Home

Baltské moře salinita

Salinita - Wikipedi

Mořem s nejčerstvější (tedy nejméně slanou) vodou je Baltské moře, naopak nejslanější vodu má moře Rudé, kam řekami přitéká jen malé množství sladké vody a horký vzduch zvyšuje výpar. Slanou vodu můžeme najít i ve vnitrozemí: některá jezera obsahují větší procento solí než moře Baltské moře je pro Čechy ze všech moří nejblíže.Balt má rozlohu 422 300 km 2 a je se Severním mořem propojeno Kielským průplavem.Baltské moře omývá břehy Německa, Polska, Dánska, Švédska, Finska, Ruska, Litvy, Lotyšska a Estonska Baltské moře, jehož slanost je velmi ovlivněnana světě zvířat a rostlin, je naplněn obrovským množstvím čerstvé vody. Jsou stálým zdrojem srážek. Slané proudy proniknou do nádrže díky zátokám a přítokům. Příliv má nepatrnou úroveň a jeho hodnota není zpravidla větší než 20 cm Nejslanějším místem je samozřejmě Mrtvé moře, ve kterém je 337 gramů soli v kilogramu vody, naopak Baltské moře obsahuje pouze čtyři gramy. Slanost Středozemního moře je spíše průměrná, v kilogramu vody je asi 38 gramů soli. Rozdílná slanost vody ovlivňuje mořské proudy, srážky a změny klimatu, takže pochopení a. Slanost moří. Není moře jako moře. Některá z nich jsou slanější než jiná. Rozdíly jsou způsobeny množstvím říční vody, která se v regionu mísí s vodou moří, dále také s množstvím srážek a množstvím vody, která se v dané lokalitě z povrchu moře vypařuje

Salinita moří - geologie Studijni-svet

Baltské moře: slanost, hloubka, souřadnice a zajímavost

v uzavřených oblastech, kolem obratníků (málo srážek+velký výpar) àvysoká salinita; oblasti kolem kontinentů, polární oblasti (voda z ledovců+menší výpar) àmalá salinita; nejnižší salinita - Baltské moře (0,8) nejvyšší - Rudé moře (45) vyšší salinita způsobuje zamrzání vody při nižších teplotác Salinita Průměrná salinita Středozemního moře činí 3,8 % (vyšší mají teplejší oblasti Středozemního moře - tedy východnější). Průměrná salinita světových oceánů je 3,5%. Trocha čísel Rozloha Středozemního moře je je 2,6 mil. km 2. Maximální hloubka je 5 121 m Baltské moře. Kde na světě je zaznamenán nejvyšší rozdíl hladiny mezi přílivem a odlivem? Záliv Fundy. Azory. Záliv La Plata. Co jsou hlavní příčiny vzniku mořských proudů? (vyberte 5) Rozdílná salinita vody v různých hloubkách. Pohyb plavidel. Elektromagnetismus z kosmu

Salinita - Sahara Bea produkty z Mrtvého moře

 1. Salinita v moři závisí na přítoku sladké vody z řek, na srážkách a výparu; mořské proudy bývají v mořích slabě vyvinuty. Organický život v moři se obvykle vyznačuje větší pestrostí a větším počtem endemitů než v otevřeném oceánu. Viz též oceán. Baltské moře
 2. Baltské moře. Evroá moře jižních států se začínají prohřívat v jarním čase a většinou se jejich teploty pohybují od 16 do 20 °C. Takové stupně však ještě nejsou vhodné ke koupání, pokud nepatříte mezi otužilce. Čas k vodním radovánkám nastává až v dalším měsíci
 3. Baltické moře: Smělé, bílé, východní. Baltské moře je východní okrajovou částí Atlantského oceánu. Pro svou polohu a geomorfologické utváření bývá označováno jako moře brakické a šelfové. Mezi Baltským mořem a mateřským Atlantským oceánem se nacházejí ještě průlivy Skagerrak a Kattegat a Severní moře

