Home

Třídní schůzky

Jak vypadá třídní schůzka online? Učitelku v teplákách

V době koronavirové zvolila řada škol třídní schůzky přes internet. Tento způsob komunikace s rodiči se libí mnoha rodičům, oceňují ho pedagogové. Třeba učitelka Eva Benešová si dala na svém prvním rodičáku záležet po všech stránkách, i když byla jen doma v obýváku Třídní schůzky online. Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemické situaci není možné uskutečnit třídní schůzky dle původního plánu prezenčně. Z tohoto důvodu proběhnou podzimní třídní schůzky v online režimu

Třídní schůzky online - Základní škola a Mateřská škola

Třídní schůzky online. Vážení rodiče, 16.9. jsme měli premiéru s organizováním třídních schůzek online. Děkujeme všem, kteří se jich zúčastnili. Věříme, že jste stihli projednat všechny důležité informace pro současný způsob vzdělávání vašich dětí ve škole. Pokud potřebujete osobní jednání, sjednejte. Zážitek otce z třídní schůzky: Vejdu do školy, stoupám po schodech do prvního patra, vstoupím do třídy, usednu do čtvrté lavice na místo svého syna. Hned poté se viditelně zmenším, přikrčím se za paní přede mnou a na mysli mi zřetelně vytanou mé vlastní vzpomínky na školní léta Vážení rodiče, vzhledem k vývoji situace budou plánované třídní schůzky realizovány distanční formou. Pro oba stupně se uskuteční v rozdílný čas, pokud by přesto došlo k sourozenecké kolizi, vyřešte to prosím individuální dohodou se svými třídními Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce. První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Jejich účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které. Podívejme se na to, jak vytvořit třídní schůzky v MS Teams. Není na tom nic náročného, jen je potřeba dodržet pár pravidel. Nejsnazším způsobem je v Teamsech otevřít v levém menu položku Kalendář. Následně kliknout na den a čas plánované schůzy a vyplnit požadované údaje

Z důvodu nařízení vlády není možné uskutečnit naplánované třídní schůzky dne 18. 11. 2020. Každý rodič má možnost kontaktovat pedagoga prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách školy Třídní schůzky - informace k systému EDOOKIT Vážení rodiče, se začátkem školního roku 2018/2019 jsme uvedli do provozu nový školní informační systém EDOOKIT. Proto vás zveme v co nejhojnějším počtu na třídní schůzky, kde budete o systému informováni Třídní schůzky. Třídní schůzky zákonných zástupců žáků 2. - 9. ročníku se uskuteční 15.9.2020 v 16.00 hod.. Třídní schůzky zákonných zástupců žáků 1. ročníku se uskuteční 22.9.2020 v 16.00 hod. Z preventivních a protiepidemických důvodů Vás žádáme, abyste si po dobu pobytu v prostorách školy, chránili nos a ústa rouškou a použili dezinfekční. Třídní schůzky Zde naleznete společný program třídních schůzek. Informace o chování a prospěchu dítěte vám podají třídní učitelé a učitelky, komentáře k připomínkám z třídních schůzek podají třídní důvěrníci Třídní schůzky. Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce. Zveme Vás na naše první třídní schůzky, které proběhnou v těchto termínech. 8.9.2020 v 15.30 hod. třída Berušek a Medvíďat; 10.9.2020 v 15.30 hod. třída Ježků a Včeliče

