Home

Řecko perské války 6 třída

Řecko - perské války. Perská říše začala v 6. stol. př. n. l. ohrožovat rozkvétající řecké městské státy(díky řecké kolonizaci ležely v Malé Asii) Cílem Peršanů bylo ovládnout Středomoří; Řecko-perské války byly konflikty mezi Řeckem a Persi Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 449 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojenskou silou starověké Řecko. Toto úsilí však navzdory veškeré materiální a lidské převaze Persie. Referát - 6. třída - Starověké Řecko VI. - Řecko - perské války 21. listopadu 2007 v 16:02 | Referáty VI. třída - Dějepis Řecko-perské války. Írán se nachází mezi řekami Tigris, Indus, Kaspickým mořem a pohořím Pamírem. V 6. století př.n.l. ovládl perský princ Kýros celé území dnešního Íránu, tehdy se.

Milé žákyně, milí žáci Doporučuji si video pustit a k tomu vzít zápis. Pokud se vám povídání bude zdát dlouhé, rozdělte si je na tři části dle tématu, tedy 1.. Řecko-perské války Příčinou = expanze Persie - Peršané si připojili ke své říši Řecké osady v Malé Asii 499 př. n. l. vypuklo povstání v Milétu - vyslali posly do Řecka, jediné Athény jim vyslali lodě s vojáky na pomoc, než však stihli dorazit, tak Peršané povstání pozazili, Milétos srovnali se zemí a. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 5. 1 2013 Datum pilotáže: 28. 1. 2013 Metodika: prezentace má podat žákům základní přehled o přírodních podmínkách a počátcích starověkého Řecka, dále o jeho Herodotos - otec dějepisu, řecko-perské války

6. třída :: nasetrid

 1. Punské války a krize římské republiky. Úvod do dějepisu a měření času Zápis, prezentac
 2. 30.3. V příloze je zápis řecko-perské války. 3.4. V příloze je zápis - Athény v době Periklově. 10.4. V příloze je zápis - Makedonská nadvláda a konec řecké samostatnosti-zápis.doc. 17.4. V příloze je zápis - Kultura starověkého Řecka - výjimečně si můžete vytisknout a vlepit do sešitu
 3. Řecko-perské války; Starověké Řecko; Starověký Řím; Úvod do starověku; Sumerské městské státy; 0 - 10. století.

Dějepis 6. třídy Prezentace - Časová osa, druhy historických dokumentů (hmotné/ písemné), pomocné vědy historické. Pro stažení dokumentu klikněte na odkaz a zvolte možnost uložit Řecko - perské války. Příčiny: Řecká města v Malé Asii povstala v roce 500 př.n.l. proti Peršanům. Athény jim poslali pomoc - pouhých 20 lodí. Povstání bylo potlačeno, Peršané zvítězili. Pomoc Athén se pro perského krále Dareiose stala záminkou k tažení do Řecka. Peršané svedli s Řeky několik bitev ZŠ - Řecko - války (15) 17.05.2012 | 18 967 zhlédnutí | V kategorii Starověk - testy , Starověké Řecko - testy Dějiny Řecka provázely boje a války, které měly vliv na dějiny Evropy Řecko-perské války probíhaly: Delfy byly střediskem kultu boha: a) Na počátku 5. století př.n.l. a) Dionýsa b) V polovině 5. století př.n.l. b) Athény c) Ve 4. století př.n.l. c) Apolóna Otázka 6. Otázka Vzorem dokonalých proporcí mužského těla pro celé řecké sochařství s

Řecko-perské války - Wikipedi

 1. Řecko - perské války - přečíst v uč. s.98, zápis do sešitu zde Podívej se na dvě videa k bitvám video1, video2. Domácí úkoly: Ověření učiva: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Učivo: Umění učit se - stáhněte si dokument a opište do sešitu jako zápis. Domácí úkoly
 2. Starověk. 499 př. n. l. - 448 př. n. l. Řecko-perské války 431 př. n. l. - 404 př. n. l. Peloponéská válka 334 př. n. l. ,323 př. n. l. Bitva u.
 3. DĚJEPIS - 6. TŘÍDY Následující učivo zahrnuje látku do konce března (6.B už má probrané Řecko-perské války). Dobereme tím Řecko, a proto pošlu i zadání písemné práce, kterou si děti napíšou po návratu do školy. Žák si přepíše do sešitu poznámky, přečte si učivo v učebnici a odpoví si na otázky z
 4. 2. Přečti si v učebnici kapitolu Řecko - perské války (str.83 - 84) 3. Napiš si do sešitu datum a nadpis Řecko - perské války. S pomocí učebnice si udělej zápis. Při psaní výpisku se soustřeď na zvýrazněná slova v učebnici, piš v bodech - ne v celých větách - stručně, jasně, výstižně
 5. Řecko-Perské války: Řecko - perské války patří jednoznačně k jednomu z nejvýznamnějších bodů řecké historie vůbec. Je to také období , na které jsou Řekové právem hrdí a je to také období ,kdy se poprvé a naposled za celé období anticko - řeckých dějin dokázali všechny městské státy spojit na obranu proti.
 6. 6. třída Útvary jazyka Stavba slova Slovní druhy Tvarosloví Větné členy 7. třída Tvarosloví Neohebné druhy slov Řecko-perské války: Pravěk českých zemí, význam pravěku

