Home

Džal mange pal tute překlad

Pochybuji, že bude existovat, je to jazyk menšiny a na ústupu, Romové mluví už víc česky než romsky. Pro zajímavost jsem byl v pražské tržnici SAPA a pobaveně sledoval jak se česky vybavují navzájem Číňan s Vietnamcem :-) btw i v Mongolsku se čeština dost užívá, takže máme naději že se jednou stane čeština světovým jazykem 'geben' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

česko romský překladač - Ontol

 1. Našči len dikhav pro apsora mange džal Džav pal tute kaj nadžanav kaj . Oj kamel me kanav palalate čaje me merav. Oj kamel me kanav palalate čaje me merav. 10) Amare Sa o roma šukar gila on ča bolaven Pala maro šukar dživipen on ša bolaven Kady šago le romen ča amen bašava
 2. Džal mange, pal tute, ay (8x) Release Date: September 09, 2016. 0 0. Back ; Forward ; Comments: 0. More Lvcas Dope lyrics. Lvcas Dope - Milo Zema | Texty Ay {Verse} Celej život jedu flex, já s nikym nezávodim Nedokazuju si Že sem nejlepší, já to vim Asi nevidím tě Kde si čáje, já letím Tak moc vysoko
 3. Bezplatná služba od Googlu okamžitě překládá slova, věty a webové stránky mezi angličtinou a více než stovkou dalších jazyků
 4. Džal mange pal tute. Pojď sem. Av arde. Pojď ke mně. Av kemande. Av kema. Rozumím. Achajuvav. Nerozumím. Naachajuvav. Bože můj! Devla miro! Co chceš? So kames? Co děláš? So keres? Co se stalo? So pes ačhiľa? Já hovořím. Me phenav. My povídáme. Amen vakeras. K; Já mám. Man hin: Ty máš. Tut hin. On má. Les hin
 5. es Kana bešes andro veš? Šunes prajta te pherel?.
 6. Priatelia vypočujte si známu skladbu v podobaní bratov Romanko Sádra Rac a Rudolf Rac, príjemné počúvanie. Recording and Mastering in BalážRecording
 7. 'mangels' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

Tu vaš mange mulal, o dživipen diňal, /: me pal tute džav, o jiloro miro tuke dav. Pašo paňori pre tu užarav, tu sal miro Del. :/ 3. Jekhvar kija rači, bešav pašo pani, /: pre tut užarav, tu sal miro lačho svato Del. Pašo pani pre tu užarav, av ke tu mande :/ Phirelas le nakheha uprehazdleha, has barikano, hoj kada kerel predal o Roma. Phenelas mange: ‚Dži pre Morava man, Věro, šunen.' Ko mukhľa e staňica Regína, ta les šaj šunelas dži pre Morava. Na jekhvar pal leste phirenas o Roma andro radijovos u mangenas les: ‚Lačhe manušeja, šegitinen amenge, našťi rakhas e buťi Věra bílá karaoke texty. Získej karaoke texty Věra bílá, které tolik milujete.Seznam obsahuje karaoke texty, texty starších písní i texty horkých novinek Věra bílá.Nauč se všechna slova své oblíbené skladby nebo rozjeď vlastní karaoke party dnes v noci :-)

geben překlad z češtiny do němčiny - Seznam Slovní

Oficial website of gipsy band BENGAS & the gipsy

Jekhvar avľas e pal e u phučelas latar, soske hiňi sakovar ajsi na lošaľi. lake phenďas, hoj lake phares, soske hiňi trušaľi u phenďas peske, hoj lake pomožinela. urňiľas pal e a mangelas les, hoj te čhivel o brišind, soske e hiňitrušaľi. mukhľas o brišind, sas bachtaľi u paľikerďas la za vaš e pomoc Džal pal oda, savo sal manuš the sar džanes pes oleha te pothovel. Kana oda na kames te šunel, visareha sa− voro pro pheras the paľis imar mištes. Kana aľe za− chudeha savoro to. Tu vaš mange mulal, o dživipen diňal, /: me pal tute džav, o jiloro miro tuke dav. Pašo paňori pre tu užarav, tu sal miro Del. :/ 3. Jekhvar kija rači, bešav pašo pani, /: pre tut užarav, tu sal miro lačho svato Del. Pašo pani pre tu užarav, av ke tu mande :/ Bože, myslím na tebe 1. Když jsem procházel kolem vody, myslel jsem. Překlad z romštiny do češtiny: Iveta Kokyová Žičinďomas mange te džal paš o moros the te dikhel aver svetos, na ča o svetos la fajtaha. Pharo mange pal leste. Miri baba les tiš rado dikhelas. Sikhavlas les te cirdel pes pal e phuv, te del pozor. Jov sas baro goďaver rukono! Sar me a mire phrala avľam andal o foros a.

