Home

Počítání slabik

Určování počtu slabik - TISK. Sada 50 karet určená pro nácvik rozkládání slova na slabiky a určování jejich počtu. Sada je doplněna číselnými symboly pro třídění karet podle počtu slabik. Součástí sady jsou dvouslabičná, tříslabičná a čtyřslabičná slova. Sada je vhodná pro děti ve věku 4,5 až 7 let Počet slabik ve slově: Hláska a písmeno B: Hláska a písmenko A: Písmena b-d-p: Hláska a písmeno O: Luštíme 1. LUŠTĚNKY: Hláska a písmeno E: Hláska a písmeno Ž: Hláska a písmeno U: Hláska a písmeno Ř: Hláska a písmeno I: Hláska a písmeno G: Samohlásky krátké a dlouhé: Hláska a písmeno F: Hláska a písmeno M.

Určování počtu slabik - TISK - Logopedie s úsměve

 1. Při počítání slabik Ti pomůže tahle vychytávka (můžeš si tleskat, ale tohle je lepší): dej dlaň v pěst a polož si ji těsně pod bradu; vyslov slovo a počítej, kolikrát se ti brada pohne směrem dolů.
 2. imprimis, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČ: 25699288 DIČ: CZ25699288 tel.: 737 48 38 48 e-mail: imprimis@imprimis.c
 3. Příklad počítání skladby: Existuje celá řada způsobů, jak skladbu počítat, například kombinace slabik, kdy část skladby počítáme jednoslabičně a určité pasáže dvou až čtyřslabičně, pro tento způsob musí mít interpret dobrý cit pro rytmus, protože je nutné při přechodu na víceslabičné počítání.
 4. Slabiky na T ta Čtení slabik na T. Slova s písmeny M, L, S, P, T tam Čtení slov s M, L, S, P a T. Písmeno J. Slabiky na J ta Čtení slabik na J. Slova s písmeny M, L, S, P, T, J taje Čtení slov s M, L, S, P a T. Písmeno Y. Slabiky s Y ty Čtení slabik s Y
 5. Slož slovo ze slabik (50 kB, doc) Najdi správné slovo (36 kB, doc) Rozděl slova do sloupců (30 kB, doc) Napiš slovo podle obrázku (33 kB, doc) Přesmyčky (41 kB, doc) Dokonči větu (36 kB, doc) Doplň slabiku (83 kB, doc) Vyber správnou část věty (58 kB, doc) Ten, ta, to (143 kB, jpg) Vybarvi podle významu (119 kB, jpg) Slovní.
 6. Vyzkoušejte odhad a zkuste říct, samozřejmě bez počítání, kolik puntíků je v každém z kruhů. Pak si svůj tip ověřte spočítáním. Jaký máte... Více. Obrázkové hádanky 1. 21. 9. Počet slabik - školní předměty. 15. 9. 2017 421 0 0. Školáci se jistě ve škole už zabydleli. Těm mladším jistě nebude dělat.
 7. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno

Počet slabik ve slově kobylka motý Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Počítání slabik v maturitním testu studenty lásce k poezii nenaučí, říká odbornice na literaturu 20. června 2020 9. června 2020 autor: Lucie Fialová Před týdnem psali maturanti didaktický test z českého jazyka Spojovačky - počítání do 20: Jaro už je tu - video JARO: HV - Malé kotě spalo v botě: Opis písmen, slabik, slov, vět: Sčít. a odčít. do 20 s myškou: Poznáš bleduli od sněženky

Luštěnky Čten

 1. Kolíčkové počítání slabik ZVÍŘATA Spočítej (vytleskej) slovo a přiřaď kolíček ke správnéu počtu slabik. Celkem 59 kartiček se zvířaty Dostupná je varianta - Elektronická, kdy si stáhnete PDF, které si doma vytisknete sami
 2. Dřevokostky (soubor 12ti kostek z tvrdého dřeva) vznikly jako pomůcka pro prvopočáteční čtení a počítání. Slouží ke skládání a čtení prvních slabik a slov, počítání, rytmizaci, stavění staveb podle plánů
 3. Kolíčkové počítání slabik ZVÍŘATA Spočítej (vytleskej) slovo a přiřaď kolíček ke správnému počtu slabik. Celkem 59 kartiček se zvířaty Kartičky můžeme také využít k řazení zvířat do skupin podle počtu slabik nebo k zapisování slov a následnému rozdělení barevnou čarou Celkem 59 kartiček se zvířat
 4. ace. 3.
 5. faktorem nesmírně důležitým. (ibid., 8) Počítání slabik ve verši ve francouzštině podléhá specifickým pravidlům, která jsou odlišná od počítání slabik v běžném textu. Nejvýraznějším rozdílem je počítání tzv. němého e, které se sice v současné francouzštině běžně nevyslovuje
 6. Toho můžeme využít i v tomto celku. Dětem říkáme slova jako marťani, jejich úkolem je říci celé slovo a vytleskat ho (počet slabik). Např. T-E-L-E-V-I-Z-E (hlásky říkáme hlasem, když je napíšeme jsou to písmena), vytleskají te-le-vi-ze (počet slabik = 4)
 7. DUM ČJ 2 Celý příspěvek | Rubrika: 1. ročník. Počítání slabik . 1. 11. 201