11. byly původně plánovány třídní schůzky. Ze známých důvodů (nouzový stav a příslušná omezení) je v tomto termínu nelze uskutečnit prezenčně. S žáky jsme až do odvolání v kontaktu distanční výukou a rodiče prosíme, aby také využili distančních způsobů kontaktování třídních (případně. Třídní schůzky. Protože není možné organizovat běžní prezenční třídní schůzky, nabízíme rodičům možnost online setkání s vyučujícím. Níže si vyberte vyučujícího, se kterým byste rádi jednali, a zobrazí se vám jeho kalendář. Vyberte volný termín a registrujte si jej pomocí jména a e-mailové adresy žáka Schůzky s mluvčími tříd; Konzultační dny; Den otevřených dveří; Zápis dětí do prvních a přípravných tříd; Sportovní kurzy; Ředitelské volno; Prázdniny; Třídní schůzky. 9. září 2020 (středa) + 16. září 2020 (středa). Třídní schůzky proběhnou letos jinak než obvykle. Původně oznámený termín na úterý 29.9.2020 jsme rozvolnili do celého týdne od úterý 29.9.2020 do pátku 2.10.2020 z důvodů zhoršující se epidemiologické situace se snahou snížit potencionální rizika Třídní schůzky 19. dubna 2017 - upraveno Srdečně zveme všechny rodiče našich žáků na třídní schůzky, které proběhnou ve středu 19. dubna. Doplněn rozpis konzultací a kolečko učitelů ve třídách při schůzce

Třídní schůzky budou plenární - pro všechny rodiče žáků dané třídy najednou. Proběhnou online formou v prostředí Microsft Teams. Přihlásit se tam ale musí žák - bude to vlastně taková třídnická hodina. Bude jen dobře, když se žáci zúčastní společně s rodiči vÁŽenÍ rodiČe, zveme vÁs na Čtvrtek 24.9.2020 v 15.00 hodin do mŠ, kde se uskuteČnÍ tŘÍdnÍ schŮzky. souČÁstÍ tŘÍdnÍch schŮzek bude hlavnĚ zvolenÍ ekotÝmu, kde by jsme s vÁmi, kdo bude mÍt vÍce Času chtĚly uskuteČnit prvnÍ malou brigÁdu na naŠÍ eko zahradĚ Ve dnech 25. - 26. listopadu 2020 17.00-18.00 hodin se budou konat ONLINE třídní schůzky. 25. listopadu 2020 budou třídní schůzky pro třídy 1B, 2A, 3B, 4B. 26. listopadu 2020 budou třídní schůzky pro třídy 1A, 2B, 3A, 4A. Orientační časový plán: 17.00 - 18.00: informace vedení školy, informace třídního učitele, informace vyučujících, informace ke školské. Vážení rodiče,sdělujeme vám, že třídní schůzky se uskuteční v předem řádně oznámených termínech. Začátky třídních schůzek jsou stanoveny na 18.00 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci bude vstup do budovy umožněn v rouškách pouze jednomu zákonnému zástupci.Děkujeme za pochopení, těšíme se na setkání s vámi.Vedení škol třídní schůzky jsme měli naplánované na čtvrtek 19. listopadu. Za současné situace uzavření škol třídní schůzky v klasické podobě neproběhnou. Týden od 16. 11. do 20. 11. 2020 jsme vyhradili k tomu, že můžete kontaktovat třídního učitele nebo další učitele, kteří Vaše děti učí

Třídní schůzky online - Základní škola Na Líš

8

Třídní schůzky - kvarta - oktáva. Ve čtvrtek 13. září 2018 od 16:00 se konají třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků kvarty,... Třídní schůzky - prima, sekunda, tercie. Ve čtvrtek 6. září 2018 od 16:00 se konají třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků primy, sekundy a tercie. Maturitní zkoušky. Vážení rodiče, třídní schůzky jsou povinné. Co se týče konzultačních hodin, jsou se třídními učiteli. Pokud by jste chtěli konzultovat s učiteli oborových předmětů, využijte prosím osobní domluvu. Děkuji a přeji hezké dny prožité ve zdraví M. Škramlíková . zd Třídní schůzky 20. 11. 2020 . Volná pracovní pozice laborantky/laboranta BOHEMILK, a.s. Distanční výuka pokračuje! VYZVĚDAČ: Školní časopis roku 2020 v pardubickém kraji . Rozvrh pro distanční výuku platný od 12. října 2020 . Volno ve dnech 26. a 27. října 2020. TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2020/2021!!!!! PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY - 6.30 - 16.30 hodin - děti se schází v 1. třídě / Koťata /od 6.30 do 7.00, rozchází ve 4. třídě /Zajíčci/ od 16.00 do 16.30 hodin - možnost vyzvedávat dítě po obědě - děti si můžete vyzvednout u jídelen po obědě dle rozpisu režimu dne pro jednotlivé.

