Home

Příbuzná slova ke slovu hudební

Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek Související diskuze-slova příbuzná ke slovu vařit (4)-Pribuzna slova ke slovu jazyk (1)-slovo ruka a ručník jsou příbuzná (4)-odvozené slovo k čaj (1)-Sportovní (1)-Slova příbuzná ke slovu četli jsme si jsou (2)-děl - slova příbuzná (4)-řez - slova příbuzná (1 3. Utvoř 3 slova příbuzná ke slovu s a d: zasadit, sadař, sadaření.. 11. Napiš slova souznačná: utíkat - běžet, malovat - kreslit, pěkný - hezký 12.Napiš slova protikladná: suchý - mokrý, nahoře - dole, den - noc 13.Napiš k uvedeným slovům slova sp 2. cvičení www.rysava.websnadno.cz 4. cvičení. Slova příbuzná ke slovu . Odůvodni pravopis i/í nebo y/ý po M Slova příbuzná ke slovu . Sestav příbuzná slova se společnou částí kobyl a doplň je do vět. Pak - KONTROLA. Struny u houslí drží dřevěná vyrobená z javoru Příbuzná slova ke slovu hudební. Harmonika a harmonium jsou příbuzná slova Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: přežvýkavec zviklat žvýkací žvýkačka zvykat zvyšovat zvýšit zvídavost přežvykovat cizí slovo mající význam.ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto.

ke slovu hudební utvořit tři slova příbuzná - Ontol

základová - od nich jsou jiná slova odvozena (les - lesní, ledový - ledovec), utvořená - jsou výsledkem slovotvorby (deník od den, tykat od ty). Jak vzniká příbuzenství. Příbuzná slova se tvoří několika způsoby: odvozováním, skládáním, zkracováním. A. Při odvozování se ke kořeni slova připojují takzvané. Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, u nichž se v kořenu píše po obojetné souhlásce y/ý. Zde se podrobně podíváme nejen na vyjmenovaná slova po m, ale i na slova k nim příbuzná = budova se zařízením na rozemílání obilí. U slov příbuzných k vyjmenovanému slovu mlýn se píše y, výjimkou je sloveso MLÍT, kde je i. Slova příbuzná. mlýnský, mlynář, mlynářka, mlynářský, mlýnice, mlýnek. Příklady. Mlýnské kolo se polámalo. Mlynář nechal umlít mouku. Mlýnice byla zaprášená od mouky Například slovo deštník není příbuzné ke slovům voda, vodník a vodovod. Sice také souvisí s vodou, ale neobsahuje stejný kořen jako ostatní slova. Připomeňme si, že kořen slova je nejmenší společná část, kterou mají slova příbuzná společnou. U slov vodník, vodovod, povodeň, voda je kořen VOD. Slovo deštník.

příbuzné slovo ke slovu stůl - callcentrumpraha

 1. 5. Vylušti . Vpisuj pouze příbuzná slova ke slovu ROD. Zrovna narozené je , ve kterém vyrůstáš je tvůj (přídavné jméno) . Bratr Radovan je Radmilčin , ve které přicházejí na svět, se jmenuje Sloveso z článku, které je v 1. osobě množného čísla, přítomného času. Pamatuj si
 2. Příbuzná slova ke slovu obyčej Prosím o radu. Hledám tři příbuzná slova ke slovu obyčej. Máme: obyčejný, neobyčejný a tím končím... Nějak nestačím na úkol třeťáka . Odpovědět. Průběh diskuze (9 názorů) Příbuzná slova ke slovu obyče
 3. Označ správné možnosti. Pozor, správných odpovědí může být víc. Ukaž všechny otázky <= => Slova příbuzná ke kořeni - LES- jsou
 4. 9. a 10. list - Doplňují y/i do slov - vyhledávají slova příbuzná. 11. list - Určují, ke kterému slovu v rámečku jsou slova příbuzná. 12. list - Opakují předpony i přípony mohou být jedna nebo více. 13. list - Opakují tvary téhož slova mohou mít koncovku pádovou nebo osobní. 14. list - Rozlišují pádovou koncovku. 15
 5. Se slovem sýr jsou příbuzná i tato slova: syrovátka, syreček, sýrový, sýrárna, sýrař, sýrařství, sýřit, syřidlo, Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu. kus mléčného výrobku - sýra: síra - chemický prvek: ze sýra - sýrový.
 6. VY_INOVACE_I/2_sada02 Příbuzn á slova Les, z áles ák,lesn ík, les íček, zalesnit - všechna slova maj í něco spole čného se stromy, lesem, apod., i kdy ž ka ždé z nich znamen á něc

