 800 000 tun. Perth, hlavní město Západní Austrálie, je patrně nejizolovanější hlavní město na světě.Nachází se více ne Současná Austrálie - Down under Současná australská populace čítá téměř 21 mil. obyvatel. Jsou rozmístěni velmi nerovnoměrně. Přibližně 90 % obyvatelstva žije na pouhých 20 % státního území Austrálie • • Oficiální název : Australské společenství Hlavní město: Canberra Rozloha: 7.686.850 km2 Počet obyvatel: 20.000.150 Oficiální jazyk: Angličtina Státní zřízení: Federace Hlavní náboženství: 27,4 % - Katolíci; 23,4 % - Anglikáni; 9,6 % - Metodisté; 9,0 % - Presbyteriáni Čas: SEČ +9 Měna: australský.

Počet obyvatel: 34,9 mil. (2005) Hustota obyvatelstva: 3,9 obyvatel na 1 km2 Největší stát (podle rozlohy): Austrálie, 7 682 557 km2 Největší stát ( podle počtu obyvatel): Austrálie, 20 507 300 Střední výška: 340 m n. m. Nejvyšší příliv: Kingův průliv, Austrálie, 14,4 • Počet obyvatel: 23 000 000 • Mimo původní obyvatele zde žijí potomci přistěhovalců z Evropy - hlavně z Velké ritánie (Austrálie byla trestaneckou kolonií V) Hospodářství: Austrálie je hospodářsky vyspělá země, má velké nerostné bohatství, průmysl a zemědělství je vyspěl

Austrálie už má 25 milionů obyvatel, většinu přírůstku

Austrálie Australský svaz člen Britského společenství národů - hlavou je britská královna rozloha: 7,7 mil.km²- 6.na světě počet obyvatel: 21 mil. úřední jazyk: angličtina hlavní město: Canberra Přírodní poměry Vodstvo Nejsušší kontinent Řeky: Murray s přítokem Darling Jezera: Eyreovo(-16m n.m.) - nejnižší bod Polovina území - bezodtoké oblasti. Austrálie je největším ostrovem na celém světě a zároveň nejmenším kontinentem. Jde o velmoc v chovu ovcí. Tamní rozsáhlé travnaté plochy k tomu doslova vybízí. Na celém ostrově se chová víc jak 108 milionů ovcí. Tento počet odpovídá téměř pětinásobku oproti počtu obyvatel

První domorodci do Austrálie připluli na lodích a usídlili se zde přibližně před více než 50 0000 lety. Obyvatelé byli rozprostřeni po celé zemi a jejich počet dosahoval až k jednomu milionu obyvatel. Vyskytovalo se zde na 500 klanů a národů mluvících až 700 různými jazyky. Všichni domorodci sdílí víru v tzv Austrálie. Nejmenší světadíl světa, nejméně zalidněn; Počet obyvatel: 18,3 milionu obyvatel; Krajní body: sever - mys York; jih - Jihovýchodní mys; východ - mys Byron; západ - Příkrý mys; Povrch: Západní vysočina - MacDonnellovo pohoří, Musgraveho pohoří. NEJNOVĚJŠÍ Počet obyvatel v obcích ČR Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR Aktuální CoVid omezení ASTRONOMIE Sluneční soustava Planeta Merkur Planeta Venuše Planeta Země Zemské sféry, obaly Planeta Mars Planeta Jupiter Planeta Saturn Planeta Uran Planeta Neptun Trpasličí planeta Pluto ČESKÝ JAZYK Pády podstatných.

Informace o Austrálii - Zeměpi

Počet obyvatel Austrálie. Sdílet. Aktuality Cestovní rady Novinky Kdo byli původní obyvatelé Austrálie Radek Štěpán 29/02/2016 0. Austrálie je zemí velkých možností a je poměrně známá i lidmi, kteří zde žili v minulosti. Původní obyvatelé Austrálie jsou jakous Austrálie teď spoléhá na Země patří mezi největší světové exportéry uhlí, současně v přepočtu na počet obyvatel je i jedním z největších světových producentů skleníkových plynů. kterým lze přispět: Australský Červený kříž pomáhá s evakuací obyvatel. Australská Armáda spásy poskytuje.