Třídní schůzky s dětmi samozřejmě nemohou probíhat tak, jak na mnohých školách často probíhají - tedy že učitel před ostatními sděluje rodičům problematičtějších dětí, jak se neučí nebo jak zlobí. To už by mi sem nikdy nepřišli právě ti, s nimiž potřebuji nejvíc navázat fungující komunikaci a dobré. Třídní schůzky jsou pro rodiče často obávanou záležitostí. Mnozí rodiče si připadají jako by se vrátili do dětských let a již v předstihu mají sevřený žaludek, co je zase čeká, zvláště v případě, že dítě není žádným premiantem třídy Třídní schůzky. Termíny třídních schůzek 2020/2021. 1. září 2020: první třída. 11. listopadu 2020 - celá škola od 16:00 hodin. 20. ledna 2021 - celá škola od 16:00 hodin. 14. dubna 2021 - celá škola od 16:00 hodin Třídní schůzky online . Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není možné uskutečnit třídní schůzky dle původního plánu prezenčně. Z tohoto důvodu proběhnou podzimní třídní schůzky v online režimu, a to ve středu 11. listopadu 2020 od 16:00 hodin

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se třídní schůzky s rodiči uskuteční online formou ve středu dne 25. listopadu od 15 do 18 hodin.. Od 15 hodin s Vámi bude komunikovat třídní učitel Vaší dcery/Vašeho syna, který Vám poskytne informace společné pro celou třídu a zodpoví případné dotazy Třídní schůzky ve čtvrtek 28. listopadu 2019 Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 16 hodin se konaly třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části informovali třídní učitelé o problémech ve třídách, poté následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech. Třídní schůzky (listopad 2020) Termín konání akce: 2.11.2020 - 3.11.2020. Vážení rodiče, začátkem listopadu obvykle pořádáme třídní schůzky, v současné situaci proběhnou alespoň distančním způsobem. V pondělí 2. 11. 2020 se uskuteční on-line schůzka ředitelky školy s rodiči maturantů Třídní schůzky on-line; Třídní schůzky on-line. Kdy: 10. 12. 2020 15:00 - 17:00 Kde: Základní škola a Mateřská škola. Přidat do svého Google kalendáře. Vzhledem k epidemiologické situace se třídní schůzky uskuteční on-line. Konkrétní datum a čas upřesní vždy třídní učitel Vážení rodiče, přijměte pozvání na třídní schůzky, které se budou konat 9. prosince 2020 od 16.30 formou online videokonferencí prostřednictvím služby Google Meet. Od 16.30 proběhne informační schůzka rodičů s třídními učiteli v jednotlivých třídách tak, jak je zvykem. Od 17.00 do 18.00 budou mít ro..

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhnou podzimní třídní schůzky a individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů v online režimu, a to ve středu 25. listopadu 2020 od 17:00 hodin. Třídní schůzky jsou oproti tomu o obecných věcech, organizaci vzdělávání, změnách apod. Osobní věci nejsou sdělovány. 13. Provoz vrátnice - B. Bělová. Nutno se registrovat. Použití vchodů - odůvodnění (ochrana majetku a především bezpečnost žáků) Třídní schůzky se konají vždy v prvním a třetím čtvrtletí školního roku (listopad a duben). Termín konání bude vždy upřesněn