Referát - 6. třída - Starověké Řecko VI. - Řecko - perské ..

Řecko-perské války Peloponéská válka Kdy Soupeři Vítězové Typ války Následek. 6. Uveď, které novinky v Athénách zavedl Periklés: a) Úředníci dostávají za svou práci mzdu. b) Úředníci jsou voleni na neomezenou dobu. c) Vyplácení sociálních dávek válečným invalidům, vdovám. předmět/ třída (ročník) Dějepis/sekunda pořadové číslo DUM 06 datum 12. 12. 2012 název DUM Řecko-perské války metodická poznámka k využití Výuková prezentace na pochopení období a souvislostí řecko-perských válek v klasickém období řeckých dějin. Určeno pro frontální výuku s celou třídou. Vhodné pr * řecko - perské války - Persie se rozšiřovala směrem na západ - dobyla Malou Asii s řeckými osadami ( požádaly Řecko o pomoc - ANO) - záminka pro útok na Řecko Řecko - perské války Bitva u Marathonu. Řeky v 6. století před naším letopočtem začali ohrožovat Peršané. Přicházeli na západ z oblasti dnešního Íránu. Roku 546 př. n. l. si podrobili ionské státy na západním pobřeží Malé Asie, kolem roku 500 př. n. l. potlačili ionské povstání proti perské nadvládě Dějepis 6. A. Dějepis 6. B Do 7. 12. (6. A), resp. do 9.12. (6.B) si dejte do pořádku sešity - poznámky a pracovní listy. Budete je odevzdávat ke kontrole. Připravte se také na opakování Egypta (2. vyučovací hodinu po návratu, nebude-li řečeno jinak)

Dějepis 6. třída Od Řecko - perských válek po Peloponéskou ..

Úvodní stránka / Třídy / II. stupeň / Třída 6.V 2020/2021 / Dějepis 6. ročník Dějepis 6. ročník Hana Dubská 2020-11-29T20:56:24+01:00 DISTANČNÍ VÝUK Téma: Řecko - perské války - války trpaslíka s obrem r. 499 - 448 př. Kr. • války mezi řeckými městským státy a Persií příčiny: − r. 449 př.Kr. povstala řecká města v Malé Asii proti nadvládě Persie (nesvoboda, vysoké daně) − povstání začalo ve městě MILETO Kategorie: Třída 6.A Zveřejněno 16. 3. 2020 10:30 Napsal Dagmar Hradecká Zobrazeno: 305 Milé žákyně, milí žáci, situace je náročná a my se všichni musíme snažit, abychom ji zvládli. Proto vám posílám pracovní listy a výukový materiál - téma je Řecko -perské války, Peloponeská válka a Alexandr Makedonský Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 448 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojenskou silou starověké Řecko. Toto úsilí však navzdory veškeré materiální a lidské převaze Persie. 6/10 Kdy proběhla bitva u Thermopyl? 480 před naším letopočtem; 1455 našeho letopočtu; 455 před naším letopočtem; 955 našeho letopočtu; 7/10 Kdo byl Periklés? Vojevůdce v bitvě u Thermopil; Bůh vína; Athénský státník,který podporoval demokracii; Panovník; 8/10 Kdo byl Sokratés? Řecký filozof; Perský král; Bájný.