Počítání do 5,6 Počítání do 10 Počítání do 20 Počítání do 100 Počítání do 1000 Podmět a přísudek Podstatná jména Předpony s - z - vz Přídavná jména Psaní/kreslení Rébusy Římské číslice Samohlásky Slovní druh MA - str.57 - Počítání do 6 - porovnávání, sčítání. Práce ve skupinách: karty s různými čísly do 10 - sestavit uspořádanou řadu /jedno číslo vždy chybí Písanka č.1 - str.12 - přepis tiskacích slabik na psac. Pracovní listy - počítání do 5 Pracovní listy vhodné pro děti ve věku 3 - 4 let, které se učí počítat. Děti nemusí umět čísla zapsat, důležité je pochopit samotné počítání. Pracovní listy - počítání do 10 Pracovní listy vhodné pro děti ve věku 5 - 6 let, které už pochopily počítání V 1. ročníku je nejobtížnější spojování písmen do slabik. Můžeme vycházet z toho, co děti znají, ze zvuků zvířat.Děti mohou přikládat zvuk, počáteční písmeno zvířete nebo zdatnější čtenáři i celé slovo zapsané velkými tiskacími písmeny Hravě procvičíme čtení slabik: Dejte na stůl pod sebe samohlásky a, i, o, e u, á, é, ů. Vyberte jednu souhlásku, to je mašinka, kterou děti položí před první samohlásku. Jede postupně k dalším stanicím ( samohláskám) a děti čtou slabiky, které vznikají

Vybarvěte dýně podle počtu slabik. Recenze Zatím zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo ohodnotí Dýně - počty slabik Zrušit odpověď na koment Počítání kyblíků. Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku. A je stan anebo stříška, Bé dvě vypasená bříška, Cé je měsíc rohlík, srp. Z Dé půl broskve slup. E je hřeben vylámaný, eF semafor pochroumaný, Gé je rohlík bez špičky, Há postýlka Haničky. Chá je měsíc u postele, I pravítko učitele, Jé je obrácená hůl, Ká sněhové vločky půl, eL je klika u dřevníku Distanční výuka 16. 11. Český jazyk - opakování probraných písmen a slabik. Matematika - počítání do 7, sčítání, odčítání, číselná osa. Distanční výuka 9. - 13. 11. Český jazyk - opakování probraných písmen a slabik, vyvození písmene U a I. Matematika - počítání do 7, sčítání, odčítání, číselná osa. Prvouka - Rodina, Lidské těl Počet slabik ve slově. Logické hrátky s obrázky. Počet slabik ve slově. Logické hrátky s obrázky. Z jiného světa Jednoduchá strukturovaná aktivita pro děti předškolního věku a také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Úkolem je obrázky roztřídit podle počtu slabik (slova jednoslabičná a dvojslabičná)

Kolik slabik má slovo - Pančelčin

 1. Počet a délka slabik. Třídění obrázků podle počtu slabik a dále na slova s krátkou, dlouhou slabikou a jejich kombinacemi. Včetně kontroly. Popis. Postup: dítě nejprve třídí obrázky podle počtu slabik. Může si pomáhat tleskáním
 2. Dělení na slabiky - počítání slabik (1) Předmět: Příprava na školu; Úroveň: Mateřská škola; Typ materiálu: Aktivita: Doporučit známé/mu Sdílejte nás přes Twitter. Materiál patří do lekce: Materiál se nachází v: Předškolní vzdělávání; Příprava na školu.
 3. Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek. Pracovní listy č. 1 a 2 - Dítě má za úkol pomocí tleskání určit počet slabik ve slovech a vyznačit je na pracovní list pomocí teček
 4. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Nebyly předány povinné parametry

