Home

Statistická ročenka čr 2022

Statistická ročenka České republiky - 2019 ČS

Souhrnné přehledy o půdním fondu vydané roku 2018.pdf Statistická ročenka půdního fondu vydaná v roce 2001.pdf V souladu s usnesením vlády ČR č. 1202 ze dne 20. listopadu 2020 budou mít všechny katastrální úřady ode dne 23. listopadu 2020 úřední dny pouze v pondělí a ve středu,. Generální ředitelství Vězeňské služby ČR Soudní 1672/1a P. O. Box 3 140 67 Praha 4 El. adresa podatelny: e-podatelna(zavinac)grvs.justice.c Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Výroční statistická zpráva 2019 . Protože různé nástroje i pojmy mohou být v různých oborech vnímány odlišně, náš Slovník pojmů přibližuje, jak interpretujeme výrazy, se kterými se v našich materiálech můžete setkat. Statistické sestavy pro odbornou veřejnos

Statistická ročenka životního prostředí - Ministerstvo

Statistická ročenka životního prostředí České republiky vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí celky než ČR jako celek (kap. 1, mapy s údaji za okresy, kap. 7) byla jako standardní využita struktura populace ČR v roce 2018 celkem (tedy muži a ženy dohromady). Zdravotnická ročenka je výsledkem práce kolektivu pracovníků ÚZIS ČR, kterým za přípravu publikace patří poděkování Vyplácené invalidní důchody v ČR dle skupin diagnóz. k 31. 12. 2019 (PDF, 215 kB) k 31. 12. 2018 (PDF, 215 kB) k 31. 12. Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2018. Stáhnout (PDF, 2 MB) Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2003. Stáhnout. Statistická roenka z oblasti práce a sociálních vč ěcí za rok 2017 obsahov navazuje na pě ředchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří zejména výstupy z rezortních statistických zjišťování doplněné o vybrané ukazatele z příslušných rezortních informaních systémů (např. v oblasti nepojistných Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech (živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo teroristických útocích). V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) koordinuje pomoc při mimořádných událostech, záchranných a likvidačních pracech

Statistická ročenka školství - 2019/2020 - výkonové ukazatel

 1. K 31. 12. 2018 hospodařilo ekologicky 4 606 ekofarem (cca 19,5 % zemědělských podniků v ČR) na celkové výměře 538 223 ha, což představuje 12,8% podíl na celkové výměře zemědělské půdy ČR2 (viz Tab. 1). Za posledních deset let vzrostla výměra 1,6 krát z původ-ních 341 tis. ha v roce 2008 a počet farem stoupl více ne
 2. Český statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2018. Obsahuje souhrnné statistické informace o ľivotě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i doprava
 3. Statistická ročenka ČR 2018: Doprava 22.4.2019, Zdroj: Český statistický úřad. Text; Související; Český statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2018. Obsahuje souhrnné statistické informace o ľivotě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i doprava
 4. Oficiální stránky Českého statistického úřadu Přejít do menu. Přejít do menu; Přeskočit na obsah. Přeskočit na obsa

Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2018. 0 1. Obsah Kolejová vozidla strana 02 Hospodaření strana 12 Mapa pokrytí spoji Českých drah v jízdním řádu 2017/2018 strana 14 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8. 2 0 1 Počet Evidenční stav k 31. 12. 2018 2017 2016 Hnací vozidla celkem 2 576 2 565 2 612 Na území mimo ČR. Statistická ročenka České republiky 2018. Statistická ročenka České republiky vydávaná každoročně Českým statistickým úřadem je zdrojem spolehlivých a nezávislých informací, pro všechny, kdo se chtějí orientovat a mít přehled o vývoji ekonomické, environmentální, demografické či sociální situace ve společnosti Ročenka dopravy 2018. Ročenka dopravy 2018 . Obsah . Seznam použitých zkratek . Vývoj dopravního sektoru v roce 2018; 1. Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti Ministerstva dopravy k 31.12.2018; 2.. Údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí hospodářského, sociálního a kulturního života ČR; dlouhodobé časové řady (2000 až 2018) za vybrané ukazatele národního hospodářství d. Výměra zemědělských pozemků a orné půdy v ČR na 1 obyvatele k 31. 12. 2018 19 e. Vývoj podílu výměry zemědělských pozemků a orné půdy v ČR na 1 obyvatele v letech 1936 - 2018 19 f. Podíl zemědělských pozemků v procentech v jednotlivých okresech ČR v roce 2018 20 g