Baltské moře - Dovolaná, počasí, teplota vody a víc

Největší salinita je v oceánech a mořích kolem 30° severní zeměpisné šířky a 30° jižní zeměpisné šířky - v subtropech, kde je největší výpar a málo srážek. Salinita Rudého moře je až 42 ‰ .Polární oblasti mají salinitu vody nejnižší, Čukotské moře jen 28 ‰ Název Keltské moře byl prvně navržen Ernest William Lyons Holtem v roce 1921. Západně od Keltského moře se potopila německá bitevní loď BISMARCK 27.května.1941. Vrak leží přibližně na 48°10′N 16°12′W I poměrně hluboké Baltské moře, s průměrnou hloubkou 52 metrů, se pyšní rekordem: jde o největší moře naší planety s brakickou vodou (její salinita se pohybuje mezi běžnou mořskou a sladkou). Nikde se neprojevují slapové jevy tak výrazně jako na severozápadě Atlantiku: v zálivu Maine činí rozdíl ve výšce hladiny.

Baltské moře - Naše doporučení pro Vaši dovolenou: Last Minute (22) Golf (83) Krb (69) 10+ (5) Rekreační zařízení (104) Plachtění (161) Sauna (53) Výhled na moře/jezero (21) Domácí zvíře povoleno (161) Vířivka (20) Cyklistika (115) Samostatný dům (67) Rekreační dům (111

Baltské moře: slanost, hloubka, souřadnice, popi

 1. Největší oblastí je Baltské moře, do kterého ústí velké množství sladkovodních řek a tím snižuje jeho salinitu až na nějakých sedm promile. Salinita brakických vod se stále mění. Obvyklé je rozmezí 0,5 - 30 gramů solí na litr vody (mořská voda obsahuje přibližně 35 gramů solí na litr vody). Tabulka hustoty vo
 2. Salinita v Baltu poklesla od poloviny 80. let v důsledku vydatnějších dešťů a menšího přílivu slané vody ze Severního moře do Baltského moře. Oba faktory byly způsobeny klimatem. Poměrně malé snížení salinity již vychyluje rovnováhu a mění složení baltického prostředí
 3. Salinita (slanost) Jadranu, jeho barva. Slanost Jadranského moře činí 38 promile, tj. 38 g v 1 litru vody. Největší je v jižní části, přibližně před bokou Kotorskou. U pobřeží je nižší než na otevřeném moři
 4. o nejméně slané - studená moře, Černé m. (1,6 ‰), Baltské m. (0,8 ‰) o hladina Mrtvého moře 250 ‰ 3. Teplota o nejteplejší v oblasti teplotního rovníku - 26 °C, Ø t moří - 17°C, nejteplejší oceán - Tichý oceán - 19°C o dno oceánu 0-2 °C o mořská voda zamrzá při -2 °
 5. SALINITA • nejslanjší moře na obratnících • vysoký výpar • prakticky bez srážek • bez přítoku řek • Rudé moře: 40‰ • nejmén slané SLO • velký přítok sladké vody (řeky, ledovce) • nízký výpar • Baltské moře: 4

- 3 oblasti - rovníková - menší salinita - každý den prší - obratníková - velký výpar, nulové srážky - polární - snižuje se - tání ledu, sladké přítoky, bez výparu - extrémy: nejslanější - Rudé moře - 42 promile. nejsladší - Baltské moře - 0,8 promil Baltské moře Černé moře moře Severní moře Černé moře průliv, průplav průliv - úžina - kanál = zúžená část oceánu rozdělující části pevnin, spojující dvě moře např. (salinita): - minerální látky a soli zejména chlorid sodný (kuchyňská sůl) a chlorid hořečnatý hořce slaná chuť - udává se v. Nejnižší salinitu má Baltské moře 7,2 promile - důvodem je přítok sladké vody do tohoto moře. Průměrná salinita moře je mezi 33 až 37 promile. Teplota mořské vody. Teplota je ve velkých hloubkách stejná, má asi 0-3 stupňů Celsia, na povrchu se mění podle podnebí a mořských proudů..