VY_32_INOVACE_3.2.11.ŘECKO­PERSKÉ VÁLKY.notebook 3 March 09, 2015 Řecko ­ perské války ŘECKO­PERSKÉ VÁLKY 6.stol. př. n. l. ­ rozmach Perské říše (centrem PERSEPOLIS), vládcem Perské říše byl DÁREIOS přezdívaný KRÁL KRÁLŮ, KRÁL ČTYŘ SVĚTOVÝCH STRAN Prezentace Řecko-perské války je určena pro výuku dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Má žákům usnadnit pochopení náročnější kapitoly z dějin antického Řecka. K tomuto účelu jsou vybírány přehledné mapy, srovnávací fotografie a ilustrace Řecko - Perské války Persie - Koncem 6. Století př. n. l. - Jediný soused Řeků na východě - Jádro: Perský záliv (dnešní Irán) - Postupně ovládají oblasti s řec. Koloniemi - Řekové to špatně nesou - Peršani omezují a poškozují řecký obchod Povstání Milét ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Řecko-perské války - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY • Peršané ovládli na konci 6. st. př. n. l. obrovské území → podrobili si i maloasijské Řeky → městský stát Milétos vedl vzpouru proti perskému králi (Dareios I.) → přes pomoc Athén byla vzpoura potlačena → záminka pro tažení do Řecka bitva u Marathonu = 490 př. n. l Řecko-perské války - pracovní list. hodnocení lekce . Athénská demokracie - test . Homérské Řecko - pracovní list. hodnocení lekce . Homérské Řecko - test . Chetité - pracovní list . Foiníkie - test . Sedm starověkých divů světa - test. hodnocení lekce Řecko-perské války. 7. prosince 2006. 449 BC končí řecko-perské války, vítězí Řekové, Peršané mají zákaz plavby v Egejském moři, maloasijští Řekové mají samosprávu Řecko-perské války. No description řecko-perské války. štítek, 10 knih. Případ Hérodotos1977, J. Šonka Starověké Řecko - klasické období Operační systém: Windows XP Professional Autorský software: MS PowerPoint 2007 Autor: Mgr. Blanka Vařeková Škola: ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk vytvořeno: 25.3.201 Kategorie: Třída 6.A Zveřejněno 16. 3. 2020 10:30 Napsal Dagmar Hradecká Zobrazeno: 296 Milé žákyně, milí žáci, situace je náročná a my se všichni musíme snažit, abychom ji zvládli. Proto vám posílám pracovní listy a výukový materiál - téma je Řecko -perské války, Peloponeská válka a Alexandr Makedonský

ŘECKO - PERSKÉ VÁLKY Author: vt188 Created Date: 5/19/2020 6:02:36 PM. Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men ŘECKO -PERSKÉ VÁLKY o klasické období ( 500 - 338 př. n. l.) -pomoc Athén řeckým městům v Malé Asii nad perskou nadvládou vyprovokovala řecko -perské války: 490 př. n. l. 1. bitva u Maratonu (pověst o běžci) -> úspěch Athén bez pomoci Sparty 480 př. n. l. bitva u Thermopyl-> výhr

Dě - opakování Sparta a Athény, dále projít a zapsat si Řecko-Perské války (uč. 71-72), poté Athény po Řecko-Perských válkách a Sparta vs. Athény (uč. 73-74) Fy- pan učitel bude s žáky komunikovat prostřednictvím školních emailů ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty - 1) Řecko-perské války · A) Dějiny Perské říše. o Peršané byli indoevropští kočovníci. o V 7.století př.n.l. začali zakládat státy. o Nebezpeční pro ostatní státy se staly v polovině 6.století za vlády Kyrose Velikého § dobyl Médii, Lýdii a obsadil Babylon. § Jeho syn Kambyses připoj i Egyp test Starověké Řecko (Dějepis) Autor: Shark (72vlož. 352vyzk. +21% ø)... vloženo 6.2.2008. Test vyzkoušen 5729 krát, průměrný výsledek je 76.9%. Na jakém řeckém ostrově se rozvíjela mínojská kultura? na Rhodu. na Krétě.

Dějepis 6. ročník - Michaelasebakov

 1. - Punské války (Řím X Kartágo) - triumvirát, diktatura, císařství - křesťanství, Nový zákon (Bible) - život a skutky Ježíše Krista - ( + 395)rozdělení říše na západní (Řím) a východní (Konstantinopol) - ( +476) pád Říma ( Hunové) - konec starověku. otázk
 2. Starověké Řecko, případně Antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.Období dějin začíná v 2. tis. př.n.l. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.)
 3. Stručný výklad dějin pravěku a starověku ( Mezopotamie, Egypt, Řecko, Řím) až po rozpad římské říše. Texty doplňuje množství obrázků, map a časových os. Zařazeny jsou mezipředmětové otázky a činnostní úkoly (Zeměpis 6, Občanská výchova 6, Čítanka 6)
 4. Kdo velel druhé perské výpravě? Xerxes; Xenofón; Xantes; Xavi; 6/10 Kdo proti sobě v Peloponéské válce? Řecko - Řím; Řecko - Persie; Sparta - Athény; Athény - Théby; 7/10 Kdy byla bitva u Kozích říček? 531 př.n.l. 426 př.n.l. 405 př.n.l. 390 př.n.l. 8/10 Kdo byl otcem Alexandra Makedonského? Filip I. Filip II. Filip III.
 5. ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8ntreo?x=1jqt&i=2ncg5e TOHLE JSME TAKY MY: • stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/ • opakovací kartičky Quiz..