Počet obyvatel (1996) Hlavní město: Federální stát: New South Wales (Nový Jižní Wales) 801 600: 6 039 200: Sydney: Queensland: 1 727 200: 3 369 000: Brisbane: South Australia (Jižní Austrálie) 984 000: 1 428 000: Adelaide: Tasmania (Tasmánie) 67 800: 460 000: Hobart: Victoria: 227 600: 4 374 000: Melbourne: Western Australia. Austrálců (Aboriginů) žije mezi 21 miliony obyvatel nejmenšího kontinentu jen 400 tisíc.Do Austrálie přišli asi před 50 tisíci lety přes ostrovy jihovýchodní Asie.. Jednotlivé kmeny Austrálců hovoří celkem asi 200 nářečími.Jen každé desáté z nich není pokládáno za ohrožené Historie původních obyvatel Austrálie. Původní obyvatelstvo Austrálie je spojováno s jihovýchodní Asií. Předpokládá se, že přešli přes Malajsii a Novou Guineu. Hladiny oceánů byly o sto padesát metrů níže a obyvatelé zřejmě hledali příznivější podmínky pro život Austrálie a Oceánie. Austrálie. Hlavní město:Canberra Počet obyvatel:22 620 600 Rozloha:7 747 400 km2 Jazyk:angličtina Měna:austrálský dolar Filipíny. Hlavní město:Manila Počet obyvatel:91 983 000 Rozloha:300 000 km2 Jazyk:filipínština,angličtina,španěština,arabština Měna:filipínské peso.

Austrálie | Letem Světem aneb cestování a můj život

5.Austrálie a Oceánie 37 Svět 6892. Počet obyvatel Evropy v poslední době nepatrně stoupá hlavně díky migraci. Přirozený přírůstek se pohybuje kolem nuly, některé roky byl dokonce lehce záporný. Nejlidnatější evroé země (v milionech, 2011): 1.Rusko. Počet obyvatel celé Austrálie vzrostl ze 405 000 na více než jeden milion. V roce 1867 vypukla zlatá horečka pro změnu v Queenslandu, když byla objevena naleziště Gympie a později Charters Towers a Palmer River. V roce 1872 následovaly objevy zlata v severních teritoriích v Pine Creek. Po mírném opadnutí vášní se zlatá. Ve státě Austrálie žije 21 152 000 obyvatel. Jde o 52. nejlidnatější stát světa. Díky veliké rozloze státu, je zde velmi nízká hustota zalidnění, jedná se pouze o 2,75 obyvatele na kilometr čtvereční počet obyvatel: 11 800 000; úřední jazyk: angličtina a francouzština; tři hlavní skupiny ostrovů; Melanésie - větší ostrovy a souostroví ležící na S a SV od Austrálie (od nové Guineje po Fidži) Mikronésie - severněji, skládá se většinou z malých korálových ostrovů (Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy

Austrálie Oficiální název:Australský svaz, Austrálie Hlavní město:Camberra Další města:Sydney, Melbourne, Adelaide Rozloha:7 686 848 km2 Měna:Australský dolar 1AUD =cca 19 Kč,-Počet obyvatel:18 000 000 Úřední jazyk:angličtina Zajímavosti Počet obyvatel:18 088 000 homogenní,protože země měla značná omezení pro neevroé přistěhovalce.Ve skutečnosti byla velká většina obyvatel Austrálie britského původu,nebo to byly bílí přistěhovalci ze zemí Britského společenství Melbourne je hlavní město australského státu Victoria a druhé nějvětší město v zemi (po Sydney). Počet obyvatel je 3,8 mil. V letech 1901 až 1927 byl hlavním městem Austrálie. Je důležitým ekonomickým a průmyslovým centrem Austrálie. Město leží na březích řeky Yarra river. Jižní Melbourne je..