Slovo myslivec je příbuzné k vyjmenovanému slovu myslet, proto v něm píšeme tvrdé Y. Toto odůvodnění jistě každý z nás někdy už slyšel. Test zaměřený na příbuzná slova ke slovesům být a bít. Test: Vyjmenovaná slova 7. Další test zaměřený na vyjmenovaná a příbuzná slova. Všechny otázky obsahují i. Komentáře ke slovu příbuznost » přidat nový komentář Přehledová tabulka učiva - vyjmenovaná slova a slova příbuzná autor: Staněk Martin doporučená cena: Nejhledanější slova. 1. miláček 2. slza 3. huspenina 4. význam 5. situace 6 POPIS AKTIVITY: Materiál obsahuje 6 samostatných her domino (VS po B, L, M, P, S a V). Přiložená je i zadní strana kartiček pro výrobu pexesa. Každá hra je zpracována na formátu A4. Každá hra obsahuje je barevně odlišena. Hru lze začít libovolnou kartičkou. Cílem je k popisu přiřadit ke slovu vyjmenovanému správná slova příbuzná. U zájmen my a vy není slovo. Synonymum ke slovu lov. Synonyma slova lov jsou : hon, kořist. Synonymum pro . Po slovu lov následují tato slova a jejich synonyma. lovec myslivec, nimrod. lož

slova příbuzná s těmito kořeny (je třeba připravit ke každému kořeni alespoň 8 slov). Žáky rozdělíte na tolik skupin, kolik máte kořenů slov. Na dostatečně volném prostoru rozmístíte skupiny do kruhu a uprostřed rozsypete kartičky se slovy příbuznými KLÍČ KE CVIČENÍM Z UČEBNICE ČESKÝ JAZYK 5 Vyhledejte slova příbuzná a napište je do sešitu. Řešení: letouny, let, letadla, letišt Vymyslete slovo opačného významu ke slovu milovan.

5. vypiš dvě slova s předponami a odděl je: s-chovává, nej-hezčí, vý-kresy, sou-rozenci, 6. rámečkem označ kořen slov: maminka sourozenci výkresy schovává 7. ke slovu sourozenci uveď příbuzná slova, která budou následujícími slovními druhy: podst.jm. .rodič, narozeniny jaké je pribuzne slovo ke slovu led - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: jaké je pribuzne slovo ke slovu led. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Slova příbuzná ke slovu - Luštěnky Dom

2. Podtrhni z nabídky příbuzná slova ke slovu hrad. Podtržená rozděl podobně jako v prvním cvičení (předpona, kořen, příponová část). Hradní, (Uherské) Hradiště, Hradec (Králové), podhradí, uhradit, nahradit. předpona kořen příponová část 3. Napiš slova příbuzná. Rozděl je po částech Slova příbuzná ke slovu rybník jsou: rybář, rybářka. rybolov, rybníče