Řecko-perské války byly sérií konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 448 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojenskou silou starověké Řecko Řecko-perské války (492 - 449 př. n. l.) 499 př. n. l. povstání iónských měst (v čele Milétos) = povstání maloasijských Řeků proti Peršanům (nesvoboda, daně 6. třída. Klasické období - řecko-perské války. Největší nepřítel Řeků - Peršané - spory o území v Malé Asii (dnešní Turecko). Nejdůležitější bitvy: Bitva u Marathonu - proti Peršanům pouze vojáci z Atén (vojevůdce Miltiades), vítězství Řeků, běžec Feidippidés, maratónský běh 42 km 200 m

5. týden - přečíst v učebnici o životě ve starověké Spartě a Athénách str. 81-83 (po řecko-perské války), čtěte i texty v okrajích! Udělejte si samovýpisky na 2 samostatné stránky, na jednu pište o Spartě, na druhou o Athénách Arial Calibri Wingdings 2 Motiv sady Office Antické Řecko (doba železná) Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Uč. str. 79 PS str. 24 Snímek 10 Snímek 11 Uč. str. 81 Snímek 13 Snímek 14 Uč. str. 82 Snímek 16 uč. str. 83 Snímek 18 Řecko - perské války - Marathon, Thermopyly, Salamina Snímek 20 Snímek. Hérodotos (otec dějepisectví) byl zakladatelem řeckého dějepisectví (popisoval Řecko - Perské války), do osudu lidí podle něj zasahují Bohové. Thúkydydés popisoval Péloponéské války. Byl mladší než Hérodotos (události si vysvětloval rozumově), usiluje o objektivitu. Zakládá též historické kritiky pramenů, na.

6 oblastí, kde se rozvíjelo jen zemědělství. (srov. Klíma, 1977, 36-55) 2.2 Řecko Než se Řecko dostalo do války s Perskou říší, prošlo asi dvěma tisíci let vývoje, ať už hospodářského, národnostního nebo duchovního. První civilizace, tzv. mínojská civilizace, existovala na Krétě mezi roky 2600 a www.youtube.com/watch?v=PHrHnuJv-JY animák - Byl jednou jeden člověk ———— Letovisko Perivoli tvoří malá vnitrozemská vesnička, která se rozprostírá v jižní části řeckého ostrova Korfu. Leží cca 35 km jihovýchodně od hlavního města. Kamenné domy a úzké uličky zasazené do zeleného, krásného přírodního prostředí s olivovníky

Video: 6.třídy - Dějepi

Dějepis - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

6. ročník. UČEBNÍ PLÁN - DĚJEPIS - 6. TŘÍDA . Projekt : ROScestník pro základní vzdělávaní ZŠ Rosice. Školní rok : 2014 - 201 Počátky naší kultury (1/6) · 11:12 Řekové a Peršané Porovnáme civilizace Řecka a perské říše. Všichni máme radost, že západní kultura je potomkem právě Řecka, že? Nebo možná ne. John popisuje dvě starověké velmoci od Sókrata k Platónovi a od Dareia ke Xerxovi

Dějepis 6. třídy :: Skriptorium-zs-revnic

Aktualizováno 20. 10. 2020. Výukové materiály pro žáky. Na žádost dětí i rodičů se škola rozhodla zveřejnit některé výukové materiály přístupné elektronicky Řecko- perské války v roce 499 př.n.l. povstala iónská města v čele s městem Milétos proti perské nadvládě, pomoc hledali u Sparty, našli ji však pouze u Athén, ale přesto byla iónská města poražena (( Persie i Athény se chystají k válc

Dějepis - výpisky: Řecko-perské války ZŠ Habrmanov

Řecko 3 (15) 2.04.2012 | 5 972 zhlédnutí | V kategorii Starověk - testy , Starověké Řecko - testy Chcete si zlepšit své znalosti týkající se starověkého Řecka Řecko - perské války Rozmach Persie - ovládli řecké státy na pobřeží Malé Asie, povstání, pomoc od mateřského Řecka. Vojenské tažení proti Řecku - 490 pnl. - bitva u Marathonu - vítězství Řeků 480 pnl. - další pokus Persie - bitva u Thermopyl - vítězství Peršanů , zpustošení Athén