Slabiky - Dětské stránk

MA str.21 dokončena, počítání na číselné ose, počítání zpaměti do 5 /plus, mínus/ DÚ PL třetí sloupeček - doplň číslo menší, větší, rovná se. ST. ČJ ŽA str. 26 - úkol s tužkou - čtení slabik + dopisování chybějících písmen, úkol se zelenou pastelkou - najdi všechna E,e. DÚ str. 26 číst úkol s tužkou. Obsahuje množství příkladů na procvičení počítání do 10. cvičení na opakování čtení probraných písmen a slabik, vybarvovací obrázky, náměty pro samostatnou práci i pro domácí opakování a hry na procvičování čtení (rybníček, schody, Na včeličky, pexeso, hrátky s písmeny). Nedílnou součástí práce s. Pro antickou a staroindickou poezii byla typická časomíra, tedy střídání dlouhých a krátkých slabik (skutečně slabik, nikoli samohlásek). Co v češtině naopak bývá - či alespoň bývalo - běžné, je prosté počítání slabik ve verši bez ohledu na jejich délku a přízvuk nácvik čtení, psaní a počítání V rámci logopedických cvičení je vhodné se procvičovat : artikulační, hlasová a dechová cvičení, Izotonická cvičení mluvidel, nácvik polykání. správné vyvození hlásek, jejich začlenění do slabik a slo

Rozdělení slova pomocí slabik. Hry jsem začala tvořit v době, kdy měla naše dcera asi dva roky. Teď už je z ní školačka v domácím vzdělávání a já jsem ráda, že mohu tvořit produkty pro další maminky s dětmi a zároveň si užívat její společnost 5. týden: počítání do 4, čtení prvních slabik; Povinností pomalu přibývá, Matěj už počítá do 4, začíná číst první slabiky. Ve škole se mu líbí! Ahoj, ozýváme se po nějaké době a máme plno novinek Počítání do 40 - stromečky. 72 slov se slabikotvorným r, l nebo m, obrázky ke 12 slovům a skládání slov ze slabik, metodika Pro počítání slabik ve verši je důležité, že ženský rým se nepočítá do metra. Pravidelné střídání mužského a ženského rýmu nalezneme například v oktosylabické básni belgického básníka Maxe Elskampa. Max Elskamp (1862-1931) La femme

Skládačka obsahuje 15 obrázků, každý se skládá ze dvou částí - ze dvou slabik. Dále obsahuje proužky se slovy ke každému obrázku. Celkem obsahuje 45 dílků. Tato skládačka učí děti číst první slova a skládat slova ze slabik. Podporuje čtení analyticko-syntetickou metodou neboli čtení po slabikách Počet slabik - školní předměty. 3,50 Kč. Školáci se jistě ve škole už zabydleli. Těm mladším jistě nebude dělat problém počítání slabik ve slovech. Pojmenujte jednotlivé školní předměty, vytleskejte si slabiky a spočítejte je. Čísla zapište do rámečků. Přidat do košíku Projevují se obtížemi v dovednostech, jako je psaní, čtení, počítání, mluvení, které nejsou způsobené jiným postižením (například smyslovou vadou, mentální retardací) nebo důsledkem nevhodné výuky. Mezi specifické poruchy učení patří zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie psaní - psaní ď, ť, ň a slabik dě, tě, ně; opisy, přepisy, diktáty; S str. 86 - 87; PSS str. 52, 53; PÍS 4. díl str. 20 -23; Matematika. Rozšiřující učivo - prázdninové nákupy - počítání do 100 po desítkách (desetikoruny), sčítání desítek; PS str. 76 - 79 - využijte videa na YT; Člověk a jeho svě Jsou řazeny podle obtížnosti od nejjednodušších, otevřených slabik, po nejobtížnější, shluky souhlásek. Cena 126 Kč. Pracovní listy určené dětem předškolního a mladšího školního věku. Cíleny na rozvíjení jemné motoriky a dovedností potřebných ke čtení, psaní a počítání

Určení taktové doby a její počítání

Kreslení podle čísel – 2

Úvodní stránka Nauč se číst (čtení online pro první třídu

 1. Zaměřeno na rozlišování měkčení (slabiky di, ti, ni / dy, ty, ny). Soubor je zpracován včetně metodického materiálu. Určeno pro individuální intervenci
 2. ovaných kartiček pro skládání slov ze slabik. Skvělá pomůcka pro slabikování, které je základem učiva českého jazyka a čtení v první třídě na většině ZŠ. Úkolem je poskládat správně slova podle obrázků ze slabik (ale dítě může zkusit složit i jiná slova, nebo jen prostě číst, jaké kombinace mu poskládáte - ideální k procvičování.
 3. Vytleskávání rytmu slov, počítání slabik, porovnávání, které slovo má slabik více a které méně - to nabízí žáčkům snad každá učitelka, ale věnuje se tomu každý den? Ti s poruchami učení potřebují procvičovat tuto aktivitu několikrát denně
 4. ČJ: Psaní: dopsat 2 řádky čárek, stále trénujte čtení písmen a slabik. M: vybarvit v Živém počítání kroužky podle zadání, kdo chce, může si dokreslit obrázky zvířátek na předchozí straně. 9.10. ČJ: Psaní str.28 dokončit ŽA: str. 22/ čtení řádku písmen a slabik, naučit se básničku PRV: str. 18 vymalovat.
 5. ovaných kartiček