nejnižší salinita: Baltské moře nejvyšší salinita: Rudé moře Hodnocení: Za každé správně uvedené moře 1 bod. Řešení: Viz text. 7 5 bodů Pomocí školního atlasu světa byly naměřeny vzdálenosti mezi vybranými městy (hodnota udaná v závorce) slanost (salinita)- množství rozpuštěných min. látek (solí) - sirany, chloridy, uhličitany; slanost se vyjadřuje v ‰; největší slanost v subtrop. mořích (Rudé moře - 42‰, Mrtvé moře - 245-280‰); nejméně slaná moře jsou tam, kde se silně uplatňuje přítok (Baltské moře - 2-25‰), slanost ovlivňuje. Salinita Bílého moře je spojena s konkrétnímhydrologický režim. Vzhledem k velkému přílivu řek a podzemních vod, jakož i minimální úroveň výměny s výkonem Barents Bay odsolovací výrazně převýšila bazén. Slanost Bílého moře je tedy asi 26 ppm. Na některých místech tato hodnota nepřesahuje úroveň 18 ppm

salinita: celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1kg mořské vody, zamrzá v -2°C, udává se v promile (průměrná salinita je 35 promile, nejslanější jsou subtropická moře, kde je největší výpar (Rudé moře 45 promile X Baltské jen 0,8 promile), brakická voda - slaná smíchaná se sladko Nejslanější vůbec je Mrtvé moře - 245-280 ‰ (obr. 9- 14). Nejméně slaná moře jsou tam, kde je velký přítok z kontinentů a malý výpar (Baltské moře - 2-25 ‰). Salinita není proměnlivá jen se zeměpisnou šířkou, ale také s hloubkou (obr. 9- 15). V hloubce kolem 1 km je salinita již konstantní

Salinita Voda je slaná tehdy, obsahuje-li tři až pět procent soli. Světová moře a oceány mají obvykle slanost tři a půl procenta. To znamená, že v jednom litru mořské vody je rozpuštěno pětatřicet gramů různých solí (především chloridu sodného) a taková voda není pitná. Slanost různých moří je rozdílná Baltské moře je zajímavé z mnoha důvodů, především však proto, že se jedná o nejméně slané moře na světě. Balt je považován za pohádkovou oblast. Na pobřeží, ostrovech a vyvýšeninách se nachází celá (salinita jen kolem 7 promile) spolu s nízkými teplotami tvoří obtížné podmínky pro mnoh Salinita oceánské vody se mění s místními podmínkami - řeky nebo tající led ji snižují, zatímco v oblastech s malými srážkami a vysokým výparem salinita vzrůstá. Baltské moře, které z řek a tajícího sněhu přijímá velké množství sladké vody, má salinitu 7,2‰, naopak největší je v Rudém moři - 41‰ V mořských úžinách, kde je rozdílná salinita sousedních moří a tedy i hustota vody, se vyskytuje trvalé intenzívní proudění, při němž slanější vody tečou jako spodní proud do moře méně slaného a méně slané vody jako svrchní proud opačným směrem. Největší vliv na hustotu mořské vody má její teplota

