Home

Zákon o služebním poměru

Zákon č. 361/2003 Sb. - o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů úplné a aktualní zněn Zákon č. 234/2014 Sb. - Zákon o státní službě údaj o tom, zda služba bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též dobu jeho trvání, g) služební úřad,. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Úplné znění na jedné stránce Seznam kapitol. ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 - § 12; ČÁST DRUHÁ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU § 13 - § 44. HLAVA I - VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU § 13 - § 18; HLAVA II - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU § 19 - § 40. Díl 1 - Obsazování volných. Do doby zániku nebo skončení pracovního poměru smí na služebním místě vykonávat činnosti podle § 5. (3) Vznik služebního poměru se řídí § 23 a § 30 až 32. Služební orgán vydá rozhodnutí o přijetí do služebního poměru do 31. prosince 2015 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Služební volno při důležitých osobních překážkách ve službě Předpis č. 361/2003 Sb. Znění od 1. 7. 2019. Seznam kapitol Úplné znění na jedné stránce Přeskočit na § 70 § 7

HLAVA V SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU § 71 Základní ustanovení Služební poměr skončí v případech stanovených tímto zákonem, neskončil-li smrtí státního zaměstnance nebo jeho prohlášením za mrtvého, popřípadě uplynutím doby, § 72 Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu (1) Služební orgán rozhodne o skončení služebního poměru, a. f) údaj o tom, zda služba bude na služebním místě vykonávána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě doby určité též její trvání, g) údaj o tom, zda a jak se mění doba trvání služebního poměru, jde-li o jmenování státního zaměstnance vykonávajícího dosud službu ve služebním poměru na dobu určitou Hlavními prameny práva budou zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon o vojácích z povolání a služební zákon. 2 Samotný služební poměr popíši z hlediska jeho časového vývoje, a to postup před uzavření Platy hasičů, policistů nebo také platy celníků, zaměstnanců vězeňské služby a zaměstnanců BIS, kteří jsou ve služebním poměru definuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V dalších článcích se věnujeme: platy zaměstnanců veřejného sektoru v běžném pracovním poměru

Příbuzné stránky. Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance, § 73 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb., porovnání znění k 6.11.201 Všechny informace o produktu Kniha Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem 2019 - TOMEK Petr JUDr., FIALA Zdeněk doc. JUDr. PhDr. Ph.D., porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem 2019 - TOMEK Petr JUDr., FIALA Zdeněk doc. JUDr. PhDr. Ph.D. § 139. Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971. Ve vztahu k policistům Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnost zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983 Sb., zákona č. 74/1990 Sb., zákona č. 169/1990 Sb. a. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů neboli zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je český zákon, který vešel v platnost dne 31. října 2003 a účinnosti nabyl dne 1. ledna 2007.. Předmětem úpravy tohoto zákona jsou právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu.

Zákon 361/2003 Sb. - o služebním poměru příslušníků ..

Zákon č. 15/1914 ř.z., o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika) Dekret presidenta republiky č. 105/1945 Sb. z. a n., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců; Zákon č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanc 5) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 234/2014 Sb. Zákon o státní služb

 1. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy a rozsah působnost
 2. zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který se vztahuje kromě příslušníků Policie ČR též na Hasičský záchranný sbor, Celní správu, Vězeňskou službu, Bezpečnostní informační službu a Úřad pro zahraničn
 3. Skončení služebního poměru služebním orgánem, na základě žádosti státního zaměstnance nebo ze zákona. Rozhodnutí o skončení služby. Služební zákon. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních.
 4. imální stupeň vzdělání.
 5. Služební poměr je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služebním poměru), který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007
 6. b) bodů 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění a podle § 70 odst. 2 písm. f) bodů 1 a 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se rozumí též zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách
 7. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zákon o státní službě - Služební poměr ostatních

 1. SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU, HLAVA V - Zákon o státní
 2. Zákon o státní službě - ČÁST DRUHÁ - SLUŽEBNÍ POMĚR
 3. Platy státních zaměstnanců ve služebním poměru - Pracomat
 4. Skončení služebního poměru na základě žádosti státního
 5. Zákon o služebním poměru příslušníků SNB :: Pohotovostní
 6. Zákon o služebním poměru příslušníků - ANA

Zákon o státní službě - Co čeká státní zaměstnan epravo

Další důvod pro nový zákon o služebním poměru příslušníkůpříslušníci VB :: Zlatá puškaZákon čNečas jmenoval do čela generální inspekce Bílka | TýdenPolicie ČR - náplň její působnosti | zarukakvalit
 • Trigeminus bolest.
 • Sui zkratka statu.
 • Cesta do zaslíbené země rozbor.
 • Krbová kamna v hornbachu.
 • Patron duševně nemocných.
 • Vědecko fantastické filmy.
 • Israeli children sing hatikva.
 • Prora.
 • Feral druid artifact forms.
 • Krém z tvarohu a zakysané smetany.
 • Celoroční bydlení v jurtě.
 • Nhl old logo.
 • Muž býk flirtuje.
 • Meduza druhy.
 • Condrosulf 800 mg tbl flm 30 cena.
 • Cannoli brno.
 • Maximo minimální teploměr princip.
 • Trajekt chorvatsko recko.
 • Večerní šaty krátké.
 • Ps4 games release list.
 • Abkm krev ve stolici.
 • Deník dity p dorty.
 • Průběh porodu skotu.
 • Mazda 5 1.8 rozvody.
 • Excalibur film online cz.
 • Hovězí rumpsteak cena.
 • Externí logistika.
 • Kamenný kruh druidů.
 • Medovo hořčičná omáčka apetit.
 • Yamaha virago 750 31 kw bazar.
 • Vu duo 4k dual t2 tuner mtsif.
 • Edgar allan poe.
 • Krbová kamna v hornbachu.
 • Sean lennon hudební skupiny.
 • Metro exodus původní datum vydání.
 • Televize 100hz nebo 200hz.
 • Bmw f10 wiki.
 • Řidičský průkaz usa v čr.
 • Phentermine 37,5 mg 1 balení 30 tablet.
 • Qgis školení.
 • Gemini brno šedý zákal.