Třídní schůzky. 5. 11. 2019 od 16:00 1. stupeň, PT, od 16:30 2. stupeň. Třídní schůzky a konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími. 11. 3. 2020 MIMOŘÁDNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16 h pro rodiče žáků 7. ročníku a dalších, kteří se mají účastnit lyžařského výcviku na ozdravném pobytu od 15. 3. 2020. 17. 3 Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 10. listopadu 2020 v době od 18:00 do 19:00 hod.Poprvé v historii školy budou schůzky konány dálkově formou videohovorů v jednotlivých třídách Online třídní schůzky ; Vytisknout. Online třídní schůzky. Kdy: 24. 11. 2020 14:00 - 26. 11. 2020 19:00 Kde: Nespecifikováno. Přidat do svého Google kalendáře. Vzhledem k současné situaci rušíme plánované třídní schůzky k hodnocení 1. čtvrtletí školního roku a nahrazujeme je třídními schůzkami online. Informace a. Třídní schůzky se uskuteční v plánovaném termínu 24. listopadu 2020 od 16,00 hodin.. Třídní schůzka proběhne on-line s třídním učitelem. Přihlášení: prosím rodiče, aby použili přihlašovací údaje svého dítěte do aplikace Teams, a prosím studenty, aby rodičům s přihlášením pomohli

na 11. 11. byly plánovány třídní schůzky, a přestože se nemůžeme setkat osobně, rádi bychom věděli, jak se vašim dětem daří a jak jim vyhovuje nastavení distanční výuky. Zdá se, že tento způsob vyučování bude ještě nějakou dobu probíhat, a proto budeme rádi za zpětnou vazbu Třídní schůzky Posted on 01/09/2020 07/09/2020 by Tomislav Kuneš Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které se konají

Základní škola Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Třídní schůzky; Třídní schůzky. Srp 20,2020 Komentáře nejsou povolen. Třídní schůzky ve školním roce 2020/2021 3. 9. 2020 16.00 - I. stupeň 17.00 - II. stupeň 24. 11. 2020 ZRUŠENY 9. 2. 2021. pouze II. stupeň 20. 4. 2021 I. stupeň - od 16.00. II. stupeň - tzv. tripartitní schůzky (žák, rodič, učitel) na pozvání učitelem nebo v případě zájmu rodič

Třídní schůzky 12.11. Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky. Schůzky proběhnou ve čtvrtek 12.11. od 17:30 v prostředí google meet. Jak se do učebny přihlásit, se dozvíte od třídních učitelů Vašich dětí. Těsíme se na viděnou! Pedagogický sbor Gymnázia Českoli Třídní schůzky. Informace k termínům a organizaci třídních schůzek. Rozvrh hodin 2020/21. Rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy na nový školní rok jsou zveřejněny. Třídy a třídnictví 2020/21. Přehled tříd a třídních učitelů. Nenech to bý Třídní schůzky ve školním roce 2019/2020 10. 10. 2019 14:45 - 16:00 třídní schůzky ve třídách dle rozpisu, od 16:00 volba zástupce rodičů Aula Lindovka (je.. INDIVIDUÁLNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY. ONLINE 2020. Vážení rodiče, v listopadu se vždy scházíte ve školní jídelně na Valné hromadě SPPG a následně ve třídách na schůzkách s vyučujícími. Rok 2020 nás ale opakovaně staví před zajímavé a motivující výzvy Třídní schůzky; Třídní schůzky. Vzhledem s situaci se třídní schůzky přesouvají na první prosincový týden. Schůzky budou probíhat online a jejich termín je 3.12.2020 v době od 15 do 17 hodin

Třídní schůzky - žádný strach - EDUzí

 1. Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google
 2. Třídní schůzky Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením nebudou plánované třídní schůzky 12. 11. 2020 probíhat prezenční formou v budově školy. Hodnocení průběhu vzdělávání vašeho dítěte v prvním čtvrtletí školního roku 2020/2021 vám bude třídním učitelem zasláno emailem 13. 11
 3. Třídní schůzky od 16:00 h (1. - 5. ročník); od 17:00 h (6. - 9. ročník) Konzultace od 15:00 h do 17:00 h (1. - 9. ročník) Na základě individuálních žádostí budou rodičům poskytnuty konzultace třídními učiteli, ostatními ped. pracovníky nebo VP dle rozvrhu konzultací jednotlivých vyučujících nebo dle.
 4. Třídní schůzky a konzultace; Třídní schůzky a konzultace Vytisknout; E-mail; Podrobnosti Vytvořeno: 27. srpen 2020 Aktualizováno: 27. srpen 2020 Zobrazeno: 4879 TERMÍN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK, KONZULTACÍ A PED. RAD. Listopad Konzultace 5.11. 17-19h. Pedagogická rada 24.11. 14h.
 5. Třídní schůzky v tradičním formátu bohužel nemůžeme realizovat. Čtěte dále... Učitelé zapíší do 10. 12. hodnocení práce v jednotlivých předmětech. Třídní učitelé kontaktují rodiče a zvolenou formou (email, telefon, schůzka Teams apod.) předají potřebné informace rodičům
 6. Úvodní schůzka s rodiči žáků prvních ročníků se koná 2. 9. 2020 v 16:00 hod. » Read more about: Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE zsjiraskova