cvičení-test

ČESKÝ JAZYK. písmeno Řř, psací hH, Š,š; SLABIKÁŘ str. 68 - 72; PÍSANKA 3. díl str. 25 - 28; PÍSANKA 4. díl str. 1 - 4; MATEMATIKA. Sčítání a. Procvičování psacích písmen, slabik a prvních slov M - počítání po jedné do 5, porovnávání čísel, PL - opakování učiva PS str. 13, zavedený nový cvičný sešit - nácvik číslic a znamének. Čtení s obrázky. Skládanka 4 - slova na 3 slabiky. Čtení s obrázky. Skládanka 4 - slova na 3 slabiky Sada obsahuje skládanky s obrázky slov na 2 slabiky. Děti si hravou formou procvičí čtení slabik a z nich složí za pomocí obrázků celá slova. Výuková pomůcka je určena začínajícím čtenářům předškolního věku, prvňáčků Pracovní listy ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ využívají pro sluchové rozlišování písmena abecedy a nabízejí i náměty k počítání a rozvoji všeobecných znalostí. Děti předškolního věku si v ROZVOJI SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ budou upevňovat cit pro sluchové rozlišování slabik a hlásek nejen na začátku slov, ale i na. Hrátky se slabikami - začínající na písmeno M 22 stran, celkem 20 slov Každý obrázek obsahuje černobílou i barevnou variantu, slabiku psanou velkým tiskacím, malým tiskacím a psacím a celé slovo. Jeden list je s barevným obrázkem, druhý celý černobílý, možno vytisknut např. na barevné papíry. Můžete hrát jako pexeso, číst, přiřazovat..

2. třída - Dětské stránk

Jan Blahoslav je také autorem názvu slabikář. Žáci se tehdy učili písmena formou slabik. Autoři metodické příručky pro nácvik čtení, psaní, počítání a gramatiky Insagogicon (Beneš Optát s Petrem Gzelem) a příručky Slabikář český a jiných náboženství počátkové se při jejich tvorbě inspirovali v Německu Žáci pracují individuálně nebo ve dvojici, počítají (vytleskávají) počet slabik v jednotlivých slovech z nabídky a poté je vpisují do obrázků ovoce na správné místo. Autor: Mgr. Dagmar Csatová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky další materiály k tomuto očekávanému.

PRO ŠKOLÁKY - Skolakov

Počítání slabik ve slově. K tomuto úkolu můžeme použít buď symboly čísel nebo početní karty s tečkami. Děti vytleskají slovo a určí počet slabik ve slově. Poté přiřadí obrázek ke správnému číslu. Určení první slabiky ve slově. K tomuto úkolu si vezmeme symboly slabik RA, RY, RO, RU Český jazyk - budeme procvičovat čtení slabik a slov v Živé abecedě na str. 34. V kresebných cvicích dopiš 2 zbylé řádky na str. 46 a potom si vezmi malou písanku a dopiš str. 1 Matematika - Krtečkova matematika - dodělej str. 20, u slovních úloh znázorni pomocí teček, napiš příklad a řekni odpověď

Procvičujeme počítání do 6. Jak spočítat pyramidu, sčítání a odčítání v tabulce. 18.-27.11.2020 ŽIVÁ ABECEDA. str. 42-44, 46-47, 49-53 (str. 53 mimo cvičení 2 a 3 - nečteme celá slova, jen slabiky, nácvik ve škole po zvládnutí slabik s probranými písmeny) 18.-27.11.2020 MATEMATIK ČJ - procvičovali jsme rozdělování slov do slabik, v PS jsem dělali str. 2 (děcka mají PS ve škole, pošlu je po spolužácích) M - PS str. 4 cv. 3, str. 5 celá. Písanka str. 2 - jen 4 řádky. skaut - zahájení. Aerobik: První společná hodina - schůzka bude ve čtvrtek 10.9.2020. v době od 16 do 16.30 hod v tělocvičn M - opak. +, - do 5, počítání předmětů do 7. Nácvik psaní čísla 7, číselná osa, uč. str. 62 - 64. ČJ. Čtení - procvičování čtení písmen, slabik dvou, tří písmenkových a tří písmenkových s tlačenými hláskami, čtyř písmenkových slabik a čtyř písmenkových s tlačenými hláskami. Psaní - m, le, li, (lu) Procvičuj různými způsoby počítání do 6. HV . PS ŽA 24/2, 3, 4 - Ve cvičení 3 skládej ze slabik slova, přečti a nezapomeň vybarvit. Cvičení 4 natrénuj a ve středu mi ho přečteš! M. Procvičuj různými způsoby sčítání a odčítání do 6 počítání s penězi. MatMat - různé procvičování. Pexeso - počítání do 10. Počtář - trenažér sčítání a odčítání. krychlové stavby - určování počtu krychliček podle plánu stavby. poznám správné hady. doplním neposedy do hadů I. doplním neposedy do hadů II. mosty - hledáme cest