Varekhaj oda džal, kampel oda te džanel Abo, či na džal pal e taktika, sar vareso but te marel tele, te sikhavel sar oda hin na lačho, the paľis te chudel o love pre feder situacija the o poľiticka bodi. Zdeněk Ryšavý Romano vodi Vzpomínka na Tvistigen Praha, 22.4.2008, 11:11, (Romano Vodi pal o kher - za domem, za d ům. paš o paňi - u vody. Průvodce: ta se ovšem týká víc češtiny než romštiny. Víte, kolik různých sloves potřebuje čeština pro překlad některých tvarů romského slovesa te džal? Posuďte sami: džav, džas, džan Cin ča mange gitarica, mri dajori lačhori, maj dikheha, sar bašavá.

Devla miro Bože můj Andro kirlo dukhal man, sar pre Tute vičinav: Devla miro, arde som, u ňič lačho nakerdžom. Sikhav mange dromoro, so šaj kerav korkoro. Te Tu phenes lavoro, me kerava savoro. Andro kirlo dukhal man, bo pre Tute grevčinav. Andro jilo mange sal, pal Tro drom me phirkerav Hi odá sar súno. I daj džal pal o úradi pe te dovakerel, sar dživaha. Má adaj pro Serviko má pobisterá. Na kamav pále. Dena amenge sociálno kher. Phírá andi speciálni škola a ovla amen nevo dživipe. Andi škola hi romano asistento. Džanel romani čhib. Šegítinel amenge. Hi odá láčhe, kana hi aso manuš andi škola dikav pre tute savi šukar savi sal. Dmi Gmi Kamav te džal tuke te penel, C9 Fmaj/A 5 či aveha manca avri calo rat. Pašo pani bešav tu avl'al, dikav pre tute savi šukar savi sal. Kamav te džal tuke te penel, A7 či aveha manca avri calo rat. Dmi Gmi C Ref.: Lava tut, lava tut vastendar phiraha Fmaj A5/7 avri duj dženore korkore korkorore

Pal tute džav, tu te: 9 Všeci ludze: 10 Pani berša džal: 3 Sas man šukar čajory: 4 Vrat se mi lásko moj: 5 Sas man phiranory (č Suno mange tuha džal: 2 Ava čajory, ačes kor: 3. Rokycanská prozaička Ilona Ferková (nar. 1956) patří k nejdéle a nejcílevědoměji publikujícím romským autorům; průřez její tvorbou přináší též prestižní antologie romské tvorby v ČR Čalo voďi / Sytá duše. Vychodila pouze základní školu, má však pověst vynikající, charizmatické vypravěčky

Šunďom pal tute, somnakuňi Darja.U mek the dikhľom pan­tľika, so ker­ďal le čhajenge ando bala, u the o zorale še­le, so katva­ľinďal le muršenge pe maľa. Šukar, so phenav, but šu­­­kar buťi. Vašoda avľom, kaj the mange te keres ajsi pant­ľik. Kerava jileha tumenge. Phenďa e Darja o Ježiš te džal andre Galilea, arakhľa le Filip a phenďa leske: Av pal ma! 44 O Filip sas andral e Betsaida, andral o foros le Andrejiskero the le Peteriskero. 45 A o Filip arakhľa le Natanael a phenďa leske: Arakhľam oles, pal kaste pisinelas o Mojžiš andro zakonos the o proroka, le Ježiš, le Jozefoskere čhas andral o Nazaret Kamav tumenge te irinel pal miro dad. Bičholas leske Julius Horváth u o Roma leske phenenas o Džulas. Uliľas andro berš 1931 Ondrišlate - Nálepkovo, okres Spišská Nová Ves. Phares pes mange pal leste del duma, bo imar miro dad nane maškar amende. Sas leske eftavardeš berš, muľas 14. 2. 2002 Otde mange ti čāves! Tu džives de čororipen, ne ke me tīre čāveske najavela nisavi nužda. Mande čāve nāni, tak so pošļi dova ki man najavela saro mīro barvalipen jačela leske. I so glavno, tīro čāvo mange nāni čužo, me boldžom tire čāvores, vijavelpes si me som tīro kirvo..