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce. První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola. 2KČT - Beata Šulcová, třídní učitelka, kód pro připojení: ybkeeguxrk; 3KČT - Bc. Marie Marková DiS., třídní učitelka, kód pro připojení: rnfjmnwydp; Od 16:00 do 17:00 hodin budou třídní schůzky pro studenty, rodiče ( zákonné zástupce ): 3A - Petr Heřmanský, třídní učitel, kód pro připojení: xqf-urpe-gc Třídní schůzky. 6. 11. 2020 | Lenka Pýchová . I když současná situace neumožňuje konání třídních schůzek ve škole, budeme třídní schůzky pořádat.. Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení se školním řádem Školní vzdělávací program, jeho zaměření Aktivity v MŠ Spolupráce s rodiči Podněty učitelek ze třídy berušek a sluníček Různ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - ZŠ Slušovic

Třídní schůzky Vážení zákonní zástupci, třídní schůzky proběhnou formou videokonfrence prostřednictvím žákovských účtů ve dnech 18. -19. 11. 2020. Třídní učitelé Vás budou kontaktovat a zašlou Vám další informace. By kancelar | 9. 11. 2020. Třídní schůzky na 2. stupni. Třídní schůzky od 15:30. Organizace školního roku. Organizace školního roku 2020-2021 (třídní schůzky, prázdniny) Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž. Třídní schůzky. Třídní schůzky Štefanová; Třídní schůzky Jahoda; Rozvrh hodin distanční výuky; Aktivity; Fotogalerie. Archiv fotogalerie 2019-20; Archiv fotogalerie ZŠ 2018-19; Školní poradenské pracoviště; Školní časopis; Projekty; Dokumenty ke stažení; Školní družina. Novinky ze školní družiny; Fotogalerie. Třídní schůzky ve školním roce 2020/2021 budou . třída 2. 9. 2020 od 15 hodin - 9. třída 14. 9. 2020 od 15 hodin. Další setkání se uskuteční 23. 11. 2020 a 26. 4. 2021. Další možné schůzky mohou být svolány v případě, že bude nutné předat informace týkající se většiny žáků třídy/školy. v úterý 24. 11. 2020 se budou konat on-line třídní schůzky naší třídy. Zahájení třídní schůzky je v 17. 30 hodin. Na schůzku se přihlaste stejně tak, jak se přihlašují děti na on - line výuku. Budu se na Vás těšit. S pozdravem Dagmar Černock

V termínu 10. 11. 2020 byly zrušeny třídní schůzky, a to z důvodu nouzového stavu a uzavření školy Konzultační třídní schůzky. se uskuteční on-line formou v termínu od 10.11. do 13.11. 2020. Informace o konání konzultací předají zákonným zástupcům žáků třídní učitelé jednotlivých tříd první třídní schůzky v letošním školním roce proběhnou distanční formou na platformě MS Teams. Uskuteční se z důvodu současné nejisté situace až v týdnu od 12. 10. 2020 do 15. 10. 2020 vždy ve večerních hodinách. Přesné datum a hodinu schůzky vám sdělí vaši třídní učitelé. Děkujeme Vám za pochopení