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Mluvené diktáty. Klasické mluvené diktáty - poslechnete si větu, kterou následně zapíšete. Diktáty mají okamžitou automatickou kontrolu po každé větě. Pokud uděláte chybu, dostanete možnost se opravit a také nápovědu, ve které části věty máte chybu hledat 6. třída 3) PS str. 15/4 - na zadní obálce pracovního sešitu máte připevněné CD, poslechněte si ukázku 1.8. a očíslujte obrázky (dejte obrázky do správného pořadí). PS str. 15/ 6 4) Uč. 23/3a, b - tabulky - dokončete otázky v přítomném průběhovém čase podl

Řecko-perské války byly defitivně ukončeny až Kalliovým mírem roku 449 př. Kr. Řeckým obcím se podařilo odvrátit perskou agresi a uhájit vlastní svobodu. - Výklad a líčení bojů doplnil autor mnohými citáty ze starověkých pramenů, zejména z Dějin řeckého historika Hérodota - řecko - perské války I. - řecko - perské války II. - Athény za Perikla - literatura a náboženství - umění a divadlo . Duben - vzdělanost, věda, technika - všední den ve starověkém Řecku - Řecko ve 4. století př. Kr. - Alexander Veliký a helénismus. Květen . Antický Řím - počátky Řím Řecko-perské války Pokyny v EŽK 2019 se naše třída připojila k oslavám Dne Země. Nejdříve jsme ve třídě zhlédli pořad o třídění odpadů. Poté jsme v D - centru navštívili výstavu betlémů paní Richterové a pak už jsme se vydali na průzkum okolí. Naším cílem se stala Horákova kaple Řecko-perské války (6.století př.Kr) V 6. století př. n. l. se řecké osady na maloasijském pobřeží Egejského moře dostaly pod perskou nadvládu. Roku 500 př. n. l. vyhlásil tyran Aristagoras nezávislost na Perské říši a jeho příkladu následovaly další maloasijské obce. Peršané však ohniska povstání postupně.

Řecko-perské války-na konci 6. stol. př.n.l. rozmach Perské říše - vládce Dáreios-záminkou konfliktu bylo povstání maloasijských Řeků (nechtěli být pod perskou nadvládou) vedeni městským státem Milétos, pomoc od Athéňanů povstání poraženo, pro Dáreiose záminka, aby zaútočil na samotné Řecko Řecko-perské války =série konfliktů mezi řeckými městskými státy a Persií. Příčiny: Rozpínavost Perské říše, pomoc Athéňanů Řekům v Malé Asii, které si Peršané podmanili (záminka k perskému útoku) Souhrn učiva k opakování a procvičování Třída: 6.B Dějepis 6. ročník II. - Zapsat poznámky k řecko-perským válkám: Vrcholné období řeckých států (klasické období, 5. - 4. stol. př. n. l.) Řecko-perské války - Perská říše ohrožuje řecká města v Malé Asi Řecko-perské války. 7. prosince 2006- v období první kolonizace pronikli Řekové do Malé Asie, z východu tam pronikli i Peršané- v 6. století BC Peršan é ovládli.

 • Boty velikost 34.
 • Launcher bez reklam.
 • Stroboskop bazar.
 • Linkedin profil.
 • Vu duo 4k dual t2 tuner mtsif.
 • Persil gel.
 • Samice ryb.
 • Free fonts for commercial use 2018.
 • Grohe rainshower.
 • Jak spojit oddíly ve wordu.
 • Hubnuti vysledky.
 • Severská chůze brno.
 • Toni morrison milovaná rozbor.
 • Jak najit zilu.
 • Old armenia poledni menu.
 • Gemini brno šedý zákal.
 • Ekokoza.
 • Počasí francie mapa.
 • Zásuvka tv data.
 • Lego marvel's avengers xbox 360.
 • Postavení prstů na noze.
 • Švýcarský přítok rýna.
 • Mackenzie.
 • Čtvero ročních období koncert.
 • Online průzkumy za peníze.
 • Česká ambasáda egypt.
 • Malé dívky.
 • Jak vzniká láska.
 • Repelent maledivy.
 • Kdy je noční směna.
 • Hlídané parkoviště velká sportovní hala.
 • Sídlo poslanecké sněmovny.
 • Xander berkeley.
 • První pomoc pracovní listy.
 • Alkotester online.
 • Básnička jablko.
 • Tepelné čerpadlo země voda celkova cena.
 • Kdy stříhat okrasnou mandloň.
 • Zumba hostivice sokolovna.
 • Mahá vatčirálongkón.
 • Fotodeky slevový kupon.