Home

Základní ekonomické pojmy

V tomto seznamu se zobrazují soubory tvořící samotný učební materiál. Do Úložiště jsou přijímány pouze materiály v běžně používaných formátech, ke kterým existují volně stažitelné prohlížeče Ekonomie, Základní ekonomické pojmy Popis: Vysvětlení pojmů ekonomie, ekonomika.Zálkadní ekonomické pojmy: Potřeby, Služby, Statky, Práce, Výroba. 1. Ekonomie, Základní ekonomické pojmy - Všichni vše Základní ekonomické pojmy Předmět ekonomie. ekonomie: věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika.. makroekonomie: zabývá se studiem celkových ekonomických sil v národním hospodářství a jejich působením na sebe . mikroekonomie: část ekonomiky, zabývající se efektivností v mikrosféře (ve sféře jednotlivých spotřebitelů), jde tedy o analýzu. Základní ekonomické systémy: K životu a dalšímu rozvoji lidí bylo zapotřebí nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly a efektivně využívat dostupné zdroje ( výrobní faktory). V historii jsme se setkali se třemi ekonom. systémy: Zvykový ( tradiční systém

Základní ekonomické pojmy. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Základní ekonomické pojmy. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,. Základní pojmy z oblasti ekonomie. Ekonomie (oikonomia, oikos = dům, nomos = řídit) je vědní disciplína zkoumající nejobecnější souvislosti ekonomického života společnosti, zkoumá využívání vzácných vstupů k výrobě ekonomických statků a rozdělování vyrobených statků mezi ekonomické subjekty s cílem uspokojování jejich potřeb Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Misunka Ekonomie Teoretická společenská věda, která zkoumá hospodářskou stránku života společnosti. Využívá poznatků z jiných věd - psychologie, matematiky, práva, statistiky Adam Smith - skotský ekonom - Bohatství národů, Eko jako věda (konec 18. stol.) zakladatel teorie ekonomiky. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY. PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou teorii (ekonomii) a ekonomickou praxi (ekonomiku)

Základní ekonomické pojmy - Digitální učební materiály RV

1. Základní pojmy (potřeby, statky, služby, spotřeba, zbožní výroba, tržní mechanismus, hospodářský (Základní ekonomické pojmy, Ekonomie referát mezi základní ekonomické subjekty patří: stát, firmy. firmy, domácnosti, stát. domácnosti, firmy. současný ekonomický systém v čr je: zvykový ekonomický systém. tržní ekonomický systém. příkazový ekonomický systém. mezi hmotné (fyzické) potřeby patří: vlastnit auto. potřeba umět řídit auto. pocit svobod

1. Ekonomie, Základní ekonomické pojmy - Všichni vše

Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra Prečanová Ekonomika - hospodářská činnost jednotlivých zemí (ekonomická praxe). Ekonomie - věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. Makroekonomie - sleduje ekonomiku jako celek a zabývá se jevy jako je nezaměstnanost, inflace (snížení hodnoty. Základní ekonomické pojmy 0. By Simona on 31.3.2012 Ekonomika. EKONOMIE = věda, zabývající se společenskou realitou - ekonomikou EKONOMIKA = hospodářská činnost jednotlivých zemí (ekonomická praxe) MIKROEKONOMIE = zkoumání ekonomického subjektu v jednotlivých projevec zÁkladnÍ ekonomickÉ pojmy EKONOMIE = je to vědní disciplína, která vzniká asi ve 2. pol. 18. st. a její počátky jsou spojeny se jménem anglického ekonoma ADAMA SMITHE - v r. 1776 vydal knihu Pojednání o podstatě a původu bohatství národ

Základní ekonomické pojmy. Pracovní list 1 - Potřeby - zadání. Pracovní list 1 - Potřeby - řešení. Pracovní list 2 - Výrobní činitelé - zadání. Pracovní list 2 - Výrobní činitelé - řešení. Téma 2. Téma 3. Téma 4. ovc_zasobovaci-cinnost. ovc_investicni-cinnost. ovc_personalni-cinnost. Výrobní a prodejní činnost. 12 Základní ekonomické pojmy, tržní ekonomika 13 Peníze a bankovní systém 14 Hospodářská politika státu 15 Politika, politologie, politický pluralismus, politické strany 16) Volby a volební systémy 17) Stát 18) Ústava 19) Demokracie a její hodnotový rozměr 20) Politické doktríny a ideologi 1. Základní ekonomické pojmy - definice, dělení ekonomiky, základní ekonomické otázky, - ekonomické systémy, sektory - potřeby, uspokojování potřeb, Maslowova teorie potře