První globální mapa slanosti moří je na světě - Naše vod

Egejské moře Salinita 38,5 ‰ . Aegean mezi deset nejvíce slané moře na světě.Jeho slanost je asi 38,5 ‰.Vzhledem k vysokým obsahem soli po koupání v takové vodě, doporučuje se koupat ve sladké vodě, jako je vysoká koncentrace sodíku, která je schopna mít nepříznivý vliv na kůži a sliznice. Teplota v zimě je zde asi 14 stupňů nad nulou a v létě - plus 24. Nejnižší salinitu má Baltské moře 7,2 promile - důvodem je přítok sladké vody do tohoto moře. Průměrná salinita moře je mezi 33 až 37 promile. Teplota mořské vody - na mořské hladině se pohybuje od -2 stupňů Celsia v Bílém moři až po 35,6 stupňů v mělkých částech Perského zálivu Koncentrace minerálních solí rozpuštěných nejčastěji právě ve vodě se nazývá salinita (slanost). Ta se velmi liší, např. severní Baltské moře má průměrný obsah soli 1 %, ve Středozemním moři je jí čtyřikrát více, v Rudém moři najdeme až 42 %. Mezi nejslanější jezera na světě je počítáno např. Mrtvé moře

Které moře je nejslanější? - Blog iDNES

Vlastnosti mořské vody - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Největší salinita je v oceánech a mořích kolem 30°severní zeměpisné šířky a 30°jižní zeměpisné šířky - v subtropech, kde je největší výpar a málo srážek. Salinita Rudého moře je až 42‰. Polární oblasti mají salinitu vody nejnižší. Čukotské moře má jen 28‰ salinita větší. Naopak v oblastech s nízkými teplotami, a tedy i menším odparem, je salinita menší. Slanost moří snižují velké řeky nebo tající ledovce, které přivádějí do moře sladkou vodu. Pro lepší pochopení je uvedena tabulka se slaností některých moří a jezer (Mrtvé moře je ve skutečnosti jezero) Nejnižší salinitu má Baltské moře 7,2 promile - důvodem je přítok sladké vody do tohoto moře. Průměrná salinita moře je mezi 33 až 37 promile. Teplota mořské vody. Teplota je ve velkých hloubkách stejná, má asi 0-3 stupňů Celsia, na povrchu se mění podle podnebí a mořských proudů = Salinita = množství rozpuštěné soli v mořské vodě průměrná slanost oceánu = 35 promile - v 1 kg vody je 35 g soli nejvyšší salinita - subtropy (bez srážek) -Rudé moře 42 promile nejnižší salinita - polární oblasti -Baltské moře 2-25 promil Salinita světového oceánu je různá. Vysoká může dosahovat hodnot 40 ‰, nízká může být menší než 10 ‰. Rozděl následující pojmy podle toho, zda souvisí spíše s vysokou či nízkou salinitou. vysoký výpar, severní polární kruh, ústí řeky, Rudé moře, obratník Kozoroha, Baltské moře

Baltské moře :: Vše o lodíc

Moře a mořské pobřeží je asi to, co si nejvíce lidí z vnitrozemí představuje jako ideální prostředí k rekreaci. Naším záměrem je ukázat, že ekosystémy příbřežního moře a pobřeží jsou často mimořádně zajímavé a nabízejí mnohem víc prostoru k aktivnímu odpočinku než jen komplexy hotelů a nekonečné přelidněné pláže Ačkoli je Baltské moře co se slanosti týče poměrně naředěné, salinita dosahuje pouhé 1-3%, přesto mořský park na jeho březích musí mít slanomilnou floru. Jmenujeme alespoň rostlinu s chemicky znějícím názvem slanobýl draselný, nebo zeměpisný název, jež nese pomořanka přímořská. Tu by mohly znát. Salinita (slanost) - průměrná 35 ‰, celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1 kg mořské vody Znané rozdíly - vliv srážek, výparu, říních přítoků Největší salinita - subtropická moře (Rudé moře - 42 ‰ Nejmenší salinita - Baltské moře - 0, 8 Vedecké teórie o pôvode morskej soli sa datujú odvtedy, čo anglický astronóm, geofyzik, matematik, meteorológ a fyzik Edmund Halley vystúpil v roku 1715 s myšlienkou, že soli vylúhovali odtekajúce dažďové vody a rieky ich dopravili do mora, kde sa nazhromaždili a udržali, pretože sa voda neustále vyparuje

