Home

Korovnice jedlová

korovnice jedlová Dreyfusia piceae (Ratzeburg, 1844) říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Hemiptera - polokřídlí » čeleď Adelgidae - korovnicovití » rod Dreyfusia - korovnice K důležitým druhům žijícím na jedlích starších věkových tříd patří korovnice jedlová (Dreyfusia piceae Ratz.) a korovnice Dreyfusia schneideri Börn. Generace těchto mšic se vyvíjejí v podstatě jen na kůře kmenů a silných větví. Při silném napadení mohou být také jednou z příčin odumírání stromů Obdobné škody, avšak na jehlicích a mladých větvích borovic, způsobuje vlnatá korovnice borová. Jehlice jedle jsou poškozovány vlnatou korovnicí kavkazskou, na kůře kmenů a na silnějších větvích zase žije korovnice jedlová. Na kůře borovice vejmutovky pak žije korovnice vejmutovková

Dreyfusia piceae (korovnice jedlová) BioLib

Korovnice pupenová nebo šišticová vytvářejí hálky naopak na koncích mladých výhonů. Korovnice douglasková nebo borová způsobují deformace celých letorostů. Korovnice kavkazská nebo jedlová napadá kůru jehličnanů. Na kůře borovice vejmutovky pak žije korovnice vejmutovková Škůdci na jedli Škůdci výhonů a jehlic Korovnice (kavkazská, jedlová) Mšice. Omezují růst sáním na jehlicích a výhonech kultur - tyčkovin Na modřínech způsobuje korovnice svým sáním zpomalený růst výhonů, žloutnutí a kolénkovité ohýbání jehlic. Při silném napadení mohou jehlice či dokonce celé výhony odumírat. Při silném napadení kůry dochází pravděpodobně k poškození povrchových pletiv a snížení jejich mrazuvzdornosti (korovnice jedlová) Bioti čtí činitelé představující příslušníky živo čišné a rostlinné říše Přírodní škodliví činitelé jsou zpravidla faktory p řírodního prost ředí (ekotopu), p řípadn ěpříslušníky biocenóz a mají abiotický nebo biotický p ůvod. mechanicky (tlakem), jako je vítr sníh námraza.

Aphrastasia pectinatae (korovnice jedlová) BioLib

 1. Korovnice se živí sáním na kůře jedlí Korovnice kavkazská napadá mladší jedince (tyčoviny) Korovnice jedlová napadá starší jedince Chřadnutí jedle bělokoré - Genetická variabilita Předpokládalo se, že jedním z prvotních příčin chřadnutí jedle je nedostatečná genetická variabilita Šíření po době ledové.
 2. Korovnice jsou mšice z čeledi korovnicovití (Adelgidae), které představují v našich podmínkách nejvýznamnější skupinu savého hmyzu vyskytujícího se na jehličnatých dřevinách. Svou přítomnost často prozrazují nápadnými a charakteristickými příznaky, jako jsou bílé chomáčky až povlaky vylučovaných voskových.
 3. Korovnice jedlová, lesní požáry (jedle Fraserova má tenkou borku a proto nízkou odolnost vůči ohni), vítr (strom mělce koření, čímž je náchylný na vývraty působením větru) a znečištění ovzduší. Využití člověkem. Vzhledem k vzácnosti stromu není komerčně využíván pro těžbu dřeva
 4. Jedle Fraserova je organizací IUCN považována za ohroženou a stav její roztříštěné populace je klesající. Největší ohrožení pro jedli Fraserovu představuje korovnice jedlová (Dreyfusia piceae, synonymum Adelges piceae), která dokáže strom zničit, neboť se jedná o hmyz nepůvodní v USA, čímž na něj nejsou jedle Fraserova a další druhy přirozeně přizpůsobeny a.
 5. piceae (Ratzeburg) korovnice jedlová - jedle prelli (Grosmann) smrk východní jedle kavkazská merkeri Eichhorn smrk východní jedle PINEUS pini (Macquart) korovnice borová - borovice strobi (Hartig) korovnice vejmutovková - b. vejmutovka orientalis (Dreyfus) smrk východní borovice cembrae (Cholodkovsky) korovnice limbová smrk b. limb
 6. y; patří sem např. larvy z řádu Lepidoptera, Coleoptera
 7. Agromanual.cz provozuje: Kurent, s.r.o. Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice IČO: 25177338 DIČ: CZ25177338 tel.: +420 387 202 310 agromanual@agromanual.c