EKONOMICKÉ SYSTÉMY - podle toho, jak společnost řeší základní ekonomické problémy, rozlišujeme tyto systémy 1. Zvykový - řeší zákl. ekonomické otázky podle tradice (zvyku), je to systém, který existuje i v dnešní době 2 Základní ekonomické pojmy. Spotřeba. Spotřeba. užití statků a služeb k účelu, ke kterému byly vytvořeny. potřeby uspokojujeme spotřebou statků a služeb. Členění spotřeby podle toho, kdo spotřebovává statky a služby maturitní otázka: Základní ekonomické pojmy (Obsahuje co je to ekonomika, ekonomie, rozdělení ekonomie (makro, mikro), efektivnost, dělba práce, trh, rozdělení a subjekty trhu, konkurence (dokonalá, nedokonalá), potřeby, kupující, prodávající, poptávka, nabídka a rovnováha mezi nabídkou a poptávkou Otázka: Základní pojmy ekonomie Předmět: Ekonomie Přidal(a): Belllunka Ekonomie Věda, teoretická ekonomická teorie Ekonomika Obor, zabývající se ekonomii Ekonomie je věda zabývající se společenskou realitou (skutečností) zvanou ekonomika a zabývá se životem ve společnosti patří do společenských věd Ekonomie souvisí s dalšími společenskými vědami ü např.

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KLÍČOVÉ POJMY EKONOMIE A EKONOMIKA, POTŘEBY, STATKY A SLUŽBY, SPOTŘEBA, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ 1.1 EKONOMIE A EKONOMIKA Předmět ekonomie Kořeny ekonomie sahají do minulosti. Se zprávami o směně, obchodu a penězích se setkáváme již v antickém Řecku a starověkém Římě Samozřejmostí jsou základní výrazy, bez kterých se žádný ekonom nemůže obejít. Slovník ekonomických pojmů nabízí podrobný exkurz také do světa mikroekonomie či makroekonomie . V našem online slovníku samozřejmě najdete i pojmy týkající se účetnictví, bankovnictví , daní i dalších důležitých oborů

Základní ekonomické pojmy - Topsid

E - Ekonomie - Základní ekonomické pojmy LIT - Literatura - Základní vývojové tendence ve světové literatuře po roce 1945 PRA - Právo - Obec jako zakladni samospravni jednotk Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

principů a zákonitostí a vysvětlit výchozí ekonomické pojmy. Průvodce studiem Protože stojíme na úplném začátku studia ekonomických principů a mou snahou je provést vás látkou co nejpohodlněji, budu vám všechny základní ekonomické pojmy postupně objasňovat Obsah prezentace Základní ekonomické pojmy Základní ekonomické systémy Potřeby, statky a služby Životní úroveň Základní ekonomické pojmy Předmět ekonomie Ekonomie je věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie zkoumá, jak společnost využívá omezené (vzácné) výrobní zdroje k výrobě. základní ekonomické subjekty = domácnosti, podniky, státní orgány. náklady obětované příležitosti = hodnota ušlého statku (zisku) z druhé nejpříznivější varianty ekonomického chování. tři základní ekonomické otázky = co vyrábět, jak vyrábět, pro koho vyrábě

Základní pojmy - Ekonomika - Maturitní otázk

Základní ekonomické problémy. Tržní mechanismus řeší 3 základní ekonomické otázky tržní ekonomiky - CO vyrábět, Jak vyrábět a PRO KOHO vyrábět. Existují však i oblasti, které by působením tržního mechanismu zanikly. Jedná se například o nerentabilní obory zdravotnictví. CO Pro základní orientaci ve finanční matematice jsou potřebné základní pojmy z matematiky, statistiky a ekonomie (speciálně financí). V Matematických pojmech řešíme pojmy a vztahy potřebné pro kurs Finanční matematika VŠEM Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu, například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, jež se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie.Ekonomické i politické zprávy, nejnovější události, novinky ze světa byznysu, financí, burzovních zpráv a kurzů měn Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