a) 1. cvičení - ke slovu přiřadíme jeho kořen. b) 2. cvičení - ke kořenu přidáme slovo, které k němu patří. c) 3. cvičení - spojujeme příbuzná slova. d) 4. cvičení - spojujeme příbuzná slova. e) 5. cvičení - ke kořenu -chod- zapisuje slova vytvořená pomocí předpon a částí příponovýc Příbuzná slova; Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po p, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po m, Příbuzná slova k Hlasování: 0 Hlasování: 1 OK tema.pravopiscesky.cz/tema. Jak poznat kořen slova? (3 odpovědi) Která jsou dvě příbuzná slova ke slovu poklop? (3 odpovědi) Považujete zavedení povinné školní docházky před 235 lety za mimořádný čin M. T., i když to byl jen první krůček? (7 odpovědí) Jak jste spokojeni s elektronickou žákovskou knížkou? (6 odpovědí

(ano, i toto dnes již nepoužívané slovo je příbuzné ke slovu pýcha). - Namaluj obrázek , ve kterém bude namalováno co nejvíce vyjmenovaných slov po (třeba) S. - Pantomima - je zapotřebí si napsat na kartičky vyjmenovaná slova, hráč si vybere kartičku, má za úkol dané vyjmenované slovo ztvárnit pantomimicky a. Na základě morfematického rozboru rozeznáváme slova příbuzná, tj. slova, která mají společný kořen a společný základní význam (let, úlet, odlet).Slova příbuzná spolu tvoří tzv. slovní čeleď (rodinu), patří sem tedy všechna slova příbuzná, vycházející z jednoho a téhož kořene (let, výlet, nálet, odlet, slet, létat, letuška, letiště, letadlo, letmo) Se slovem mýtit jsou příbuzná i tato slova: mýtina, vymýtit, vymýcený, mýtné a mýto (poplatek za průchod), Vysoké Mýto Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu si aktivně slovní zásobu, nahrazuje slova slovy stejného významu. Nahrazuje opakující se slova jinými. Umí použít slova stejně znějící ve větách. Umí setřídit slova podřazená ke slovu nadřazenému použití: tvary slova, slova příbuzná, kořen slova, skládání slov, slovní druhy (1, 2, 5) OBSAH MATERIÁLU: 30 kartiček s úkoly zaměřenými na tvary slova a slova příbuzná, celkem 15 typů různých úkolů vždy ve dvou obměněných zadáních možné řešení kartiček VYUŽITÍ MATERIÁLU: miniknížka - kartičky mohou být spojeny kroužkem a vznikne tak jakási.

Tak jako se naše kostra skládá z jednotlivých kostí a pomáhá tak udržet stavbu těla, tak se z jednotlivých částí skládají i slova. Pojďme prozkoumat, jak poznáme jejich kořen, co je předpona a přípona a k čemu se nám to může hodit. Stavba slova nebývá zrovna oblíbeným tématem. Alespoň jemné proniknutí do základních pravidel je 7. Napiš příbuzná slova ke slovu slunce tak, aby vytvořené slovo bylo: sloveso: přídavné jméno: 8. Pracuj s tímto souvětím dle zadání: Když jsme přijeli z výletu, vyprávěli jsme si o zážitcích. 1. Nadepiš nad slova číslici, která označuje, o jaký slovní druh se jedná. 2 Část slova, kterou má odvozené slovo společnou se slovem základovým , je slovotvorný základ. Slovotvorným základem je kmen slova. Není-li kmen už dále rozdělitelný, nazýváme jej kořen slova. doplněno 04.10.17 16:37: ledovec je základové slovo čili ke slovu led přidáním přípony vznikne nové slovo ledove Dělení slova. vy|jme|no|va|ná slo|va. Může vyskytovat také v těchto tvarech. vybraná slova vyňatá slova. Může být také omylem zapsáno jako. vijmenovaná slova. Příbuzná slova. slovo příbuzné (ke slovu vyjmenovanému) obojetné souhlásk