tc-hydrosfera

Baltské moře - teplota moře, Německo, Dánsko, Polsko In

Britští vědci oznámili, že na dně Černého moře objevili řeku. Ta má i přítoky, kanály, záplavové oblasti a dokonce i peřeje. Podle oceánologa z Karlovy univerzity Bohumíra Janského řečiště vytvořil proud výrazně slanější vody. Mohlo jít také o dávno zaplavený říční systém Severní moře, Karibské moře). Okrajová moře se svými systémy proudů, slaností vody či usazeninami příliš neliší od zbytku oceánu. Obklopuje-li pevnina moře téměř zcela, používá se pro ně označení vnitřní moře (Středozemní moře, Baltské moře, Rudé moře) Koncentrace solí (tzv. salinita) je přitom různá. Vybírám: Rudé moře obsahuje v 1l vody 42g soli a nerostných látek, Středozemní moře 38g/l, Černé moře 19g/l, Baltické moře pouze 4g/l. Mořem s nejčerstvější (tedy nejméně slanou) vodou je Baltské moře, naopak nejslanější vodu má moře Rudé, kam řekami přitéká.

Stredozemné more (po lat. Mare Nostrum - naše more, Mare Internum - vnútorné more) je vnútorné more Atlantického oceánu medzi Európou, Afrikou a západnými brehmi Ázie. Jeho rozloha je takmer štvrtinou Európy. Obmýva brehy 18 krajín. Gibraltárskym prielivom sa spája s vlastným Atlantickým oceánom, cez Dardanely s Marmarským morom, cez Bospor s Čiernym morom a cez. slanost: (salinita) = celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1 kg mořské vody - udává se v promile = g/1 kg mořské vody - průměr: 35% (35g solí na 1 kg mořské vody) - chloridy, sírany (Černé moře, Baltské moře) - vysoká: velký výpar a minimální množství srážek (subtropická moře; Rudé moře. - Baltské moře (salinita 0,4%), chladné podnebí --> malá koncentrace soli - Mrtvé moře (33%), je to bezodtokové jezero, teplé prostředí --> vysoká koncentrace soli b) dolováním (kamenná sůl) Použití Sůl je potřebná při konzervaci masa (potravin) či ochucování jídel (potravinářství

Doporučená salinita při chovu je okolo 3 - 10g/l, uvádí se i 5 - 20g/l. (Průměrná salinita mořské vody je asi 36 ‰, Baltské moře - 4 g/l, Černé moře - 19 g/l, Středozemní moře - 38 g/l, Rudé moře - 42 g/l, Tichý oceán v místě výskytu stříkouna má v rozmezí 33,5 - 35g/l, braktická voda 0,5 - 30 g/l) Baltské moře na svém dně určitě ukrývá desítky bizarních předmětů, ale jeden z nich zajímá odborníky už delší dobu. Nepopsatelně vypadající objekt ležící hluboko v moři některým lidem připomíná vesmírnou loď a další jeho vznik zase připisují tajícím ledovcům, avšak existují i teorie o tom, že ve.

Průměrná salinita slané vody je 3,5%. Nejslanější voda je v Mrtvém moři, kde je salinita více než 20 %. Nejméně slané je moře baltské. Brakické jsou vody méně slané u ústí řek. Výjimkou je Amazonka, protože ústí na rovníku a pasáty (větry v tropických oblastech) naženou slanou vodu do ústí Baltské moře - Baltic Sea. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Baltské moře; Mapa oblasti Baltského moře. Umístění : Evropa. Nejnižší salinitu má Baltské moře - 7,2 promile (důvodem je přítok sladké vody do tohoto moře). Průměrná salinita moře je mezi 33 až 37 promile. Teplota mořské vody: na mořské hladině se pohybuje od - 2 o C v Bílém moři až po 35,6 o C v mělkých částech Perského zálivu