Značné škody může napáchat mšice korovnice jedlová. Larvy hmyzu jako jsou korohlodi (Cryphalus abietis) a lýkohubi (Tomicus minor) konzumují kambium, larvy obalečů (Totrix spp.) a pilatek (Pachynematus spp., Prostiphora spp.) se živí uvnitř jehličí, resp. pupenů Korovnice smrková (Sacchiphantes abietis) V lese bych tedy mšice nehledal. Snad houby, borůvky, Klíšťata, ale ne mšici. Ovšem pozor i v lese se mšice nachází - konkrétně orovnice smrková, korovnice modřínova, nebo třeba korovnice kavkazská. Vlnatka krvav Korovnice borová je vlnatá mšice, která saje na mladých výhoncích na kůře borovic a korovnice douglasková způsobuje deformace a opat jehlic douglasek. K ochraně je možné použít přípravky Mospilan 20 SP, Proti mšicím a molicím (Mospilan) nebo Karate se Zeon technologií 5 SC Změna legislativy by umožnila účinněji zasahovat nejen proti jmelí bílému, ale také proti dalším biotickým škodlivým činitelům, jako jsou lýkožrout smrkový, bekyně velkohlavá, korovnice jedlová nebo například houby Chalara fraxinea a Ophiostoma novo-ulmi

LESNICKY VÝZNAMNÉ KOROVNICE Lesnická práce

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Výhonková hálka - korovnice zelená in Losos, 1984 Podle tvaru a stavby hálky: • jednoduché - vznikají na jednom rostlinném orgánu, jsou různého tvaru např. vlásečné, plstnaté, řasnaté, váčkové, nádorové, uzavřené, dřeňové, lysenchymové atd. • složité - vznikají z většího počtu přilehlých orgánů.

GREEN - Korovnice škodí na jehličnanec

Podle hejtmanovy náměstkyně Jarmily Uvírové (ANO) by změna legislativy umožnila účinněji zasahovat nejen proti jmelí bílému, ale také proti dalším biotickým škůdcům, jako jsou lýkožrout smrkový, bekyně velkohlavá, korovnice jedlová a další. Jmelí napadá často lípy, jabloně, vrby, javory, hlohy, borovice nebo jedle Značné škody může napáchat mšice korovnice jedlová. Larvy hmyzu jako jsou korohlodi (Cryphalus abietis) a lýkohubi (Tomicus minor) konzumují kambium, larvy obalečů (Totrix spp.) a pilatek (Pachynematus spp., Prostiphora spp.) se živí uvnitř jehličí, resp. pupenů.[20] Chuť od Naty - Foodblog o chutnom jedle a kvalitnom živote.

Škůdci na jehličnanech - Príma receptář

 1. Korovnice Zelená - Atlas poškození dřevi
 2. Zasychání jedle - Poradte
 3. Lesnictví a funkce lesa - MENDEL
 4. Receptář prima nápadů internetová verze, časopi
 5. Jedle Fraserova - Wikipedi
 6. Napadeny smrk - co je to za skudce? - Poradte

Jedle Fraserova - Abies Fraseri - Arbolandi

Mšice korovnice - AgroBio OPAV

 • Egyptská mytologie.
 • Černá čočka jak vařit.
 • Filmy o rallye.
 • Regenplazma.
 • Vánoční focení 2017.
 • Přerušení studia 3 lf.
 • Kevin james kouzelník.
 • Solitární mastocytom u deti.
 • Smyková pevnost hornin.
 • Ringhofferova 1 155 21 praha 5 – zličín.
 • Poměr urea kreatinin.
 • Průběh transfuze.
 • Relaxer na vlasy.
 • Sapa praha 2018.
 • Granule pro boloňského psíka.
 • Zeštíhlující boty.
 • Melamine.
 • Žulové kostky morava.
 • Novy ford fiesta 2018.
 • Jensen ackles smallville.
 • Drahokamy podle znamení.
 • Jak zbavit pračku zápachu.
 • Cartoonnetwork c.
 • Starožitný nábytek plzeň.
 • Andělské mandaly.
 • Brigada hlidani psu olomouc.
 • Biotické faktory příklady.
 • Lehky obed testoviny.
 • Plavání s miminkem mladá boleslav.
 • Modrá laguna procitnutí herci.
 • Facelift cena.
 • Rajčatový salat s vejcem.
 • Neurinom neurofibrom.
 • Příprava půdy pro brambory.
 • Chov křepelek doma.
 • Rajecke teplice pro dva.
 • Hořec lékařský pěstování.
 • Last minute letecky.
 • Frakcionovaná kyretáž.
 • Minerální sklo se safírovou vrstvou.
 • Kidney bag gucci.