Počet slabik - procvičován počítání do 100 po desítkách (porovnávání, sčítání, odčítání) počítání do 100 (zápis čísel) sčítání a odčítání do 20 (s přechodem desítky - s mikrofonem) čáry, body - 2 cvičen. Procvičování psaní a počítání. 14.05.2010 08:01. Chceš si procvičit, co jsme se ve škole naučili? Tak se podívej do složky UČIVO a najdeš zde odkaz na stránky, kde si procvičíš psaní písmen, slabik, slov i vět, procvičíš si i čtení a počítání. Zpět Opakujte a trénujte počítání do 5, čtení známých slabik, slov i vět (např.v Živé abecedě na poslední straně Mm + Ll) a psaní známých psacích písmenek, ale také se nezapomeňte proběhnout na čerstvém vzduchu na zahradě nebo někde v přírodě ČTENÍ - ŽA - s.30 - čti řádky, sloupce (každý den 10-15 minut), komu čtení slabik nedělá problém, může se procvičovat čtení slov a vět v malé Agátě (s.14-16) Čtenáři (D a J) pokračují ve čtení z vybraných knížek - vyberte si z knížky úryvek (část kapitoly), který přečtete dětem ve třídě (co vás pobavilo, zaujalo :-) ČESKÝ JAZYK - procvičování tvrdých a měkkých slabik. PS - str. 46 - 50. PÍS - str. 14 - 16. Pravopisné pětiminutovky - str. 13 . MATEMATIKA - dělení po částech. PS str. 42 - 45 . ČLOVĚK A JEHO SVĚT. MATEMATIKA - počítání do 20, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, Geometrie - rýsování.

LISTY K PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ A POČÍTÁNÍ Celý příspěvek | Rubrika: PRVNÍ TŘÍDA. OMALOVÁNKY ONLINE. 24. 3. 201 Mgr. Veronika Prouzová ZŠ Bří Čapků Úpice Komenského 151 542 32 Úpice verca.prouzova@seznam.c ČJ - četba slov a slabik, seznámení se slabikou NI uč s. 40, dělení slov na slabiky, opis vhodného slova. M s. 30, 31, příklady podle dom. kostek. co je nutné dodělat: ČJ - četba s. 40, Docv. psaní s. 8, Písanka dokončení s. 8. M s. 31/dopočítat tabulku Znázorni a vypočítej, Počítání zpaměti 2/ Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Matematika - sčítání a odčítání do 5, rozklad čísel, matematický řetězec, slovní úlohy, počítání do 10. Čtení - sluchová analýza a syntéza, procvičování správného čtení slabik, slov a vět, skládání slov a vět. Prvouka - Mikuláš a tradice, Důležitá telefonní čísl

Počítání schodů, krokování ČJ - čtení slabik Živá abeceda str. 86, 87, prac. list bludiště Y: Domácí úkoly: Ve čtvrtek 3.12. dopoledne nás ve škole navštíví Mikuláš s čertem a andělem. Prosím, zastavte se u mě tento týden ráno, je potřeba podepsat dokument o GDPR týkající se distanční výuky Počítání peněz, placení za nákup, výběr nákupu dle finančí hotovosti atd. Příprava počítání s přechodem přes 10. Počítáme s prsty - přechod přes 10. (ve všech podobách dle písnaky), diktát slabik, krátkých slov, jmen dětí, slova s dlouhou hláskou. PRVOUKA: Téma: JARO