Předpověď počasí - teplota eroých moří - elchron

- obsah rozpuštěné soli = salinita (průměrná salinita je 35 o / oo) - teplota mořské vody se od rovníku k pólům snižuje (zamrzá při teplotě -1,9 o C) Salinita = podíl minerálních látek v 1 kg mořské vody - průměrná salinita 1kg/35‰ - nejnižší je v polárních mořích- Baltské moře cca 20‰ - Mrtvé moře- 36 1) moře - část oceánu, která vtéká do pevniny a je oddělena ostrovy nebo poloostrovy, dělí se na vnitřní (Středozemní, s oceánem je spojeno úzkým průlivem, odlišná salinita, teplota, jiný systém proudů) a vnější (Severní moře, volně spojené s oceánem, stejná slanost a teplota, systém proudů stejný Ve skupině zemí CEE se nacházejí malé země(Slovinsko, Baltské státy), ale i velké země (z hlediska evroé populace a rozlohy) jakoUkrajina, Polsko a Rumunsko. Ukrajina je největší zemí v CEE jak z hlediska plochy(603 km2), tak i co do počtu obyvatel (47.7 mil.)

Salinita Rudého moře se pohybuje mezi 28 a 42 promile. Pro srovnání: Baltské moře 2 až 12 promile, Jaderské moře 4 až 38 promile, Indický oceán kolem 34 promile. Pokud se budete školit u nás v potápěčském centru v Hurghadě, můžete si být jisti,. Salinita světového oceánu je různá. Vysoká může dosahovat hodnot 40 ‰, nízká může být menší než 10 ‰. Rozděl následující pojmy podle toho, zda souvisí spíše s vysokou, či nízkou salinitou. vysoký výpar, severní polární kruh, ústí řeky, Rudé moře, obratník Kozoroha, Baltské moře

Dovolená u Baltského moře v Polsku - První dovolen

salinita = označení pro celkový obsah solí rozpuštěných v mořské vodě (jednotky ­ promile); průměr je 35 0 / 00 = 3,5 % Mrtvé moře 300 0 / 00 = 30 %; Jaderské moře 38 0 / 00 = 3,8 %; Černé moře 18 0 / = 1,8 %; 00 Baltské moře 7 ­ 8 0 / 00 = 0,7 ­ 0,8 % 11 12­21:3 Protože do Baltského moře přitéká hodně vody a výpar je nízký, salinita je nižší než v okolním oceánu. Baltské moře je nejméně slaným mořem na světě. V Baltském moři došlo v roce 1994 k potopení trajektu Estonia. Moře se potýká s velkým znečištěním vod, předpoklady pro znečištění tvoří i přírodní.

Salinita = celkové množství solí obsažených v mořské vodě průměrná okolo 35 ‰ Baltské moře 10 ‰, Rudé moře 42 ‰, Mrtvé moře 330 ‰ Brakická voda: koncentrace solí mezi mořskou a sladkou vodou, v místech ústí řek, od 0,5 g do 30 g soli na l, např. Baltské moře Baltské moře (Pobaltské republiky), šperky. písek - 2 - 0,05cm, vzniká geologickou činností tekoucí vody, moře, větru, surovina pro stavebnictví, sklářství, váté písky - Lužnice, Nežárka. Vysvětli tyto pojmy - salinita, podzemní voda, minerální voda. 5. Napiš chemickou rovnici vzniku vápence (uhličitanu. Baltské moře je mořem částečně uzavřeným. Ačkoliv je v Baltském moři rozmanitost druhů ryb niží než v ostatních mořích, hrají ryby ve výživě regionu významnou roli. V Baltu žijí společně mořské druhy i sladkovodní druhy, přičemž mořské druhy jso