Statistická ročenka 2019 Dopravní cesta Dopravní cesta Charakteristika tratí Km 2019 2018 2017 Délka tratí k 31. 12. 9 396 9 406 9 408 Z toho: Jednokolejné 7 372 7 392 7 438 Dvoukolejné 1 965 1 958 1 913 Vícekolejné 59 56 57 Normální rozchod 9 373 9 383 9 385 Úzký rozchod 23 23 23 Elektrizované 3 213 3 216 3 21 Aktuální statistická ročenka Českého statistického úřadu (ČSÚ) pracuje pouze s údaji do roku 2018 a na nové se stále pracuje. Nicméně růst mezitím pokračoval dál a v prvním čtvrtletí letošního roku se průměrná mzda vyšplhala na 34 tisíc korun 8.8.2018 Tabulky obsahují základní údaje o zahraničním obchodu (vč. dopočtů) za 1-6/2018 a byly zpracovány z dat, která publikoval ČSÚ. Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za červen 2018

Ročenka je významným doplňkem Výroční zprávy VZP ČR. je zaměřena na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na podrobnější zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2018 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA doc. Ing. František Lopot, CSc. Česká nefrologická společnos Statistická zjišťování MZ ČR. Zdravotnická ročenka České republiky 2017. Region: Česká republika. Rok: 2017. ISBN: Souhrn: Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého. Ročenka 2018 - Ekologické zemědělství v ČR (PDF, 4 MB) 25.2.2019. Ročenka 2017 - Ekologické zemědělství v ČR (PDF, 6 MB) 21.6.2018. Ročenka 2016 - Ekologické zemědělství v ČR (PDF, 5 MB) 5.5.2017. Ročenka 2015 - Ekologické zemědělství v ČR (PDF, 6 MB) 5.5.2017

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2019. Obsahuje souhrnné statistické informace o ľivotě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i energetika Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje Ministerstvo pro místní rozvoj ve státní správě významnou roli Statistická ročenka Kanceláře zdravotního pojištění ČR jedním z nejčastějších cílů tohoto typu zdravotní turistiky. zdravotního pojištění v roce 2018. Ročenka vychází zejména z údajů, získaných KZP v rámci své činnosti, nebo ze statistickýc kriminalita na území ČR, statistiky Text dotazu. patrně jako Justiční statistická ročenka (za r. 1967 uvádí Karabec) Kriminální statistika Veřejné bezpečnosti, MV ČSSR, r. 1967-72. Československá statistika, Praha, Bursík a Kohout, 1922 (1922=3. ročník-1949). - Statistické ročenky první republiky, podle Solnaře by. ČSÚ: Vyšla Statistická ročenka České republiky 2018 Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku České republiky 2018, která na více než 800 stranách rozčleněných do 32 kapitol přináší souhrnné informace ze života našeho státu a jeho obyvatel za rok 2017