B Základní ekonomické pojmy a principy 98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17 Základní ekonomické pojmy II. Hospodářský proces, ekonomické systémy. Hospodářský proces = nepřetržitý sled hospodářských jevů a činností, které se vzájemně prolínají a ovlivňují, cílem je uspokojován Seznámit žáky s pojmy z oblasti podnikání a jejich procvičení. Cílová skupina: Žáci druhého stupně základní školy (12-15 let) Pomůcky: Pracovní list Ekonomické pojmy. Postup: Žáci nejprve doplní křížovky, jejichž tajenkami jsou ekonomické pojmy. vyluštěná slova pak žáci doplní do vět tak, aby věty dávaly smysl

 1. Základní ekonomické pojmy Description: Ekonomika, potřeby, podnik, hospodářský proces Author: Andrea Šimánková (Other tests from this author) Creation Date: 31/03/2020 Category: Others Number of questions: 1
 2. Ekonomické subjekty je cokoliv, co se nějakým způsobem podílí anebo ovlivňuje ekonomický systém a to ať přímo anebo nepřímo. Obecně se občas udává jako součást definice také nehmotná forma. Protože zlato samo osobě má vliv na ekonomiku, ale prostřednictvím obchodníků. Mezi tři základní skupiny ekonomických subjektů patří: domácnosti firmy stát Domácnost.
 3. Základní ekonomické pojmy; Aktivita; Test; Literatura; Opakovací test. 1. Co z uvedeného nepatří do mikroekonomie? a) náklady firmy b) poptávka po produkci fimy c) cena benzínu v konkrétním místě.
 4. Národní hospodářství 1 - základní pojmy (.pdf) Národní hospodářství 2 - základní pojmy (.pdf) Národní hospodářství 3 - magický čtyřúhelník (.pdf) Pracovní právo - pracovněprávní vztahy (.pdf) Národní hospodářství - veřejné rozpočty (.pdf) Pojišťovnictví (.pdf) Management - komunikace (.pdf
 5. Česko Œ anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledÆní využijte funkci —Úpravy-Najítfi, sloupce lze třídit abecedně funkcí —Tabulka- Seřaditfi

Základní pojmy z oblasti ekonomie - Maturit

 1. Základní ekonomické pojmy. 1. Základní pojmy (potřeby, statky, služby, spotřeba, zbožní výroba, tržní mechanismus, hospodářský proces, hospodaření.
 2. Hospodaření - Základní ekonomické pojmy (zápis) 12.11.2012 09:08 Hospodaření = je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu , organizace nebo jednotlivce
 3. Ekonomické pojmy, principy tržní ekonomiky, mikroekonomie. Ekonomie (z řec. oikos = dům, nomos = pravidlo, zákon) - vědní disciplína zkoumající nejobecnější souvislost ekonomického života společnosti, zkoumá využívání vzácných vstupů k výrobě ekonomických statků a rozdělování vyrobených statků mezi ekonomickými subjekty k uspokojování jejich potře

Jak začít - Ekonomické pojmy. Autor Ondřej · 12.10.2017. Už jsme zde psali o tom jak založit účet. Napsali jsme si o brokerech, vhodné literatuře, poměrových ukazatelích,screeningu akcií, analýze a příkazech. Dneska si vysvětlíme ekonomické pojmy důležité pro dividendového investora a samozřejmě i nějaké další Tematický celek Základní ekonomické pojmy Téma Opakování Druh učebního materiálu Pracovní list - pro žáka, prezentace, soutěž Metodický pokyn Pracovní list je určen na procvičení daného tématu - testové úlohy Použitý materiál je z vlastních zdrojů, pokud není uvedeno jinak základní ekonomické pojmy: 16974× 73.5: Účetnictví MO 5: 2909× 62.7: Hospodářská činnost lidí: 546× 60.3: Účetní pojmy: 258× 66.5: Účetnictví MO 1: 4279× 66.5: Tržní ekonomika: 7928× 67.1: Právní formy podnikání: 3935× 60.6: Účetnictví - daně: 531× 70.7: Ekonomika - 1. ročník OAPCE: 5184× 54.7: Zadání odpovídá 34 testů Základní ekonomické pojmy. POTŘEBY - Je vědomí určitého nedostatku, a tento pocit motivuje člověka jednak tak, aby jej odstranil. Potřeby jsou vnitřní požadavky lidí, které vyplývají z vědomí určitého nedostatku. Dělení: Podle hmatatelnosti. HMOTNÉ - materiální - požadavky mít a užívat věci (auto, PC, atd