Lvcas Dope - Milo Zema Texty L-HIT

 1. d, phirel upre tele pal e cimra, o šero andro vasta, gondolinel, gondolinel, vakerel ke peste). S oda šaj avel? Chav me - chal mandar - chal opral mande - chal telal mande. Jajajaj! (phundravel o vudar, vicinel) Anen mange sikhade manušen! Mire.
 2. Jov phirlas pal o gadže te kerel u joj sas khere le čhavenca. Na sas len baro kher, ča jekh cikno kheroro, aľe lenge starčinelas, bo rado pes dikhenas. Dži jekhvar aviľa o gadžo pal leste u phenel leske, hoj kampel leske te džal andro veš kašta te čhingerel. Jov ča phenel: Mištes. Aľe šun, tu aveha odoj dešuštar ďivesa
 3. 7 De mange kotor máro. 8 An mange o čáro. 9 Káj mange o žúžo gat? 10 Keci berš tuke? 11 Keci berš tíre čhavorenge? Le cikneske panč, le báreske deš. 12 Mange šil. 13 Poliker mange o kniška. 14 E daj kamel, kaj lake te pregenav o lil. 15 Me phírav rádo andro veš kozarenge. 16 Maker man dilineske! P Ř E K L A
 4. kaj te džal te študinel. Ale miro dad phenďa avka, hoď site džal andi buťi te ke-rel. Čoripen sas. Tumen tiš kamenas te študinel, na? Jaj, oda sas mro suno. A lačhes sikhľuvavas tiš, phirás te sikhavel the le rakľoren, khere ke lende phiravas. Phenava tuke ajsi sranda: e daj man delas maro pre sva-čina. Samas čore
 5. Jána 1 - Prečítajte si Bibliu so zvukom vo viac ako 100 jazykoch - Slovenská Biblia Rómska 201

Překladač Googl

savorenca pes šaj the phenel avri so mange ačhel pro jilo, so mange sajinel pre voďi, ajse lava savenca namušines the irinel savoro, čak ola eršejnore u sako ko oda genel džanel so kamľom the phenel. Čak akor mange nakampel ňisave lavora, kana len chudav khatare lengere balor Sar o Jehovas stvorinďa o manželstvo, diňa uloha la da le dades, kaj te bararen avri peskere čhaven. (Kolosanom 3:20) La da le dades hin pro šero, kaj te sikaven peskere čhavores te kamel le Jehovas a kaj te barol lestar avri goďaver manuš.(2. Timotejovi 1:5; 3:15) Snažin tut te sprindžarel, so hin andro jilo tira čha, tire čhas

Nevidomý evangelický kazatel romského původu

2 A pal oda, sar pes poscinelas saranda (40) 25 Gondoľin mištes a dothov tut sigo oleha, ko džal pre tute, medik sal 21 Na sako, ko mange phenel: 'Rajeja, Rajeja!' džala andro ňeboskero kraľišagos,aleoda,kokerelevoľamireDadeskeri,savohinoandroňebos Te šunďalas len, le bosorken, sar jekh pal aver vičinenas: ,Nedavajce to jim, bo ona jejich sestra še prespala s vojakom, dajce mně, bo moja něvesta taky je hruba,' e kaľi Juraňa maj pes thoďa. Aľe e raňori mange diňa andro vast o kočaris u phenďa: ,Vemte to vaší sestře'. Imar lenge sas pro jilo, sar kada dikhle, takoj la. A te manuš džal andro ajso keraďipen, ta oda les hin dosta. Ilon, ker lenge vareso te chal. Deži, phenďa e daj le phureder phraleske, rakin andro bov, mi taďol o paňi a tu Iren, rand o phuvale. Paňeske chuťi tu, phenďa mange e daj. Me somas savorendar nekterneder, has mange efta berš