Slova příbuzná ke slovu

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Příbuzná slova ke slovu vůně, Jaký slovní druh je slovo si, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v, Slovo všechno, Slovní druh slova proč, Cvičení na Hlasování: 0 Hlasování: 1 O Slova příbuzná Od: lit 01.05.20 12:42 odpovědí: 4 změna: 02.05.20 10:30. Je slovo Sněhurka příbuzné ke slovu sněžit? Odpovědět na otázku. 4 odpovědi na otázku. Řadit dle data Obyvatelé patří ke slovu obyvatel, proto píšu po B krátké tvrdé y. Bydliště patří ke slovu bydlit, proto píšu po B krátké tvrdé y. Nejdříve uvádím důvod, potom uvedu, jaké napíšu i, y! Odbouráváme tak u žáků hádání (Je tam krátké tvrdé y, protože...). 3. Učíme se v textu vyhledávat příbuzná slova Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Je určen k práci ve skupinkách, ve dvojici nebo jako činnost pro rychle pracující žáky. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová V porodnici.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. V porodnici - slova.

Příbuzná slova ke slovu hudební — klikni na slova pbuzn k

1) Najdi a vyber 3 slova příbuzná ke slovu bydlet. a) bydliště b) břemeno c) zabydlet d) vodník e) obydlený f) ubytovn Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Pravopisná cvičení na vyjmenovaná slova po b, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v, Příbuzná slova k Najdi v textu slovo příbuzné ke slovu stůl: _____ Myslivecké fórum - Vtípky, srandičky a další řečičky. slova příbuzná: jsou to slova, která mají společný kořen a společný význam. části slov: předpona - kořen slova - přípona. Dnes procvičíme. Zasílám pracovní listy na email. V prvním cvičení doplňte ke kořenu -let- předpony a přípony z nabídky a vytvořte slova příbuzná Již se blížíme se ke konci výčtu vyjmenovaný slov, tentokrát nás čekají vyjmenovaná slova po V. Tato vyjmenovaná slova mají jednu zvláštnost oproti ostatním - zařazení poučky pravopisu týkající se předpon vy-/vý-. To je zároveň látka, která vás může nejvíce potrápit a ve které se nejčastěji chybuje. Není to ale vůbec složitá věc a stačí pochopit.

Ke každému slovu napiš 2 slova příbuzná s jinou předponou. Např.: přinést - odnést, donést 23. 10. Samostatná práce PL str. 5 cv. 4 PS (pracovní sešit) str. 16 cv. 7 . Author: Uživatel Created Date 5) Vynechej řádek a napiš co nejvíce ke slovu CHODBA. 6) Pokud máš hotovo, klikni na smajlíka a hraj hru. Najdeš vetřelce, který nepatří mezi slova příbuzná Příponová část - část slova za kořenem obsahující příponu, často i více přípon. Koncovka - část slova, jejímiž obměnami vznikají různé tvary ohebných slov. Jde především o tvarotvorný prostředek. Příbuzná slova - slova se společným kořenem, mezi nimiž zároveň existuje určitý významový vztah Komentáře ke slovu dynamika » přidat nový komentář. Další význam: neregistrovaný: 26.01.2012 09:28 » reagovat. Chybí tam význam tohoto slova v hudební terminologii, viz wikipedia. Totéž u hesla dynamický

Příbuzná slova - Rodicka

 1. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova Hudební nauka Klíček 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl-- autor: Šašinková Eva. Komentáře ke slovu synkopa » přidat nový komentář.
 2. Hravá vyjmenovaná slova - s. 29 / cv. 2, 3; cv. 2 - řiď se významem jednotlivých slov podle důležitých rámečků na s. 28, 29 ; ke každému slovu napiš jednu větu, piš jednoduché věty; po dokončení tohoto cvičení prosím o zaslání s. 29 ke kontrole e-mailem (neodevzdávejte sešit do úložiště
 3. Příbuzná slova (JT: 同根词; FT:同根詞; PY: tonggenci, tónggēncí; EN: paronyms) jsou výrazy, které mají společný původ ().Pochází ze stejného protojazyka (jazykového předchůdce) a často si jsou podobná i ortograficky. Zvukově se zpravidla liší, a to v důsledku fonologických změn v různých jazycích
 4. V českém jazyce budeme procvičovat slova příbuzná a jiný tvar slova. V matematice budeme počítat příklady s dvojcifernými čísly a naučíme se písemné sčítání. napiš 4 slova příbuzná ke slovu let, les, vař, kup. U slov vyznač kořen. (Poslat ke kontrole.) Matematika. Pracovní sešit - str. 8/ cv. 4, str. 9/ cv. 5.