počet obyvatel (v ČR nad 5000 obyvatel) hustota obyvatel převaha obyvatel pracujících v průmyslu a službách známé město: JERICHO (Izrael) Nejstarší hlavní město: DAMAŠEK (Sýrie) Nejrozlehlejší město: MOUNT ISA (Austrálie) Nejvýše položené město: WENCHUAN (Čína) Nejvýše položené hl. město: LA PAZ (Bolívie. Morrison navýší počet lidí, kteří se mohou vrátit do Austrálie, o 290 jedinců na 5865 lidi. Některé státy totiž uvedly, že mohou ubytovat v hotelech více lidí. O návrat do Austrálie má celkem asi 26 000 lidi. Nárůst tak přichází po tlaku na Morrisonovu vládu. Zdroj fotografie: Pxher Počet obyvatel: 20.090.437 Hlavní město: Canberra Největší město: Sydney Měna: 1 australský dolar (AUD) Úřední jazyk: angličtina. Austrálie - dříve britská trestanecká kolonie vyhlásila nezávislost 1.1.1901

Austrálie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický

Tab. 1 Počet obyvatel v regionech soudržnosti, krajích a okresech České republiky k 1.1.2018 Excel PDF Tab. 2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 1.1.2018. Austrálie - Informace rozloha: 7 686 850.0 km 2 počet obyvatel: 21 515 754 ISO kód: AU (AUS Stát Jižní Austrálie od středeční půlnoci na šest dní uzavře školy, restaurace a obchody, zakáže svatby a pohřby a nařídí povinné nošení roušek na veřejnosti kvůli obavám z nového ohniska koronaviru. Přísná opatření jsou podle místní vlády nutná, přestože případů nákazy koronavirem je ve státě zatím jen 22 Počet obyvatel se odhaduje na necelých 22 miliónů, z nichž přibližně 85 procent žije v městských oblastech, zejména kolem pobřeží. Asi 92 procent populace je evroého původu, 2 procenta tvoří domorodci a odhadem 6 procent pochází z Asie a Středního východu. Většina území Austrálie je suchá a rovinatá

Základní informace o Austrálii - vyžití, příroda, klima a

Hlavní město: Canberra.Počet obyvatel: 22, 6 mil (údaj z roku 2011).Rozloha: 7 747 400 km² (6. největší země světa).Úřední jazyk: Angličtina.Měna: Australský dolar. Bezvízový styk pro obyvatele ČR: O australská turistická víza lze žádat - prostřednictvím internetu, prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR, prostřednictvím australského velvyslanectví. Metropolí Západní Austrálie je Perth, který má 1,25 mil. obyvatel (s okolím 1,55 milionu, což představuje 70 % obyvatel tohoto státu). Mezi další významná města patří Mandurah (65 000 obyv.) 60 km jižně od Perthu, Bunbury (45 000 obyv.), Kalgoorlie (28 000 obyv.), Geraldton (25 000 obyv.) a Albany (22 000 obyv.)

Počet obyvatel: 1: Čínská lidová republika. Hongkong Macao. Celkem: 1 306 313 812. 6 898 686 449 198. 1 313 661 696: 2: Indie: 1 131 043 000: Africká unie (není státem) 766 848 000: Evroá unie (není státem) 457 030 418: 3: Spojené státy americké. Americká Samoa Guam Severní Marianiny ostrovy Portoriko Americké Panenské. Hl. město- Sydney (N.J.Wales), Canberra (Austrálie) Počet obyvatel- 7 100 000 mil. Úřední jazyk- angličtina Měna- 1 australský dolar = 100 centů Pojeďte se s naší cestovní kanceláří podívat do Nového Jižního Walesu, který leží na jihovýchodní části nejmenšího kontinentu Austrálie Počet zahraničních turistů na NZ stále stoupá, za poslední dva roky se počet turistů zdvojnásobil, přičemž nejvíce turistů přicestuje na NZ z Číny a Austrálie. V roce 2019 byl Nový Zéland cílem přes 429,2 mld. NZD zahraničních investic, přičemž největšími investory jsou opět Austrálie a USA Austrálie vzkázala, že je svobodná země a pro zmíněné kroky měla dobré důvody. Píšete bludy. Čína má 1 412 468 771 obyvatel (1. na světě, 2017) ,ovšem zřejmě počet obyvatel z téměř 4 roky se přiblížil už k 1,5 miiardě. Mají nejenom atomovky, ale i vodíkovky (Podle zprávy amerického ministerstva obrany z.