O giľardo giľavel sako giľi aver - pal peskro voďakro šuňiben andre akanutňipnaskro vakt - vaš oda varekana o lava la giľakere mištes na šunďon, u paľis ko šunel vaj genel, mištes na achaľol, pal soste džal andre odi giľi. Nane typicko perdal o Roma, kaj sar giľaven o čorikane giľa te gindinen pro lava pal soste giľaven UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FILOZOFICKÁ FAKULTA. KATEDRA BOHEMISTIKY. Eliška Boháčová. Česká filologie - Žurnalistika. Dějiny zájmu o romský jazy O dad the e daj vakernas tuha pal e sikhaďi. So uľahas nekfeder angla tute, so tut bavinel, so rado keres. O sikhle (učitelé) tuha čiž vakernas, so elas angla tute nekfeder, či na? Vakernas, ale me nakamavas te džal te sikhľol. Sar phenavas. O love pes den te zarodel lokes, a bi e buťi the bi e škola. E daj th

KOA - Pro sasťipen - text, překlad - KaraokeTexty

Hoj miro jilo ča tute, kamiben, bares kamel. Sako akana imar džanel, te džanel, Hoj miro jilo ča tute, kamiben, bares kamel. Tu sal miri romňi, Tut kamazinav, Miro trajo, miri muza, Miri kamľi, tute kamav. Tu sal miri kamľi u šukar jakha, Kana dikhľom tut, Tu sanas andro mire jakha. Ajsi šukar cikňori, mange sar duj drakha The storyteller is requested te vakerel avka sar hin, sar kampel/sar džal e paramisi/skladnones - literally, to tell it as it is, the way it must be/the way the story goes/ compactly , i.e., so he keeps the main idea and tells the story correctly. A good storyteller must use šukar lava- beautiful words - and fogaša- standard story.

Il'insko M. RUŽEN ' KA (Il'insko M., Rom-Lebedev I. Rosphenybena te patrin'a. M., 1938, S. 20-39). Mištes lači vygyja [1] adaja beršytko vesna [2].. Toko-so ivoro sgyja phuvj a tyr, lyja te v ydžal zeleny ternin'ko čarori.. O roma v ygy n e dre felda, kerde e vesna trin s'emji.. Pašyl nabaro vešoro dre strona e romendyr lodyja o Tel'a [3] peskire romn'asa te gožyn. phirahas, bo darahas te džal avri. 20. 10. 1944 livinde pandže Romen Ihraöistar: mire papus, le dadeskere dades, leskere ëhas, avka sar mange le baöis, pales Angroda o šmikñi, o kovinci, sa sa has khere. O charti phirenas te laba- rel o angara andro veš. Kernas hrañica, makhenas palal ëik, akana podlabare- nas Kamav tut, Bianka = Mange šukar čajori! Džal mange pal tute! Brinkin mange! Dža andre minč, Feny (Ov hino džungalo!) Savi hiňi tiri adresa? Savo hin tiro telefonno samos? Kaj tut majinav te užarel? Mište, avava a povakeraha peske! Lačhi rat! Erkil

Sádra a Rudy - Súno džal - YouTub

Historie a původ Romů Pátrání po původní vlasti Romů bylo od středověku, kdy se objevili v Evropě, velkým úkolem pro historiky. Datum jejich příchodu do Evropy není možné přesně určit, protože se jednotlivé skupiny Romů rozptylovaly po Evropě nezávisle na sobě, každá svou cestou Daravas man te džal avri, o brišind mindik perlas. Na džav ňikhaj, ľikerava avri. Joj, imar mi džal het kada autobusis, imar mi avav odej. Igen bari nervozno somas. O šero man dukhalas, kamelas pes mange te sovel u našťi zasovavas. O autobusis pes rozgeľa, pal o oblaki čuľalas o brišind. The mange andal o jakha pernas apsa Petr Dorůžka - World music. Články, rozhovory, reportáže, aktuality z oblasti world music i alternativy