Objednávejte zboží Kartičky pro nácvik vyjmenovaných a s nimi příbuzných slov v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Urči, zda se jedná o větu jednoduchou, nebo souvětí. [?] Urči základní skladební dvojice: [?] Urči slovní druhy v textu. Ke slovu stařena uveďte synonymum: [?] U slovesa potkali jsme určete mluvnické kategorie. Ke slovu les uveďte tři slova příbuzná Význam slova expozice ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny. Ke slovu expozice zatím nikdo nepřidal žádný koment první uvedení hudební myšlenky ve skladbě ; působení, vystavení, vliv něčeho na něc T V Ý B L B O E S B V T K B O O N T Č B B S L B L T D K B T L B R J Ý B K B Ř I P P K B B A O B N T K S A B I Ř I 1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. B__t (existovat), b__dlit, ob__vatel, (nový) b__t, příb__tek, náb__tek

9.a 10. list- Doplňují y/i do slov - vyhledávají slova příbuzná. 11. list- Určují, ke kterému slovu v rámečku jsou slova příbuzná. 12. list- Opakují - předpony i přípony mohou být jedna nebo více. 13. list- Opakují- tvary téhož slova mohou mít koncovku pádovou nebo osobní. 14. list- Rozlišují pádovou koncovku slova! pýchavka= houba, příbuzné slovo ke slovu pyšný . pych= ničení, poškozování nebo odcizování užitkových rostlin v lese nebo na poli - Lesní pych je trestný. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac Ke každému vyjmenovanému slovu, na které se figurkou postaví, napíše žák do dolního oválku příbuzná slova (počet určí učitel). Vstup na černé políčko vrací hráče na začátek hry. Konec hry je označen domečkem. Učitel poté zkontroluje splněnou práci (doplněná příbuzná slova) a určí vítěze. Tabulka je. 5. vypiš dvě slova s předponami a odděl je: 6. rámečkem označ kořen slov: maminka sourozenci výkresy schovává 7. ke slovu sourozenci uveď příbuzná slova, která budou následujícími slovními druhy

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po

Tvar slova, nebo příbuzné slovo? - Moje čeština - Čeština

Slova se stejným kořenem, podobná tvarem

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Žák bude ve slovech rozlišovat předponu, kořen a příponovou část. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Slova příbuzná.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Slova příbuzná. Metodický portál : Digitální učební. UčíTelka (4. tř.): Vyjmenovaná slova po B, L, M. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Zopakujeme si vyjmenovaná slova po B, L, M. Zazpíváme si písničku a připomeneme si celé řady vyjmenovaných slov. Vysvětlíme si významy některých vyjmenovaných slov a podíváme se i na slova příbuzná Příbuzná slova. Vyhledej a spoj dvojice příbuzných slov. Zkontrolovat . OK . Příbuzná slova. Vyhledej a spoj dvojice příbuzných slov. Zkontrolova Výukový program zaměřený na procvičování stavby slova, vyhledávání slov příbuzných, vyznačení shodné části u slov příbuzných - kořene slova, křížovka, skupinová práce