Základní ekonomické pojmy - maturitní otázka z ekonomie

Ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh. Ekonomie jako věda se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie je věda, která zkoumá, jak různé společnosti užívají zdroje k výrobě užitečných statků ( komodit a služeb ) a jak je rozdělují mezi různé skupiny 1. Základní ekonomické pojmy. Velmi důležité je pochopení rozdílů mezi pojmy . ekonomie . a . ekonomika. Ekonomie je vědní disciplína, která vznikla ve druhé polovině 18. století a její počátky jsou spojeny s anglickým ekonomem Adamem Smithem a vydáním jeho knihy O podstatě a původu bohatství národů

Ekonomie - Wikipedi

ZEK - Základní ekonomické pojmy. Ekonomie ; Potřeby ; Statky, Služby, Spotřeba, Zboží ; Omezenost, Vzácnost, Užitek ; Výroba, Výrobní zdroje ; Hospodaření, Efektivnost, Hospodářský proces ; Životní úroveň, Životní prostředí ; Trh, Tržní subjekty ; Poptávka ; Nabídka ; Cena, Tržní mechanismus ; Konkurence ; Hospodářská soutě Maturitní otázky a odpovědi z účetnictví a ekonomikyMaturitní téma č.1Ekonomická část - Základní ekonomické pojmy• potřeba, druhy potřeb, spotřeba• tr ekonomické sektory: - primární: zemědělství, těžba surovin - sekundární: zpracování surovin, stabenictví - terciální: klasické služby (doprava osob, zdravotnictví, cestovní ruch, kosmetika, školství..) v MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE - určuje kvalitu ekonomik

Základní ekonomické pojmy 09.10.2011 15:50 EKONOMIE JAKO VĚDA Zabývá se společenskou realitou zvanou ekonomika Věda o bohatství, jeho tvorba - materiální, nemateriální rozdělování - tržně, regulovaně zachování - investování užití - výrobní, konečná spotřeba využívá poznatky jiných věd -.. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Všeobecná ekonomická teorie = základ široké škály ekonomických vd. Vysvtluje: základní pojmy (ekonomické kategorie); základní souvislosti (ekonomické zákony) mezi ekonomickými jevy. Normativní ekonomie • kvalitativní hodnocení ekonomiky, posuzuje stávající systémy EKONOMICKÉ SYSTÉMY. Ekonomika = hospodářství Každá ekonomika funguje jako určitý mechanismus, který musí neustále při uspokojování potřeb svých obyvatel odpovídat na tři základní ekonomické otázky. TŘI ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ OTÁZKY: 1. Co vyrábět? 2. Jak vyrábět? 3. Pro koho vyrábět? Výrobní faktory jsou omezen 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Ekonomické časové řady a jejich druhy Jedním z důležitých úkolů statistických analýz ekonomických jevů je zkoumání jejich dynamiky. Empirická pozorování v ekonomické oblasti jsou často uspořádána do časové řady. Ekonomickou časovou řadou se rozumí řada hodnot jistého věcn

Práce shrnuje základní ekonomické pojmy. Ekonomie. Zápisky psané formou odrážek přehledně představují středoškolskou ekonomii. Ekonomie. Práce obsahuje pojmy z ekonomie a ekonomiky jako jsou statky, služby i základní ekonomické otázky jako například ekonomické systémy, hospodářský proces, inflace, daňový systém. 1, Základní ekonomické pojmy Obsah: potřeby, prostředky k uspokojování potřeb, spotřeba, výrobní faktory, základní ekonomické otázky typy ekonomik, rysy tržní ekonomik Dnešní díl seriálu o ekonomických pojmech se bude věnovat základu veškerého podnikání

Základní ekonomické pojmy - Milevsk

Kurz Ekonomie představuje studentům základní ekonomické pojmy a teorie, včetně poptávky, nabídky a tvorby vyvážených cen produktů a zdrojů trhu. Dále kurz nabízí úvod do aplikovaných oblastí, jako jsou průmyslové organizace (struktury trhu), ekonomie práce, odbory, mezinárodní obchod a veřejná ekonomie Kategorie: Ekonomie Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce nejprve definuje základní pojmy, které se týkají makroekonomie a vymezuje její postavení v rámci obecné ekonomické teorie.Dále charakterizuje cíle, nástroje a fungování makroekonomického systému. Poslední část je věnována agregátní nabídce, poptávce.