Víte, jak v MS Teams vytvořit online třídní schůzku? O2

Třídní schůzky ve školním roce 2020/2021. Čas konání vždy v pondělí v 17.00 hod. Zahajovací. Třídní schůzky dne 19.3. jsou zrušeny. Veškeré info obdržíte na tento web. Veškeré školní akce, které byly naplánovány na příští týden ( Svět techniky, OZO) jsou také zrušeny. Budeme hledat náhradní termín, až se situace uklidní. Zrušení školy v přírodě se zatím neplánuje. Budeme čekat, jak bude vše dále. Třídní schůzky, individuální konzultace pro školní rok 2020/2021 Třídní schůzky, společné 17. 9. 2020 Třídní schůzky, individuální pohovory Třídní schůzky, individuální pohovory Třídní schůzky, individuální pohovory Třídní schůzky, individuální pohovory Dny otevřených dveří

Novinky - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - Základní škola a mateřská škola

Jak připravit a zrealizovat třídní schůzky v MŠ? Podívejte se na video a stáhněte si checklist: Chci checklist zdarma! Reference: Dobrý den! Zítra pořádám svou první třídní schůzku. Od tohoto září jsem se ocitla nově v roli vedoucí učitelky, doteď jsem byla jen učitelka.. 9. listopadu od 17 hodin se konají třídní schůzky všech tříd, a to on-line formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Bližší informace sdělí třídní učitelé rodičům v informativním mailu v pondělí nebo úterý tohoto týdne

Video: Třídní schůzky - informace k systému EDOOKIT ZŠ Adamo

PRACOVNÍ ČINNOSTI :: Zsmshabrovany-cz

Třídní schůzky :: ZŠ Hrabov

Třídní schůzky. Vážení rodiče, zveme Vás na první letošní třídní schůzky, které proběhnou dle původního plánu. Jedná se tedy o úterý 29. září, kdy na prvním stupni začínají v 16:00 a na stupni druhém v 17:00. Schůzky jsou důležité, dozvíte se na nich například pravidla distanční výuky v případě, že. Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků, vzhledem k vládním nařízením a současné epidemiologické situace se třídní schůzky uskuteční přes on-line prostředí Google Meet. Termín konzultací je stanoven na čtvrtek 19. 11. 2020 od 15:00 - 17:00. Třídní učitel Vás na tyto konzultace pozve do učebny Google Classroom s názvem Třídní schůzky. Do.

Třídní schůzky ZŠ J

MŠ - Balzacova - Třídní schůzky

„Třídní schůzky jen distančně Střední odborná škola Blatn

Vážení rodiče, milí žáci, níže vám přikládám aktualizovaný měsíční plán a informace ze školní jídelny a jsem moc ráda, že jsem poselkyní dobrých zpráv, neb těch není nikdy dost :-) Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vládním nařízením se třídní schůzky budou konat pouze v online podobě dne 18. 11. 2020 od 15 hod pro 1. stupeň a od 15,30 pro 2. stupeň. Spojení proběhne přes účty žáků v aplikaci Teams Třídní schůzky škola plánuje on-line, změna je vyhrazena. Termíny a obory: Gymnázium víceleté a čtyřleté a Masér sportovní a rekondiční 13. 10. 2020, 12. 1. 2021, 12. 5. 2021 vždy v čase 15.30 - 17.00. Opravář zemědělských strojů a Kuchař-číšník 24. 11. 2020, 20. 4. 2021 vždy v čase 14.30 - 16.0

Třídní schůzky - ZŠ Senice na Han

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou třídních schůzky následovně: Podzim 2020 - 26.11. 2020 od 16:00 hod. online třídní schůzky v prostředí Microsoft TEAM Třídní schůzky 10. 11. 2020 od 17:30 h budou on-line. Žádáme zákonné zástupce, aby se připojili přes Google Classroom. Informace k připojení obdržíte od třídních učitelů Zde se nacházíte: Úvodní stránka; Základní škola; Třídní schůzky, třídnické hodiny; Třídní schůzky, třídnické hodiny Třídní schůzky ve školním roce 2020/202