Příbuzná slova ke slovu obyčej Názor z diskuze

Slova podřazená a nadřazená - Rodicka. kk - dum.rvp.cz. Urči slovní druhy napsaných slov.O B D A R O V Á V A T- dar, bota, darovat, vata, bota, tábor, bar, obávat, radovatNa linky dopiš příbuzná slova.ryba, porybný, rybí, rybář, rybářský, rybník Vypiš všechna podstatná jména a urči jejich gramatické kategorie.Rozděl. Sklik se bude u takového slova držet původního chování volné shody; Inzerát se zobrazí vždy, když uživatel zadá dotaz obsahující klíčové slovo. Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika. Nezaměňuje za příbuzná slova

Co to jsou vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova jsou domácí slova (výjimečně i zdomácnělá: lyže), v jejichž kořenech (výjimečně i v příponě: brzy, slepýš, kopyto) se píše po tzv. pravopisně obojetných souhláskách y/ý.Toto y/ý píšeme rovněž ve slovech odvozených. Osobní a zeměpisná jména se pravopisným pravidlům nemusejí vždy podřizovat, proto se v. Slova příbuzná, jiný tvar slova. Poznámka hodnotitele: SNB3 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board, zdroj ze školen SLOVNÍ DRUHYPřehled slovních druhů ke stažení ZDEUrčování slovních druhů- výběr z možbností - chmelkova.czPoznáváme slovní druhy - brumlik.czUrčování slovních druhů - zsbcupice.cz Určování slovních druhů - chmelkova.cz, chmelkova.czUrčování slovních druhů ve větách - slovnidruhy.netCvičení + přehled slovních druhů - kaminet.czPROCVIČOVÁNÍ PÁDŮ U..

10.Opak ke slovu dnes 1. Napiš vyjmenovaná slova po Z. Připisuj slova příbuzná. a) Piš vlastní jména a zeměpisné názvy. SLOVA POZ PŘÍBUZNÁ SLOVA 5 6. B Tajenka: Věda o jazyce se nazývá . 1. Procvič si pravopis p Zvládneš ke rčení o jazyku přiřadit správný rámeček 3.Napište slovo protikladné ke slovu velkého. 4.Napište 3 slova příbuzná ke slovu vyrobil a vyznačte v nich kořen slova. 5.Slovo vyrobil nahraďte slovem s podobným významem - synonymem. 6.Vypište z věty přídavná jména. (říkají nám, jaké něco může být

Slova Příbuzn

Procvičovací sešit VYJMENOVANÁ SLOVA je určen k výuce, opakování a procvičování vyjmenovaných slov. Obsahuje výklad pojmů slova příbuzná, tvary slov, novátorsky přehledně vysvětluje předpony VY-. Součástí sešitu je i přehledný klíč ke cvičením jít pomáhat tatínkovi naložit nábytek do stěhovacího auta. Slíbil mi, že ho můžu odvézt s ním. Cesta trvala dlouho, ale já • Vypište příbuzná slova ke slovu MYŠ. 7. Od příbuzných slov vytvořte vyjmenované slovo a určete jeho druh Význam slova brand ve slovníku cizích slov. Slovník cizích slov The Brand New Day Tour (2000), hudební, Spojené státy americké; Brandy (1964) (Cavalca e uccidi), western, Španělsko / Itálie, 82 minut; Komentáře. Ke slovu brand zatím nikdo nepřidal žádný koment.