Obyvatelstvo | Austrálie | Pedagogická fakulta Masarykovy

Sydney - Wikipedi

Původní obyvatelstvo | Austrálie | Pedagogická fakulta

Austrália - Obyvateľstv

Nejznámější symbol Austrálie monolit Uluru (Ayersova skála) Severní teritorium zatím nezískalo status státu, neboť má nízký počet obyvatel a poměrně málo rozvinuté hospodářství. Darwin. Hlavní město Severního Teritoria, Darwin, je málé, poklidné a moderní město.. Server také obsahuje databázi 20 000 světových měst. U každého města je evidován přesný čas, zeměpisná poloha a orientační počet obyvatel. Sponzoři přesného času: 1. Rezervační systém Clubspire - komplexní software pro řízení sportovních a wellness center 2 Vědci v této souvislosti předpokládají převratné změny, které naruší rovnováhu světa i jednotlivých společností. Počet obyvatel výrazně klesne například v Japonsku, Číně, ve Španělsku nebo i v České republice. Růst naopak zaznamená subsaharská Afrika, ale také Austrálie, USA nebo Velká Británie

Video: Městské obyvatelstvo Austrálie Pedagogická fakulta

Když začali Evropané osídlovat australský kontinent, nezachovali se k jeho původním obyvatelům nejlépe. Teprve postupně západní civilizace objevuje, jak hluboké kořeny mají tradice původních Australanů - například aboriginců - a jak bohatý je jejich duchovní svět. Jednou z oblastí, která v tomto směru skýtá velké bohatství, je výtvarné umění

Austrálie | CA Snadné cestování - dovolená, letenky, ubytováníVánoční ostrov - Bezva dovolená

Austrálie: Ukradená země 100+1 zahraniční zajímavos

Austrálie, Austrálie je největší ostrov světa a zároveň nejmenší kontinent, jehož hustota osídlení dosahuje pouze 2,5 obyv. na km2. Austrálie (Australia) Počet obyvatel: 19 913 144 Rozloha (km2): 7 686 850 Hustota osob/km2: 2, Austrálie . Rozloha: 7 686 850 km 2 Počet obyvatel (2006): 20 264 082 Hustota zalidnění: 2,5 obyv./km 2 Měna: australský dolar (AUD) Vodstvo: nejdelší řeka- Murray ( 3 490 km ) Nejvyšší bod: Mount Kosciuszko ( 2 229 m ) Hlavní město: Canberra (332 000 obyv.) Další města (tis. obyv.): Sydney 3 773, Melbourne 3 218, Brisbane, Perth, Adelaid To už nyní nešlo a tak byla Austrálie vybrána jako nový cíl těchto trestanců. Přesněji to byl Botanický záliv a později Port Jackson, z nějž vzniko Sydney. Tyto deportace skončily až v roce 1868. V 30. letech 19. století došlo k prudkému rozvoji chovu ovcí. To způobilo vytlačování původních obyvatel z jejich území Austrálie je nejmenší a nejméně zalidněný světadíl. Nachází se na jižní polokouli mezi Tichým a Indickým oceánem. Rozloha je 7 miliónů 690 tisíc kilometrů čtverečních (v širším pojetí se ke kontinentu počítá i Nová Guinea) a počet obyvatel je 15,5 miliónů ( hustota zalidnění je 2 obyv./km2)