Hra, dělení slov ve větě (počítání slov) Počítání slabik ve slovech, hra : Pracovní list - krátké a dlouhé samohlásky : Pracovní list - tvrdé a měkké souhlásky : Pracovní list - tvrdé souhlásky : Pracovní list - Jarní barevná čeština - tvrdé a měkké souhlásky : Hra - doplňování tvrdých a měkkých slabik počítání: procvičujeme a upevňujeme učivo 0 - 5, trénujeme počítání bez prstů a názoru. PROSÍM, NEZAPOMÍNEJTE NOVÁ PÍSMENKA NA ČTENÍ STŘÍHAT A VKLÁDAT DO DESEK. :) ČTECÍ LISTY, SLOUPEČKY - DĚTI SI JE NOSÍ ZE ŠKOLY. PO 30. LISTOPADU. 1. HOD - PSANÍ/ČTENÍ - písmenko s - písanka str. 14. Slabikář str. 10 - 11. Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace. Český jazyk 3: Titulní strana: Šablona: Další soubory: EU_3_2_CJ3_1 - Spojování písmen do slabik a slov 1: PDF: NOTEBOO Při výše popsaném zrakovém postižení a oslabení zrakových funkcí vznikají žákům problémy při vzdělávání. Problémy ve vzdělávání, které vznikají z méně závažných poruch, z oslabení zrakového vnímání, i ty, které vznikají při lehčím postižení zraku, jsou hůře iden­tifikovatelné a pedagog či rodiče je objevují těžko - pracovní sešit Živé počítání str. 14, symbol pusa a modrý trojúhelník . ČESKÝ JAZYK - Živá abeceda str. 21 - symbol pusa (čtení slabik, obloučkovat prstem) - symbol srdce (práce s písmeny v deskách = Skládací abeceda, dle pokynů v ŽA) - symbol kytička (čtení slabik, obloučkovat prstem) - symbol žlutá tužk

Následuje stříhání slabik na písmena, počítání písmen v každé slabice, popř. v každém slově, v celé větě. Držíme-li se zásady, že stejnou činnost děláme krátce, často a s obměnami, můžeme v další hodině tuto práci individualizovat. Každý žák si vymyslí a napíše svoji vlastní větu nebo větu o svém. Dodržení působivého rytmu je v sylabotónickém prozodickém systému obtížnější, než pouhé počítání slabik v prostém sylabickém systému. Naštěstí naše mateřština poskytuje řadu prostředků, které pomáhají srovnat rytmus do metra Plyšák.cz nabízí Alexander Zábavné slabiky. Dětské hry - Zábavné slabiky Zábavné slabiky je na učná hra pro děti od 5let, která rozvíjí fonémový sluch (dovednost hláskové analýzy a syntézy výrazů)

Počet slabik ve slov

PSANÍ: PÍSANKA 1 Š str. 14 = psaní slabik ma, má. Metodický postup je stále stejný = rozcvička, zásady správného psaní podle návodu, zkouška na mazací tabulku, psaní písanky rozloženě (3ř. + 3ř. + 2ř.). Dodržte správný tvar kapičky u písmene a (kapička má kulatá záda). Dejte pozor na správné spojení písmen ve. Kouzelné čtení - nechte knihy mluvit. Unikátní vzdělávací koncept pro přeškolní děti i školáky - interaktivní mluvící knihy plné zábavy ČJ: Procvičování čtení slabik - tabule. PL - str. 3 - přiřazování slabik k obrázkům, čtení slabik. Písanka 2 - str. 4. M: Procvičování pamětného počítání do 6, přičítání čísla 0. Počítání zpaměti 1: sloupeček příkladů - dokončení strany 3. Nácvik psaní sloupečků příkladů do školního.

Počítání slabik - www

Při počítání slov, slabik, si můžeme pomáhat tím, že každé slovo, později slabiku, znázorňujeme položením kostičky nebo jiného předmětu na stůl, slovo=tlesknutí, slovo=napsaná čárka atď. 2.etapa: rozklad slov na slabiky a naopak. Zpočátku volíme slova jednodušší /slova typu máma, mele, píše/, později slova. - pracovní sešit Živé počítání str. 13 - cvičení označené symbolem červená a zelená pastelka - pracovní sešit Živé počítání str. 14 - cvičení označené symbolem pusa a modrý trojúhelník . ČESKÝ JAZYK: - pracovní sešit Živá abeceda str. 21 - symbol pusa (čtení slabik, obloučkovat prstem

Probrané učivo ve čtvrtek 3.12. Matematika: str. 6 - POZOR na 1. příklad - počítání pod sebou. Sčítáme od spodního čísla a výsledek píšeme tak, aby byla všechna čísla pod sebou!! Písanka - str.13 - Psaní písmene A je těžké, komu se to dařit nebude, docvičíme ve škole, přesto to zkoušejte.. Trénujte také diktát psacích písmen a slabik Počítání do 13 - určení počtu písmen ve slově Různým písmem - přiřazování slova se stejným počtem písmen Krátká slova - rozkládání slov na písmena Pět písmen - tvoření slov z písmen Gu - ma - skládání slov ze dvou slabik Ja - ho - da - skládání slov ze tří slabik