DUMY.CZ Materiál Slova příbuzná, stavba slo

Příbuzná slova ke slovu ryba. Než si tedy vyjmenujeme slova příbuzná ke slovu VŮNĚ, nejprve s dovolením uvedu možné tvary tohoto podstatného jména. Pro jistotu raději připomenu, co tento termín označuje. Slova příbuzná musí v podstatě splňovat dvě kritéria. Jednak musí mít stejný kořen, tedy část slova, která je. Obohacování slovní zásoby Tvoření nových slov: slovotvorba - tvoření slov derivologie - nauka o tvoření slov Struktura slova: morfémy = nejmenší, dále nedělitelné části slova: 1) kořen - vyjadřuje význam slova, společný pro všechna příbuzná slova (vod-a, vod-árna)2) přípona (sufix) - stojí za základem (vod-ník PROCVIČ SI ZNALOSTI O VYJMENOVANÉM SLOVU MYSLET A MÝLIT SE 1. Vysvětli význam úsloví a rčení. To nedává žádný smysl. Podtrhni příbuzná slova ke slovu MYSLET. Nemá čisté úmysly. Nemluv nesmysly. Hrůza pomyslet!!! Veselá mysl, půl zdraví. 2

Pomocí kartiček lze vytvořit slovník vyjmenovaných slov, do zvláštního sešitu se budou vlepovat jednotlivé kartičky s vyjmenovanými slovy a ke každému zaznamenávat slova příbuzná, příp. jejich použití ve větách Ke dvěma slovům utvoř věty, které také napiš do sešitu. PS str. 27. cv. 1 - vymysli ke slovů slova nadřazená, z písmen v rámečcích slož podle čísel slovo; cv. 2 - ke každému slovu v květině napiš slovo souznačné; cv. 3 - doplňuj slova opačná; cv. 4 napiš tři příbuzná slova ke slovu vod Produkty řady Lexicon 7 jsou vybaveny velmi užitečnou funkcí - ke každému heslu mohou zobrazit podrobné tabulky jeho skloňování nebo časování, a to pro všechny námi nabízené cizí jazyky. Příbuzná slova. Slovníky Lexicon kromě hesla zobrazí i mnoho dalších užitečných informací, které v knižním slovníku nenajdete Tvary slov a slova příbuzná . Podtrhni tvary slova BĚŽET. Běžím, běžec, běžkyně, běžíte, běžky, běžíš. Podtrhni slova příbuzná ke slovu LYŽ Ke slovu ostrá uveďte dvě slova příbuzná - vždy jiného slovního druhu: _____ _____ VII. Ve dnech, kdy čekal na českou družinu a na poselstvo z Avignonu, jezdil Karel po krajích, aby si osvěžil vzpomínky na dobu svého raného kralování. 2. Urči celkový počet vět: ____ 10.Opak ke slovu dnes 1. Napiš vyjmenovaná slova po Z. Připisuj slova příbuzná. a) Přepychový nábytek SLOVA POZ PŘÍBUZNÁ SLOVA 5 6.

 • Co je to magnetismus.
 • Veřejné zasedání.
 • Přetrvávající zvýšená teplota u dětí.
 • Rohový sprchový kout 100x100.
 • Hormann lineamatic h.
 • Batgirl cw.
 • O2 arena plánek sedadel.
 • Ocelove dvere.
 • Domácí kino lg 1000w.
 • Jednodenní zvracení.
 • Beats pill .
 • Orlické záhoří běžecký okruh.
 • Pomlázka 2019.
 • Nokia 6.1 alza.
 • Koněvova uzavírka.
 • Delfín symbolika.
 • Hořec lékařský pěstování.
 • Míčky do pračky.
 • Podvojné účetnictví.
 • Doors of stone 2018.
 • Braasi.
 • Lodní vak 2l.
 • Vyznam cisla 17.
 • Vinuté perle jablonec.
 • Canon pixma mg5750 bílá.
 • Jak vybrat projekční plátno.
 • Prodám střešní box rakev.
 • Tatjana patitz sohn.
 • Pletací příze hedvábí.
 • Doby porodní wikiskripta.
 • Kreativní malování stěn.
 • Japonsky prikop.
 • Alza kresadlo.
 • Velkoobchod plenky.
 • Zdravotní bezpečnostní obuv.
 • Počasí divoch brno.
 • Mělčiny kde se natáčelo.
 • Shannon dri.
 • Soustava souřadnic pracovní list.
 • Chobotničky pro novorozence.
 • Milwaukee tools.