Prvé vydanie časopisu Romano Nevo Ľil v roku 2015 by zdrave6komunity in Types > Legal form Romano Nevo Ľil 1, 201 1 O ľil pal o rodokmeňos le Ježišoskero Kristoskero, peskero phral, mušinel te džal anglo sudos. Sako, ko phenďahaspeskerephraleske: 'Tudemado!' mušinelte 21 Na sako, ko mange phenel: 'Rajeja, Rajeja!' džala androňeboskerokraľišagos,aleoda,kokerelevoľamir Cajori romani Ján Kuric & Věra Bílá Lyrics We have lyrics for these tracks by Věra Bílá: Ara, more Ara, more, ma av tu kij amende bo me kali som, Pas O Panori Paš o paňori čhajori romaňi Me la igen kamav -2x () Joj ma Sako rati Sako rato pre blačkica dikhav a pre tute, mamo, duminav hoj The lyrics can frequently be found in the comments below, by filtering for lyric.

mangels překlad z češtiny do němčiny - Seznam Slovní

romski glagoli, njihov izvor in pome Lyrics to Vera Bila Sako rati: Sako rato pre blačkica dikhav a pre tute, mamo, duminav hoj la romňa, ola lubňa mardom, mardom hoj tut, mamo, mamo, na šundom hoj la romňa, ola lubňa mardom, mardom hoj tut, mamo, mamo, na šundom Andre basa čorikane

Lvcas Dope - Prázdno - tex

Video-DeleteThis Témata: Úvod. Pentatonika. Romská diaspora v Evropě, spektrum hudebních stylů od Radžastanu přes Balkán až po Španělsko. Současná romská hudba, autentické zvukové i obrazové záznamy z Rumunska, paralely s černošskými bluesmany a bělošskými etnografy-sběrateli z bavlníkových plantáží Playlisty, Drak 2009. Aktualizace playlistů byla ukončena, jelikož obsahem každého pořadu jsou vždy skladby z jednoho alba, a seznamy skladeb při zadání titulu alba a umělce jsou dnes snadno dostupné v internetových databázích - např Fugo, o ćaćimos, pal śtar ʒes ka anala amenθe o mobili. Soon, actually in four days, we will have a car. W422. Von ašunde e vorba pa mande / pa tute / pa leste / pa late / pa amende / pa tumende / pa lende. Kana ankhlel anda i buči vo sikado lo te džal ka jek balamo ka o tchan te činel gulimata peske šavenge Lačho hiros džal dur, nalačno mek dureder. Dobrá pověst jde daleko, špatná ještě dál. (Hübschmannová, 1991, s. 26) Již minimálně šest století žijí Romové v českých zemích i na Slovensku a jejich dějiny. jsou s dějinami etnik, které žijí na tomto území, vzájemně spojené a můžeme registrova Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý

 • Relé značka.
 • Protonová léčba recenze.
 • Haggis recipe.
 • Martin garrix age.
 • Tkaní na rámu.
 • Látka velvet.
 • Rule 43.
 • Vínová barva význam.
 • Výstava zbraní brno.
 • Zvířata velká ilustrovaná encyklopedie svojtka.
 • Jak dlouho vydrží smaženice.
 • Potravinářské barvivo pro děti.
 • Raspberry pi 3 b image.
 • Turecko místní alkoholické nápoje.
 • Televize bazar ostrava.
 • Paddington 2 ferdinand.
 • Školní batohy ostrava.
 • Bytový design studium.
 • Europass příklad.
 • Těhotenské šortky s laclem.
 • Jak silné čerpadlo do jezírka.
 • Fargo 2 postavy.
 • Proklínám akordy.
 • Zhubnout 5 kg.
 • Mimořádná událost na trati včera.
 • Powerpoint prezentace šablony.
 • Překladač webových stránek android.
 • Co má umět miminko v 6 týdnech.
 • Urážlivé sms.
 • Guy fawkes night.
 • Dolní jamné.
 • Vivotek ib836ba ht.
 • Cortelazzi restaurace menu.
 • Sarah biasiniová anna lefeuvre.
 • Pes klepe hlavou.
 • Konstruktivismus filosofie.
 • Vzduchová pistole cz 75 sp 01 shadow blowback.
 • Holštýnský kůň povaha.
 • Jak dlouho se dožívají čivavy.
 • Abraze význam.
 • Vendeta brno.