Ovocnářský a vinařský cestopis – Australský svaz – ICanberra – Wikipedie

rozloha-8 910 000 km2; počet obyvatel-36 000 000největší stát-Austrálie; velehory-Maoke; nejvyšší bod-Puncak Jaya ; nejniší bod-Eyreovo jezeronejdelší řeka-Murray; největší jezero-Eyreovo jezer Austrálie Základní údaje Oficiální název: Australský svaz Rozloha: 7 692 030 km² (6. na světě) Počet obyvatel: 20 090 437 (2005) Hlavní město: Canberra Jazyk: Angličtina Umístění: Austrálie, Tasmánie, a množství menších ostrovů Sousedé: Indonésie, Východní Timor a Papua Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu a Nová Kaledonie, Nový Zéland Počet obyvatel:3 806 092 Rozloha: 8 806 km² Západní Austrálie Hlavní město: Perth Průměrná teplota se pohybuje kolem 8 °C. Perth se řadí na čtvrté míst o v Austrálii. Počet obyvatel:1 700 000 Rozloha: 5 386 km² Severní teritorium Hlavní město: Darwin Darwin je sídlo správy Severního teritoria a nejdůležitější. Počet obyvatel Austrálie, světadílu, činí 31 milionů. Zajímavá místa Austrálie Velký bariérový útes je největší korálový útes na světě. Táhne se podél pobřeží Queenslandu. Great Ocean Road je 243 km dlouhá silnice v australském státě Victoria, západně o

Počet obyvatel státu je 19 milionů lidí, z nichž 94% pochází z evroých přistěhovalců, 4% tvoří asijské a 2,0% jsou domorodci. Podle náboženské víry v Austrálii je 75% křesťanů, zbytek jsou buddhisté, muslimové a Židé. Australská populace. Na planetě Austrálie, možná nejvíce jedinečný kontinent Vývoj počtu obyvatel Během dvacátého století vzrostla průměrná tělesná výška Evropana o 18 cm na nynějších 180 cm. Ve středověku se pohyboval průměrný vzrůst rytíře okolo 150 cm. • V historii se počet obyvatel zvyšoval jen velmi pomalu - průměrná plodnost 5 - 6 dětí byla spojena s vysokou úmrtností - epidemie, války, Austrálie je surovinová a energetická velmoc. Má největší zásoby olova, zinku, niklu a jiných surovin na světě. Zásoby zlata, stříbra, mědi, železné rudy a bauxitu patří mezi největší na světě. I přes relativně nízký počet obyvatel patří jejímu hospodářství 15. místo mezi největšími ekonomikami světa - Počet obyvatel: 19,7 milionů - Federativní stát- konstituční monarchie (součást Commonwealthu) formální hlavou je britský panovník, který je zastupován guvernérem - Člen OSN - Federace skládající se z 6 států: Západní Austrálie Jižní Austrálie Queensland Nový jižní Wales Victoria Tasmáni

 • Vodafone onenet data.
 • Komoda gazel bazar.
 • Penelope cruz 2017.
 • České boty zlín.
 • Popraskaná koženková sedačka.
 • Scorpions ostrava předkapela.
 • Patron duševně nemocných.
 • Victoria velvet wikipedia.
 • Bateriové blesky.
 • Ctecka kindle.
 • Smyková pevnost hornin.
 • Ratchet and clank film.
 • Kurz plavání brno.
 • Zánět žil v konečníku.
 • Tvarohova pomazanka s kminem.
 • Napoleon na koni.
 • Dům z plastu.
 • Zapečené plněné papriky s bramborem.
 • Rule 43.
 • Svd dragunov airsoft co2.
 • Růst vousů diskuze.
 • Gaming bar praha.
 • Večerní šaty krátké.
 • Kráska a zvíře postavy cz.
 • Výpočet odporu příklady.
 • Tesco potraviny.
 • Severní ledový oceán anglicky.
 • How to make iso.
 • Zoë wanamaker.
 • Anorexie zvracení.
 • Dalekohled 20x50.
 • Asentra a třes.
 • Mikroedafon.
 • Zsstraz gradebook.
 • O brien 1984.
 • Smarty hk.
 • Triko nesnasim lidi.
 • Sebastian tour 2019.
 • Andel smrti csfd.
 • Doba hospitalizace po operaci mozku.
 • Korková nástěnka hornbach.