Úvod do ekonomiky - základní pojmy - Ekonomiko

Základní ekonomické pojmy - OALI

Základní pojmy ekonomické teorie Co je ekonomie Vzácnost a volba (scarcity and choice) Vzácnost je ústředním pojmem ekonomie, neboť lidská přání jsou v podstatě neomezená, avšak zdroje k jejich uspokojení jsou omezené. Je to stav, kdy zdroje, určené k výrobě statků, nestačí k uspokojení všech potřeb Základní ekonomické pojmy. Ekonomie je věda o nejobecnějších souvislostech v ek. Životě společnosti, viděných v jejich celku. Děli se na : 1) Mikroekonomie - popisuje chování subjektů na trzích. 2) Makroekonomie - zabývá se chováním ekonomiky jako celku. Ekonomie poskytuje celkový obraz ek Hodnocení životní úrovně. ŽÚ se musí posuzovat souhrnně, posuzuje se její vývoj v čase, provádí se srovnání mezi státy, mezi skupinami lidí, mezi rodinami

Základní ekonomické pojmy DRAFT. a year ago by. tinsova_79147. 3rd grade . Professional Development. Played 150 times. 0 likes. 48% average accuracy. 0. Save. Edit. Edit. Print; Share; Edit; Delete; Report an issue; Live modes. Start a live quiz . Classic . Students progress at their own pace and you see a leaderboard and live results MARKETING - ZÁKLADNÍ POJMY Marketing = katalyzátor všeho, co se v podniku tvoří, mnohem komplexnější práce než prodej, strategie a filosofie firmy. Prodej = vytváří prodej jako takový, přímo generuje obrat a zisk pro firmu V centru marketingu stojí ZÁKAZNÍK . Požadavky na prodejce: Výborné vyjednávací schopnost Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Ekonomické pojmy <small>Z Enviwiki</small> je definována tak, že základní ekonomické otázky (co, jak, pro koho) jsou výhradně řešeny prostřednictvím nabídky a poptávky na trzích. V tržním prostředí je konkrétní podoba výroby, ale také spotřeby, určována prostřednictvím peněžních hlasů kupujících..

Základní ekonomické pojmy, potřeby, ekonomické otázky a

 1. Otázka č. 15 A) Základní ekonomické pojmy Ekonomie = společenská věda, která se zabývá problémy hospodářského života Hojnost a chudobaPeníze a úrokZaměstnanost a nezaměstnanostKapitál a práceZisky a ztrátyInflaceDaněMěnové kurzy Ekonomická teorie =ekonomie Ekonomická praxe =ekonomika Ekonomika a ekonomie jsou spolu úzce spojeny s ostatními společenskými vědami.
 2. Základní pojmy z ekologie Provisorní u čební text pro p ředm ět Toxikologie a ekologie Igor Linhart 1 Co je ekologie Ekologie byla jako samostatná v ědní disciplína založena teprve v r. 1910 na botanickém kongresu v Bruselu. Bylo to ovšem jen formální uznání oboru v ědeckého zkoumání, které d
 3. 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují pojmem kvalita života. Kvalitou života se zpravidla rozumí
 4. Základní ekonomické pojmy. Kategorie: Ekonomie. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje se základními ekonomickými pojmy. Úvodní část se zaměřuje na problematiku potřeb, odkud se text přesouvá ke statkům, službám, spotřebě a zboží. Dále jsou.
 5. Základní ekonomické pojmy: - statek = produkty, kterými uspokojujeme lidské potřeby. - volný- statky volně přístupné = (voda, vzduch, písek na poušti, vítr) - vzácný- statky ekonomické nebo-li omezené. - nabídka je omezená, zahrnuje ( ropa, půdy, uhlí, zemní plyn) - platíme za ně
 6. Základní ekonomické pojmy a principy. Základní pojmy. Prameny. 118. Základní ekonomické pojmy a principy. Upravit. Základní pojmy. 1) Omezená možnost získat materiální statky. vzácnost ekonomických zdrojů.
 7. Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně P1_Úvod do ekonomie Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití vzácných zdrojů, které mohou mít alternativní použití k výrob
Úvod do mikroekonomie: základní pojmy