čtení slabik v žebříku - můžete nejen číst, ale také vyhledávat slabiky - Najdi slabiku má. Kdo umí pěkně přečíst, tak si celý žebřík vybarví. Klaun - pojmenovávejte věci, které vidíte na obrázku a rozhodněte, jestli někde slyšíte hlásku S. Pokud ano, vybarvěte Hra je zaměřená na vnímání a vyslovování slabik.... 329 K č. Více informací jejich poznávání a správné držení pera. Hra trénuje počítání, manuální zručnost, po... 195 K č. Více informací. skládání slov ze slabik, Sada pracovních listů, která formou hry učí předmatematické myšlení. postřehování čísel do 5, počítání a porovnávání do 5, logické posloupnosti. Cena 59,00. - vytleskávání slabik ve slovech podle obrázků, počítání slabik, určování písmenka na začátku slova i na konci (starší děti) Společenská hra - procvičování barev - použití ke hře vyrobené kostičky. Grafomotorika - Cestička k babičce 1. Obrázkové sudoku 1. 2. Doplňte chybějící obrázky tak, aby v každém řádku, sloupci a malém čtverečku (3×3 políčka) bylo všech 9 různých obrázků

cv. 4 - zelené okýnko - počítáme kdykoliv během dne a za špatné počítání ukládáme drobné úkoly (udělej dřep, utři umytý hrníček, vynes odpadkový koš, ) Úterý 20.10.2020. Český jazyk . Rozcvička - určování počtu slabik ve slovech (děti vytleskávají a ukazují na prstech - např. ky-tič-ka = 3 slabiky Specifické vývojové poruchy učení,chování a řeči . Mohou být způsobeny genetickým dědictvím,úrazem,nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí (dřívější název lehká dětská encefalopatie) - což je drobné poškození tkáně mozku ve fázi vývoje a zrání, které způsobilo malé odchylky od správné funkce mozku, přičemž ale není ovlivněna celková schopnost.

Počítání slabik v maturitním testu studenty lásce k poezii

20.11.2020 ČJ: tabulka - procvičování čtení písmen a slabik. Písanka 2 - str.3 M: procvičování počítání do 6 - dokončení strany 28 v matematice, psaní nuly - PL str.6 VV počítání; výtvarná výchova . Pavučinka Sluchové vnímání Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. V deskách s klopami formátu A5 najdete 4 pracovní sešity a zvukové soubory ke stažení. slabik dy-di, ty-ti, ny-ni. Sluchová analýza, syntéza a diferenciace (rozlišování) jsou nezbytně nutným předpokladem úspěšného. Souhlasím s tím, abyste zrušil počítání slabik a připojil krátký popis problematiky, a to takový, že zdejší dělení je dělení na konci řádku, nikoliv sylabické dělení (olej, nikoliv o.lej a ole.je, nikoliv o.le.je). Myslím, že taková krátká poznámka bude dostatečná pro editory psaní slabik a slov se s; nácvik psaní p; MATEMATIKA. hadi - neposedná čísla; sousední čísla; počítání do 20; PRVOUKA. bezpečná cesta do školy; dopravní značky; VÝTVARNÁ VÝCHOVA . PRACOVNÍ ČINNOSTI. Kocour v botác Mačkadlo tvrdých a měkkých slabik / 187 Kč Počítání 1-10, jednoduché úlohy, porovnávání, pochopení principu + a -. Šup, R. Písemné dělení 87 Kč, Slovní úlohy 87 Kč, Stokrát proč / 87 Kč.

Kolik slabik má slovo? – Dětské stránky

Luštěnky 1.ročník - odkaz

Člověk a jeho svět - 2. ročník. Jsem školák; Dopravní výchova; Ovoce a zelenina; Naše tělo 2; Nemoc, úraz; Potraviny, výživa; Rok, kalendá - vytleskávání slabik ve slovech podle obrázků, počítání slabik - dotvořit obrázek. Společenská hra - Cestička do školy, Začarovaný les - procvičování barev. Grafomotorika - Zvířátka u nás na zahrádkách - uvolnění ruky, správný úchop tužky a tvoření cestičk