Třídní schůzky

Třídní schůzky 1. tříd - úterý 1. září 2020 v 9:10 hodin. Třídní schůzky 2. - 9. ročníku - čtvrtek 3. 9. 2020 v 17:30 hodin. Setkání třídních důvěrníků před TS dne 3 .9. 2020 bude od 17:00 hodin ve školní jídelně.. Upozorňujeme rodiče, že účast všech je velmi důležitá Pozvánka na třídní schůzky. Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 17. 4. 2018 od 16:00 hodin v kmenových učebnách. Zároveň upozorňujeme studenty, že z důvodu konání pedagogické rady končí téhož dne vyučování v 13:15 h Třídní schůzky na Základní škole a Mateřské škole Kladno, Ukrajinská 2447 ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY 10. 11. 2020 OD 17:00 HODIN. ZVLÁDNEME TO SPOLEČNĚ POMOCÍ TELEFONU •Nainstalujte si aplikaci Microsoft Teams do vašeho telefonu. •Aplikaci Microsoft Teams můžete instalovat z Google Play pro mobilní telefony s operační třídní schůzky se budou konat online, a to 18. 11. v 17 hodin pro 1. stupeň, v 18 hodin pro 2. stupeň. Přihlásíte se na hesla svých dětí. Třídní učitel vás bude podrobněji informovat

Pozvánka na třídní schůzky ZŠ J

FyzikaJasa Marek MgrObčanské sdružení Merlin - Sovy | ZŠ a MŠ KladnoDopis z Hradu - Vhrsti

Třídní schůzky . Vážení rodiče, třídní schůzky, které se mají konat ve dnech 20. a 21. října 2020 budou realizovány prostřednictvím telefonických hovorů, přes Školu On-line, nebo e-mailovou formou. Rodiče si mohou v odůvodněných případech domluvit s vyučujícími individuální schůzku v jiném termínu Vážení rodiče, vzhledem k pokračující nedobré epidemiologické situaci, ruším třídní schůzky na obou stupních dne 3. 11. 2020. Třídní schůzky jsou přesunuty na neurčito, případně vás mohou oslovit třídní učitelé jinou formou (MS Teams, Bakaláři). Schůzky rodičů vycházejících žáků téhož dne jsou také zrušeny Třídní schůzky ve školním roce 2020-2021 . Škola. Zaměstnanci; Školní parlament; Školní poradenské pracoviště. Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ. Komenského náměstí 400/9 130 00 Praha 3 . Ústředna +420 221 434 711 GSM brána +420 604 273 24

 • Lyžařský vlek epv 300.
 • Měchýřek plod.
 • Journey end csfd.
 • Wells anglie.
 • Hostesky na veletrh.
 • Bardolino vs sonoma.
 • Strážnice hodinová vyhlídková plavba s průvodcem.
 • How to copy photos from iphone to windows.
 • Spz sr.
 • Česká přísloví.
 • Police do skříně na míru.
 • Granule fitmin maintenance.
 • Bílo modrá svatba.
 • Nemaplus brno.
 • Bartonella henselae léčba.
 • Český anarchismus.
 • Černá mramorová deska.
 • Tablet apple levne.
 • Štít prodej.
 • Ampularie.
 • Spartan liberec 2018 vysledky.
 • Vegetariánská restaurace praha 2.
 • Podpora chuti k jídlu u seniorů.
 • Kojeni vs umela vyziva.
 • Městečko south park nikee.
 • Největší ryby v čr.
 • Kodak kinofilm.
 • Dřevěná vkládačka krtek.
 • Koupání dubrovník.
 • Samsung s7 slaby signal.
 • Malabsorpce.
 • Chrudim novinky.
 • Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel slovní úlohy.
 • Výživa pro fitness a kulturistiku pdf.
 • Osazenstvo význam.
 • Renée zellweger děti.
 • Odčervení koček injekce.
 • Rozměr sádrokartonové desky knauf.
 • Co je obsahem pojmu bezpečnost práce.
 • Pm anglicky.
 • Mats hummels player profile.