Věznice v České republice se rozdělují na vazební věznice, v nichž jsou drženi obvinění, kteří byli soudem vzati do vazby, a věznice, v nichž odsouzení vykonávají trest odnětí svobody.V současné době je v Česku 10 vazebních věznic a 25 (běžných) věznic, jejichž ostrahu a správu provádí Vězeňská služba České republiky Statistická ročenka školství - soubor ekonomických ukazatelů 2018 . Soubory ke stažení. Kapitola A Souhrnné informace (ke stažení zde) . Kapitola B Příjmy a výdaje (ke stažení zde) . Kapitola C Zaměstnanci a mzdy v oblasti školství (ke stažení zde) . Kapitola D Normativy (ke stažení zde) . Kapitola E Vysoké školy (ke stažení zde). MŠMT: Statistická ročenka školství 2017/2018 MŠMT na svém webu zveřejnilo Statistickou ročenku školství - Zaměstnanci a mzdové prostředky za školní rok 2017/2018. Adresáti: premiér a ministři Vlády ČR poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR senátoři Senátu Parlamentu ČR Výzva politikům k zastavení l.. Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2018 / Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepcí a strategií trhu práce Another responsib. Česko. Ministerstvo práce a sociálních věcí Edition statement: 1. vydání Issue data: Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2019 Phys.des Hrubý domácí produkt se v roce 2018 zvýšil o 2,9 % a obecná míra nezaměstnanosti přepisovala historické hodnoty. Silná poptávka po pracovnících také vedla k dynamickému mzdovému růstu. Statistická ročenka přináší na jednom místě průřezová data za celou společnost a stává se užitečným pramenem informací

Statistická ročenka ČR 2018: Doprava | Profesní informace

ISSaR - Informační systém statistiky a reporting

 1. Statistická ročenka životní prostředí ČR uvádí pro rok 2018 v různém stupni potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí v rozsahu 53,84 procenta a v případě větrné eroze 25,51 %. Oba základní druhy ohrožení erozí se místy překrývají
 2. Bezpečnostní sbor je v Česku silová složka státu, která zajišťuje bezpečnost České republiky a jejích občanů. Pojem upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.Existuje sedm bezpečnostních sborů: Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba.
 3. aktualizace podzim 2018 Statistická data (PDF) Vydavatel je fyzická či právnická osoba odpovědná za přípravu neperiodické či periodické publikace, hudebního nosiče (audio, video i elektronického) k vydání, a to z hlediska jejího intelektuálního obsahu a je odpovědná za její výrobu a veřejné či neveřejné rozšiřování
 4. Pro srovnání se podle ČSÚ (k 31. 12. 2018) z rozvedených heterosexuálních párů během prvního roku rozvedlo necelé procento manželství, 17 % trvalo jeden až čtyři roky, 21 % se rozvedlo po 5 až 9 letech a zbývajících 61,8 % po 10 či více letech.[7] Graf 3. Zrušená RP podle délky trvání (k 31. 12. 2019) zdroj: MV ČR

ČÚZK - Souhrnné přehledy o půdním fond

2003-2009, 2011-2013, 2015-2016, 2018-Noviny a časopisy. Uloženo v: Jednotky; a Hasičský záchranný sbor ČR - statistická ročenka 246: 3: 0 |a Požární ochrana 246: 3: 0 |a Integrovaný záchranný systém 264: CENIA zpracovala pro MŽP v pořadí již dvacátou devátou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o. Kompletní zpravodajství ze světa celebrit. Hvězda Tváře Eva Burešová: Svlékla se v časopisu pro pány (37x); Krásná seriálová sestra Evy Burešové už své nahé tělo ukázala Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018, v pořadí již dvacátá devátá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se.

Statistické ročenky Vězeňské služby - Generální ředitelstv

 1. Vyšla Statistická ročenka České republiky 2018. Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku České republiky 2018, která na více než 800 stranách rozčleněných do 32 kapitol přináší souhrnné informace ze života našeho státu a jeho obyvatel za rok 2017
 2. Statistická ročenka České republiky - 2004 Pokud hledáte publikace zveřejněné před rokem 2010, obraťte se, prosím, na informační služby ČSÚ (e-mail: infoservis@czso.cz , telefon: 274 052 304)
 3. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2017 / Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení koncepcí a strategií trhu práce. -- 1. vydání. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2018. -- 253 stran : ilustrace, grafy, map
 4. Vyhlášení dotačního programu na rok 2018. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu seznámil vládu ČR s činností Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako Rada) v roce 2016. Vyšla statistická ročenka Zaostřeno na ženy a muže 2014
 5. Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2001 Odkaz [nové okno] Český statistický úřad používá soubory cookie, aby mohl své webové stránky lépe přizpůsobit potřebám uživatelů. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s jejich ukládáním na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu

Statistiky kriminality - Ministerstvo vnitra České republik

 1. Statistická ročenka : Česká republika : požární ochrana, integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor ČR
 2. Statistická ročenka ČR 2019: Energetika Příkaz B a kde jej sehnat Garance Informace o dosaľené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2018
 3. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR... CENIA, česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již dvacátou osmou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o.
 4. Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2016. Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2015. Statistická ročenka CMU za rok 2014. Statistická ročenka CMU za rok 2013. Statistická ročenka CMU za rok 2012. Statistická ročenka CMU za rok 2011. Statistická ročenka CMU za rok 2010. Statistická ročenka CMU za rok 200

Statistické údaje z oblasti justice - Portál justic

 1. obsahuje podrobné údaje o pracovnících a mzdových prostředích v příslušném kalendářním roce za školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem školství, obcemi, kraji, soukromníky a církví. V tabulkách jsou vedeny jak souhrnné údaje, tak údaje ve členění podle druhů škol a školských zařízení, zřizovatelů, krajů (v elektronické verzi též na.
 2. Statistická ročenka HZS ČR za rok 2017 je na světě Letos poprvé mapy pro ročenku vytvořilo oddělení rozvoje a projektového řízení MV-generálního ředitelství HZS ČR. Kpt. Ing. Pavel Špulák k tomu..
 3. Statistická ročenka životního prostředí ČR Jan Pokorný Bratislava, 3.5.2018. Úvod 3 Statistická ročenka ŽP ČR Zpráva o ŽP ČR Zprávy oŽP v krajích ČR • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informac
 4. Statistické ročenky školství, MŠMT ČR
Kominictví Tadeáš VondraSociálně vyloučeným by mohli pomáhat romští asistentiPardubický kraj - Úvodní stranaČeské školkařství stagnuje, přesto stoupá vývoz | Zahradnictví
 • Kabely cyky.
 • Zluto sedy detsky pokoj.
 • Minimální rozměry wc.
 • Hlídané parkoviště velká sportovní hala.
 • Liam payne for you text.
 • Kocka s povahou psa.
 • Fat weird al.
 • Tlc on line.
 • Play ball.
 • Dorty k 80 narozeninám.
 • Fk slavoj vyšehrad lavi.
 • Kde leží polárka.
 • Mikroedafon.
 • Zkousky na fitness trenera.
 • Al prášek.
 • Předložky do koupelny levně.
 • Lysa arryn son.
 • Fender telecaster bazar.
 • Klíšťová encefalitida přenos z člověka na člověka.
 • Cervikokraniální syndrom tinnitus.
 • Žralok veliký.
 • Rc podvozek.
 • Prodej vesnického domu středočeský kraj.
 • Profi vrtáky do kovu.
 • 4 gag.
 • Zvetsene uzliny v brise priznaky.
 • Prací prášek na sportovní oblečení.
 • Aboriginci zvyky.
 • Chilli chilli karlovy vary.
 • Jasmín sambakový pěstování.
 • Přítel si mě nevšímá.
 • Ps2 konektor.
 • Hromadná dovolená hyundai.
 • Rozvoz pizzy turnov.
 • Svědění celého těla v těhotenství.
 • Pánské zimní boty levně.
 • Plenky do vody kaufland.
 • Andělská čísla 445.
 • Caribe club princess beach resort & spa.
 • Kurzy pro pedagogy brno.
 • Anglické vánoční cukroví.