Učivo na týden 30

Slabiky ZVÍŘATA - kolíčkové počítání - Crazy Owl Studi

Hledání stejných obrázků, správných stínů, tečkování -uvolňovací cvičení, počítání slabik ve slově. Klíčová slova: Prostorové vnímání, uvolňovací cviky, slabikování. Druh učebního materiálu: pracovní lis Počítání se zvířátky. Počítání s filmovými postavičkami. Počítání s delfínky. Počítání s Ferdou mravencem (násobilka, počítání do 100, slovní úlohy) Matematické křížovky s abecedou. Násobení a dělení (různé typy cvičení) Počítání na čas. Násobky a násobení (různé typy příkladů Český jazyk. PONDĚLÍ Slabikář- str. 6 S, s- opakování- čtení slabik, slov, vět. Malá písanka 1 - str. 13- 14 procvičování písmene a Dú- písanka str. 14- 4 řádky. ÚTERÝ. Slabikář str. 7- P, p čtení slov, vět, tvoření slov- skládací abeced Dobrý den, milí rodiče, ve středu ráno vyzvednu děti v 7:50 před školou. Prosím na dopoledne alespoň dvě roušky, do družiny další, aby si děti o velké přestávce mohly vyměnit, také jim, prosím, dejte teplé oblečení, všechny dny kromě čtvrtka (dny, kdy máme mít tělocvik), budeme chodit 4. hodinu ven na vycházku

Dřevokostky - Výpomůcky

ČJ - čtení slabik s písmenem y, skládání slabik a slov, psaní dlouhých samohlásek,čtení slov s dlouhými samohláskami , v ŽA str. 75 a 77 MA - + - do 8, mat. minutovky, po stranu 13 Pondělí 4.11. probrané učivo O podzimních prázdninách Vás prosím o každodenní chvilkové procvičování čtení a počítání do pěti (ústně). Děkuji za spolupráci. 23. 10. - pátek. Český jazyk - shrnutí: Živá abeceda: dokončení do str. 34 (včetně) čtení písmen, slabik, slov: str. 34, 32, 31, 30 - libovolně, cca 10 (max. 15) min; Moje. - psaní diktátu písmen, slabik, slov - sčítání a odčítání do 8 - čtení ve Slabikáři - papíry jsou určené k procvičování dle vašeho uvážení ( Procvičujte hlavně to, co dětem nejde. ) 20.1. Písanka str. 13. Moje počítání str. 13. Slabikář str. 29, 31, 43 - V,v. 21.1. Písanka str. 13, 17. Moje počítání str. počítání do 5: klikni zde. čtení slabik: klikni zde. Paní učitelka. UČIVO 19. - 23. 10. Milé děti, moc Vás chválím za práci při online hodinách a těším na další týden s Vámi. Budeme se setkávat na online hodinách po skupinách, jako to máme při půleném vyučování. 1 Vznikla ze staršího typu poezie - básní renga (řazená báseň), jež byly skládány skupinově a mnohdy dosahovaly úctyhodné délky 1 000 nebo taky 10 000 slok. A jednou z těchto slok byla i ta ve složení 5-7-5 slabik. Pro potěšení a zábavu začaly vznikat sborníky těchto slok původně nazývaných hokku - dnes haiku

Léto | Didaktické pomůcky a hračky - AmosekOslíčku, otřes se! – Dětské stránky
 • Předvedení psa na výstavě.
 • Mobilheim praha.
 • Jméno podle květiny.
 • Disintegration of memory.
 • Spina bifida wikiskripta.
 • Spina bifida wikiskripta.
 • Rodokmen strom kniha.
 • Francouzský toast.
 • Zakrslý durynský králík.
 • Equalizer 2 v kinech.
 • Vampýrská akademie mrazivý polibek film online.
 • Wrc online stream free.
 • Srážkoměr výroba.
 • Pneumatické kladivo.
 • Obkladove panely do kuchyne.
 • Prsteny s kameny.
 • Smrt ludvíka xiv online.
 • Phentermine 37,5 mg 1 balení 30 tablet.
 • Kuba havana počasí.
 • Amici pizza.
 • Jak naučit dítě potápět.
 • Libanon měna.
 • Krokodýl aligátor.
 • Apple watch programy.
 • How to copy photos from iphone to windows.
 • Online converter pdf.
 • Ustupující brada.
 • Msmt czh.
 • Odmítnutí synonymum.
 • Vlastenectví wikipedie.
 • Jak ošetřit prasklý puchýř.
 • Cl cleaner download.
 • Klopeiner see pocasi.
 • Ocelot domaci.
 • Seven deadly sins diane.
 • Max formers.
 • Tezaurus jazyka ceskeho.
 • Torah.
 • Kiwi promo code.
 • Safeline easy.
 • Egyptská mytologie.