Základní ekonomické pojmy - Ekonomie - Referáty Odmaturu

Základní ekonomické pojmy. Potřeby - lidská potřeba je pocit nedostatku, který nutí člověka jednat tak, aby tento pocit odstranil. Dělíme je na: a)Biologické - tj. vrozené, např. jídlo, spánek, teplo, bezpečí. Výuka pokrývá tato témata: základní ekonomické pojmy, prvopočátky ekonomického chování, členění ekonomie, úvod do tržního hospodářství, trh výrobků a služeb, ostatní trhy, doprovodné jevy tržního mech.. 1. Základné ekonomické pojmy. Objasnite pojmy ekonómia, ekonomika a typy ekonomík. Ekonómia =je veda o tom ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných statkov (tovarov) a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí Pojmy z ekonomie - str. Ekonomie- věda zabývající se zákonitostmi společenské výrobyEkonomická teorie - věda o tom, jak společnost využívá omezené (vzácné) zdroje k výrobě užitečných statků, jak tyto statky rozděluje mezi různé skupiny svých členůVýrobní faktory - kapitál, práce, půdaHranice výrobních možností - maximální množství statků. Ekonomické obory VŠ a VOŠ Technické obory VŠ a VOŠ; Umělecké obory VŠ a VOŠ; Základní ekonomické pojmy. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Počítačové systémy: Pojmy; Programování: Práce s řetězci v C#/.NET; Programování - Polymorfizmus.

základní ekonomické pojmy - Ekonomie — testi

Základní pojmy. Aktivní záloha . Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou a civilní. V případě potřeby jsou jednotky Aktivní zálohy na základě rozhodnutí vlády nasazeny do akce Úvod do ekonomie - základní ekonomické pojmy (původ ekonomie jako vědy, stručný vývoj ekonomického myšlení, potřeby, statky, služby, stavové a tokové veličiny, průměrné, mezní a celkové veličiny) Základní pojmy práva - maturitní otázka (2) Otázka: Tímto evolučním způsobem vznikaly první systémy společenské regulace, první právní a ekonomické systémy, které můžeme charakterizovat jejich pravidly, jimiž se tyto pospolitosti řídily

Nejprve si objasníme tři základní pojmy této publikace. Jsou jimi: Technologická vyspělost těchto prostředků předjímá výkonové, kvalitativní a ekonomické ukazatele dopravy, její smysluplnnost a účinnost, dostupnost, spolehlivost, a také její dopady n Základní pojmy 1)ekonomické statky -cokoliv, co je užitečné a současně vzácné, lidé stojí o jejich získání, statek je dostupný jen díky určité námaze -většinu statků vyrábí člověk -může být i voda, vzduch (pokud jsou dostatečně vzácné) 2)služby. Základní pojmy. Přírodní katastrofy Hazardy a rizika Přírodní a environmentální hazardy ekonomické ztráty, atd.). Další otázkou je rychlost události. Z. Kukal (1983, 11) stejně jako K. Smith (2002, 16) považuje za katastrofy události s rychlým průběhem. Otázkou zůstává, jak klasifikovat pomalé změny, které. zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice, umí provádět základní analytické, biologické a mikrobiologické rozbory, umí je vyhodnotit a vyvodit z nich příslušná provozní opatření

odbornými materiály se základní znalostí pojmů v dané oblasti. Nastoupený trend se dále zvýší s předpokládanou implementací manažerského informa-čního systému v resortu MO, který nezbytně vyžaduje předchozí osvojení si manažerského 1 Základní ekonomické pojmy používané v EU a NATO1 ZÁKLADNÍ POJMY EKONOMIE. Ekonomická teorie. Ekonomická potřeba. Výrobní faktory. Statek. Směna. Buckwaldův. zákon: Když se ekonomika zlepšuje, všechno. Základní pojmy ZDROJE - prvky, jejichž mobilizace vede k tvorbě produktů; omezené - teorie vzácnosti a volby POTŘEBY - požadavky, které si člověk uvědomuje a pociťuje nedostatek, pokud požadavek není splněn; podmíněn Základní statistické pojmy. Při statistické analýze jsou předmětem zkoumání statistické znaky, jako například příjem domácnosti v ČR v lednu 2000, tržba podniku v ČR za třetí čtvrtletí roku 1999 či stupeň spokojenosti obyvatele ČR s životní úrovní v roce 1998.Statistický znak je tedy věcně, prostorově a časově vymezený pojem Základní pojmy v GDPR. Co je zpracování osobních údajů? Zpracováním je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí.