Salinita - Eridanu

Salinita způsobuje, že voda zamrzá okolo -1,8 stupňů Celsia. Mořská sůl je ze 70 % tvořena chloridem sodným (solí kuchyňskou). Voda v jednotlivých mořích není všude stejně slaná. Salinitu ovlivňují tyto faktory: • Baltské moře - 4 g/ Černé, Baltské, Marmarské (Rudé moře, Perský záliv) změna t . zem. šířka (v teplých vodách do hloubky t klesá, ve studených naopak) hloubka. salinita. max. v zálivech teplých moří. Nejmenší salinita: Baltské moře (4 - 6‰) - řeky, proudění, srážky, geologická minulost . Nejsladší oceán: Severní ledový oceán - tající led, řeky, malý výpar (30 - 32‰) Na rovníku pásmo snížené salinity - velké srážky, velké řeky. Velká salinita na obratnících - stálé tlakové výše, malé. Un braccio dell'Oceano Atlantico settentrionale, il Mar Baltico è racchiuso dalla Svezia e dalla Danimarca a ovest, dalla Finlandia a nord-est, dai paesi baltici a sud-est e dalla pianura nord-europea a sud-ovest.. È lungo circa 1.600 km (990 mi), una media di 193 km (120 mi) di larghezza e una media di 55 metri (180 piedi) di profondità. La profondità massima è di 459 m (1.506 piedi) che. Baltské moře. Tags: Question 10 . SURVEY . 30 seconds . Q. Úžina, umělý úzký pruh moře, které spojuje dvě větší moře. Úžina, přirozený úzký pruh moře, které spojuje dvě větší moře Co je salinita? answer choices . množství sardinek v moři. množství soli v moři

Salinita - Uniepedie - Unionpedi

Baltské moře 0,7 Středozemní moře 3,9 Rudé moře 4,0 erné moře 1,8 Mrtvé moře aţ 33 Z toho vyplývá, ţe prŧm rná salinita je asi 3,5%. Salinita, tedy slanost, nám ukazuje cel-kové mnoţství pevných látek rozpušt ných v jednom litru vody. To znamená, ţe v jednom litru mořské vody je prŧm rn rozpušt no 35g. Studijní materiál Hydrosféra z předmětu Zeměpis, střední škol

Nejnižší salinitu má Baltské moře 7,2 promile - důvodem je přítok sladké vody do tohoto moře. Průměrná salinita moře je mezi 33 až 37 promile. Teplota mořské vody. Teplota je ve velkých hloubkách stejná, má asi 0-3 stupňů Celsia, na povrchu se mění podle podnebí a mořských proudů. Teplota závisí na salinitě. Žluté moře - ve vodě je velké množství sprašových částic přinášených řekou Chuang-che). Voda s bohatým planktonem má barvu zelenou (např. Severní a Baltské moře). V mořích chudých na plankton má voda barvu modrou. Rudé moře má sice barvu modrou, ale dostává červené zbarvení v době rozmnožování červených řas moře, Filipínské moře, Baltské moře, Tasmanovo moře = obklopeno souší, s oceánem ho spojuje jen průliv = je s oceánem spojeno široce a volně •vlastnost oceánské a mořské vody -slanost (salinita) DDÚ: Dobrovolné !!! Které moře je nejslanější? Zkus zjistit, proč právě toto moře? (Pozor, chci moře, nikoliv jezero. moře- menší části, malý plošný rozsah, nesplňují podmínky oceánů, 3 základní skupiny: okrajová- okraj oc, omezen ostrovy, poloostrovy- Arabské moře, Sargasové vnitřní- oddělená průplavy- Baltské středozemní- mezi 2 kontinenty- Středozemní, Karibské, Černé, Rud