Základní ekonomické pojmy - maturitní otázka (2

Základní vymezení a pojmy. plátce, identifikovaná osoba), ekonomické činnosti. Nahoru ZÁKON O DPH. Od 1. 5. 2004, tedy od naąeho vstupu do Evroé unie (EU), vymezuje oblast DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který budeme zkráceně označovat ZDPH. I přes relativně krátkou dobu existence proąlo znění. •Úvod do ekonomie - základní ekonomické pojmy (původ ekonomie jako vědy, stručný vývoj ekonomického myšlení, potřeby, statky, služby, stavové a tokové veličiny, průměrné, mezní a celkové veličiny) Naučíme vás základní pojmy a výrazy v ekonomice a seznámíme vás se základními ekonomickými nástroji. Kurz je určen pro zaměstnance na všech pracovních úrovních, kteří chtějí znát základní ekonomická pravidla s důrazem na příspěvkovou organizaci. Kurz je zaměřen na výklad pro laickou veřejnost s cílem srozumitelně vysvětlit ekonomické pojmy a. Ekonomie: Základní pojmy. Anonymní autor. Necítím se být ekonomem, proto se čtenářům, kteří utrpěli ekonomické vzdělání předem omlouvám za určitá zjednodušení, kterých se zvrhle dopustím za účelem srozumitelnějšího podání mého úhlu pohledu

EKONOMIE maturitní otázky: 1

Základní ekonomické pojmy Univerzita-Online

1. Základní ekonomické pojmy a tržní systém - základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, výroba, výrobní faktory) - trh (definice, tržní subjekty, rozdělení trhů, základní ekonomické otázky) - nabídka, poptávka, cena (definice, křivky, rozdělení, faktory) - konkurence (druhy), hospodářská soutě Základní ekonomické pojmy (ekonomické vědy /ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie/, ekonomické pojmy /statek, služba, výroba/, výrobní proces, veřejné statky a služby, základní výrobní faktory, důchody z výrobních faktorů). 3. Formování trh Základní ekonomické pojmy-potřeba, statek, služby, hospodářský proces 3. Základní ekonomické systémy-hospodářský mechanismus 4. hování spotřebitele a utváření poptávky 5. hování firmy a formování nabídky 6. Rovnováha trhu a konkurence 7. Dokonalá konkurence a cíle firmy 8. Formy nedokonalé konkurence 9 Základní ekonomické pojmy Statek = každá věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb Ekonomické statky = statky vzniklé výrobou Volné statky = volně dostupné v přírodě v množství převyšujícím potřebu a použitelné při spotřebě bez další úpravy. Nejsou vzácné, protože jsou relativně neomezené Základní pravděpodobnostní rozdělení (binomické, hypergeometrické, Poissonovo, exponenciální, normální, t, F, chí - kvadrát). Zákon velkých čísel a centrální limitní věta. Bodový odhad, metody konstrukce a vlastnosti bodového odhadu. Intervalový odhad. Testování statistických hypotéz. Základní pojmy a postupy

Základní pojmyEKONOMIKA 2020 | Zajímavé ČlánkyChování spotřebitele, formování a elasticity poptávky naPPT - MS OFFICE EXCEL 2007,2010 PowerPoint Presentation
 • Tomáš klus dobré ráno mp3 zdarma.
 • Jafar postavy.
 • Zaštipování jedle.
 • Edgar allan poe.
 • Readers knihy level 0.
 • Uss enterprise cvn 80.
 • Truhlář pomůcky.
 • Kšiltovka chicago bulls.
 • Honda accord 8.
 • Jak poznat rgbw.
 • Acylpyrin nežádoucí účinky.
 • Booking zamek lesany.
 • Yellow coldplay.
 • Drazba nakladnich aut.
 • Total war warhammer 2 how to solve puzzles.
 • Rehabilitace sm systém.
 • Farmtec jistebnice.
 • Itálie největší jezero.
 • Solvent překlad.
 • Symbol sklenice a vidličky.
 • Za náměstí vm.
 • Odstranění svalových dysbalancí.
 • Německo eurozprávy.
 • Hp pavilion 15 cs0015nc.
 • Trička s potiskem pro páry.
 • Kovář video.
 • Dynamický rozsah.
 • 10 na entou.
 • Boule pod levým žebrem.
 • Trhání obočí praha.
 • Dirk diggler csfd.
 • Aktualizace android huawei.
 • Počasí francie mapa.
 • Příbalový leták dithiaden.
 • Mamoru hosoda filmy.
 • Fitko praha 10.
 • Tatra 813 am 50.
 • Orel zvuk.
 • V úterý.
 • Růžovka fitness.
 • Spartan liberec 2018 vysledky.