Najdi na mapě výše uvedená moře b) slanost (salinita)- množství rozpuštěných min. látek (solí) - sirany, chloridy, uhličitany; slanost se vyjadřuje v ‰; největší slanost v subtrop. mořích (Rudé moře - 42‰, Mrtvé moře - 245-280‰); nejméně slaná moře jsou tam, kde se silně uplatňuje přítok (Baltské moře - 2. - salinita (slanost) - udává se v promile, průměr je asi 35 promile (35‰ ), v jednotlivých mořích rozdílná, př. Baltské moře 6 promile X Rudé moře 42 promile (díky velkému výparu a malému množství srážek),při ústí řek brakická voda - mísí se slaná se sladkou - hustota vody - vyšší než u sladk Jedinečné letecké pohledy ve francouzském dokumentu. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas Znaky života, ekologická valence, ekologická nika, podmínky života - biotické a abiotické (voda, vzduch, teplo, světlo, půda - nároky organism

Světový oceán lze základně rozčlenit na jednotlivé oceány a moře. Jsou však četné odlišné způsoby, jak dělit světový oceán, ty jsou pak popsány dále v kapitole. Členění na oceány a moře Oceán je dle definice Ericha Brunse z roku 1958 část světového oceánu ležící mezi pevninami s vlastním uzavřeným systémem proudů, vodních mas, systémem dnových. Středozemní moře: 3 mil km2. Krétský příkop - subdukce, 5km hluboký. Jaderské, Egejské, Tyrhénské, Ligurské moře. Černé moře: Azovské moře, Marmarské moře. Baltské a Severní moře: nízká salinita. Reliéf dna: Nejlépe probádán. středem Středoatlantský hřbet - mnoho příčných prahů ( oddalování Africké. jihoČeskÁ univerzita v ČeskÝch budĚjovicÍh fakulta rybÁŘstvÍ a ochrany vod vÝzkumnÝ Ústav rybÁŘskÝa hydrobiologickÝ diplomovÁ prÁc Transcript HYDROSFÉRA - DG a OA Kralupy nad Vltavou HYDROSFÉRA vodní obal Země • voda povrchová, podpovrchová, v atmosféře a v živých organismech • skupenství kapalné, pevné a plynné • 97% světový oceán • 2% ledovce • 1% povrchová, podpovrchová, atmosféra Oběh vody • způsoben sluneční energií a přitažlivostí • malý oběh = buď nad pevninou nebo nad. světadíly a ostrovy dělí sv. oceán na jednotlivé oceány, moře, zálivy a průlivy; ve 20.st. se na základě oceánických výzkumů vyčlenily 4 nám známé oceány: Tichý oceán 49%. Atlantský oceán 26%. Indický oceán 21%. Sev.ledový oceán 4%. Světový oceán 100%. Tichý oceán: -největší, nejhlubš

 • Kampylobakterióza u člověka.
 • Fk slavoj vyšehrad lavi.
 • Rozvoz pizzy turnov.
 • Bílé tenisky s krajkou.
 • Dog civava.
 • Plat messi 2018.
 • Česká obec sokolská přihláška.
 • Sarah.com app.
 • Gossip girl online stream.
 • Jak číst akordy na kytaru.
 • Dovolena algarve 2019.
 • Oxycontin 40mg.
 • Tvarohový krém na dort.
 • Anorexie zvracení.
 • Platy fotbalistů v německu.
 • Závěsné křeslo ikea svinga.
 • Cibule pěstování.
 • Dluhopisy republiky.
 • Poster program.
 • Kiwi promo code.
 • Taylor swift preklad.
 • Nejlepší tekuté rtěnky.
 • Státy evropy podle rozlohy.
 • Batgirl cw.
 • Bizuterie perlicky.
 • Čeljabinský bolid.
 • Modelína pro batolata.
 • James mcavoy narnia.
 • Plenky do vody kaufland.
 • Bílkovina v moči na tři křížky.
 • Astrid opalovací krém diskuze.
 • Zánět středního ucha u kojenců příznaky.
 • Sienna miller.
 • Oni byly nebo byli.
 • Region nuts1.
 • Jak si vybavit kolej.
 • Azerbajdžán hustota zalidnění.
 • Jak jíst v indické restauraci.
 • Borgeska.
 • Hradec králové pražské předměstí.
 • Měření odporu arduino.